СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПОГЛИБЛЕНОГО НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ

Семко Лариса Петрівна

Анотація


У статті розглядаються сучасні аспекти поглибленого навчання інформатики в основній школі у світлі нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти. Сформульовано завдання поглибленого навчання інформатики в основній школі. Автор враховує сучасні підходи до навчання поглибленого курсу інформатики, механізми впровадження в навчальний процес компетентнісного, а також особистісно орієнтованого і діяльнісного підходів до навчання. Особливу увагу звернено на формування інформаційної компетентності школярів. Акцентується увага на вивченні поглибленого курсу інформатики за чинною навчальною програмою.

In the article described modern aspects of depth study of informatics in school in the light of the new State standard of basic and complete secondary education.Task of depth study of informatics in secondary school was formulated.The author considers the current approaches tolearning advanced informatics course, mechanisms of implementation competence, personal-oriented and activity-based approaches into the learning process.Special attention is paid to the formation of information competence of students.The attention is focused on the study of advanced informatics course under the current curriculum.


Повний текст:

PDF

Посилання


Семко Л. Методичні підходи до вивчення інформатики в основній школі / Н. Самойленко, Л. Семко // Наукові записки. Випуск 7— Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 2. — Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. — С.76– 825.

Інформатика 2–11 класи: методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в 2015-2016 навчальному році з коментарем провідних фахівців. – Харків : Видавництво «Ранок», 2015. – 96с.

Г. Громко, Є. Іванов та ін. Навчальна програма «Інформатика. 5-9 класи загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу» // Комп’ютер в школі і сім’ї . – 2012. – №6. – С. 3-14.

Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: Навч.посіб.: Навчальна книга, 2004 – Ч.ІІ : Методика навчання інформаційних технологій . – 287 с.: іл.

Семко Л.П. Особливості змісту і структури підручника “Інформатика, 6” для шкіл з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу / Самойленко Н.І., Семко Л.П. // Проблеми сучасного підручника.: Збірник наукових праць / ред. кол., гол. ред. — О.М. Топузов. — К.: Педагогічна думка, 2015. — Вип. 15. — Ч. 2. — С. 231-241.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.