Міждисциплінарний науковий центр прикладних досліджень – МНЦПД (Interdisciplinary Scientific Center Applied Research – ISCAR) Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка створений з метою отримання науковими й науково-педагогічними працівниками університету, студентами, аспірантами й докторантами наукових результатів в галузі міждисциплінарних прикладних досліджень за такими напрямами:

 1. Історія, філософія та соціологія науки.
 2. Економічна історія. Кліометрія.
 3. Математико-статистичні методи в історичних дослідженнях. Квантитативна історія. Історична інформатика.
 4. Прикладні дослідження в спеціальних історичних дисциплінах.
 5. Математико-статистичні методи в соціології, політології, психології, педагогіці.
 6. Математичні й комп’ютерні моделі складних систем.
 7. Фізико-математичне моделювання природних процесів і явищ.
 8. Фінансова математика, випадкові процеси й управління ризиками.
 9. Прикладна лінгвістика.
 10. Соціоніка.
 11. Рецептивна поетика.