В українському суспільстві як формально, так і неформально зберігається гендерна нерівність, поширені різноманітні гендерні стереотипи, простежується низький рівень обізнаності населення з питань гендерної рівності, відсутня достовірна та регулярно збирана статистика з розбивкою за статтю. На національному та субнаціональному рівнях гендерна нерівність має різні форми прояву, що ускладнює розробку та впровадження ефективних політичних заходів. На інституційному рівні гендерна нерівність в Україні практично не аналізується. Тому актуальним є дослідження гендерної (не)рівності, інформування громадськості з цього приводу та пропагування гендерної рівності на основі цінностей та передового досвіду країн ЄС.

Реалізація даного проекту є актуальною з точки зору засвоєння європейських цінностей, культури та досвіду у просуванні гендерної рівності, позбавлення від консервативних патріархальних стереотипів. Актуально це й у контексті становлення нової української школи як гендерно нейтральної.

Таким чином, головною метою проекту є популяризація гендерної проблематики серед різних верств населення та привернення уваги громадськості до просування гендерної рівності та універсального включення гендерних вимірів.

Реалізація проекту з вивчення та поширення механізмів та механізмів європейського досвіду гендерних досліджень в освіті стане продовженням співпраці з європейськими програмами TEMPUS (2009-2012, проект «Освітні вимірювання, адаптатовані до стандартів ЄС») та ERASMUS + (2015-2018, проект «Програма підготовки Гендерні Студії: крок до демократії та миру у сусідніх до ЄС країнах з різними традиціям»), які успішно реалізовані та результати якого впроваджуються в університеті. Цей факт дозволяє стверджувати, що накопичений досвід співпраці з європейськими інституціями та професіоналізм і педагогічний досвід виконавців дають підстави сподіватися на успішну реалізацію проекту та продуктивну передачу його результатів іншим (безпосередньо не залученим до роботи проекту) бакалаврам, магістрам та аспірантам.

Реалізація проекту з вивчення та впровадження основних цінностей та досвіду країн ЄС щодо гендерної рівності в Україні на субнаціональному та інституційному рівнях передбачає низку різноманітних заходів. Насамперед, це формування в студентів та викладачів здібностей орієнтуватися в особливостях міжнародної європейської практики у сфері гендерної освітньої статистики, гендерних стереотипів та упереджень у освіті та технології гендерної освіти. Це відбуватиметься у формі впровадження курсу за вибором у практику навчання студентів педагогічних спеціальностей, а також у формі проведення літніх шкіл. Крім того, заплановано проведення круглих столів, навчальних візитів, Промо-акцій з громадськістю, вчителями (у широкій гендерній перспективі: європейські ініціативи для економічного зміцнення жінок, гендерні питання в українському суспільстві, гендерний дисбаланс у вищій школі системи на загальнодержавному та субнаціональному рівнях), а також із працівниками обласного управління статистики, із працівниками соціологічних служб, із медичними працівниками (з метою впровадження на практиці адаптованих гендерних індексів на субнаціональному та інституційному рівні). Нарешті, для узагальнення та систематизації результатів проекту планується організувати дослідницьку роботу, яка включатиме вивчення основних підходів в ЄС та Україні до гендерної рівності та адаптацію комплексних гендерних індексів до субнаціонального та інституційного рівнів. Планується ознайомлення політиків, бізнесменів, спеціалістів та громадськості з результатами науково-дослідної роботи та планування використання матеріалів проекту для сприяння та фінансування гендерної рівності.

Від його реалізації учасники проекту очікують таких результатів:

  • Створення пакету навчальних матеріалів, що висвітлює різні аспекти гендерної рівності на національному та субнаціональному рівнях, готових до впровадження в навчальні програми для всіх спеціальностей університету;
  • Створення монографії «Адаптація гендерних індексів на субнаціональний та інституційний рівень: баланс цінностей ЄС та українських реалій» про адаптацію комплексних гендерних індексів до субнаціонального та інституційного рівнів та методологій впровадження адаптованих гендерних індексів у практику статистичної структури України та її регіонів, а також у статистичні корпоративні служби; у діяльності структур охорони здоров'я; у практику функціонування соціологічних структур; в політичні рішення.
  • Пропагування гендерних питань серед громадськості.