АКТУАЛЬНО:

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЦДПУ  

ВІЛЬНИЙ ВИБІР НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН:

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АПЕЛЯЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ

СТУДЕНТСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ (об’єднання, спортсекції):

НА ДОПОМОГУ СТУДЕНТАМ:

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА

СТУДЕНТСЬКА НАУКА (конференції, збірники, гуртки тощо)

СТИПЕНДІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ:

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ОСВІТНІХ ПРОГРАМ (форма для заповнення з ідентифікацією заявника)

АНКЕТУВАННЯ

ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК (протидія корупції, булінгу, інші порушення тощо)