Науково-педагогічні працівники кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності публікують наукові праці у виданнях, включених до наукометричних баз даних Scopus і Web of Science Core Collection починаючи з 1986 року.

Кількість публікацій в автора у виданнях, включених до наукометричних баз даних Scopus і Web of Science Core Collection та індекси цитування
(станом на грудень 2020р.)

ПІБ

Загальна кількість публікацій автора

Кількість публікацій автора по роках

h-індекс Scopus

h-індекс Web of Science Core Collection

1986-1995

1996-2005

2006-2015

2016-2020

Царенко Олег Миколайович

24

15

6

 

3

1

2

Ткачук Андрій Іванович

14

 

4

6

4

1

4

Рябець Сергій Іванович

13

5

6

 

2

1

2

Єжова Ольга Володимирівна

11

     

11

1

3

Садовий Микола Ілліч

3

   

1

2

 

1

Абрамова Оксана Віталіївна

3

     

3

 

1

Чистякова Людмила Олександрівна

3

     

3

 

1

Трифонова Олена Михайлівна

2

   

1

1

 

1

Манойленко Наталія Володимирівна

1

     

1

 

1

Мироненко Наталя Василівна

1

     

1

 

0

Пуляк Ольга Василівна

1

     

1

 

1

 

1986-1995 роки

Перелік наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричної бази Scopus, або Web of Science Core Collection штатних науково-педагогічних та наукових працівників кафедри ТМТПОПБЖ

№з/п

Прізвище, ініціали працівника ЗВО

Назва та реквізити публікації

Назва наукометричної бази

1.                   

Царенко О.М.

Жовнир Г.И., Домбругов М.Р., Царенко О.Н. Особенности взаимодействия насыщенного раствора-расплава с подложкой в системе Pb-Sn-Te-Se // Известия АН СССР. Неорганические материалы 1988. − т. 24. − № 10. − С. 1609−1613

Web of Science Core Collection

2.                   

Царенко О.М.

Жовнир Г.И., Царенко О.Н. Жидкофазная эпитаксия изопериодических структур в системе Pb-Sn-Te-Se // Журнал технической физики. − 1989. − т.59, №9. − С. 176−178.

Web of Science Core Collection

3.                   

Царенко О.М.

Жовнир Г.И., Царенко О.Н. Гетерослои PbSnTe, выращенные на инородных полупроводниковых подложках // Изв. АН СССР. Неорганич. материалы. − 1989. − т.25, №8. − С.1279−1282

Web of Science Core Collection

4.                   

Царенко О.М.

Жовнир Г.И., Серый В.И., Царенко О.Н. Жидкофазная эпитаксия теллуридов свинца-олова на монокристаллы КСl // Изв. АН СССР. Неорган. материал. − 1989. − T.25, №7. − С. 1215−1216

Web of Science Core Collection

5.                   

Царенко О.М.

Жовнир Г.И., Трейгер Б.А., Волков Л.А., Царенко О., Жидкофазная эпитаксия халькогенидов свинца-олова на щелочно-галоидных подложках.// Кристаллография. − 1990. − т.35, № 6. − С.1579−1581

Web of Science Core Collection

6.                   

Царенко О.М.

Жовнир Г.И., Домбругов М.Р., Царенко О.Н. Когерентные диаграммы состояния системы Pb-Sn-Te-Se.// Изв. АН СССР. Неорган. материалы. − 1990. − т.26, №6. − С. 1331−1333

Web of Science Core Collection

7.                   

Царенко О.М.

Жовнир Г.И., Домбругов М.Р., Царенко О.Н. Когерентные диаграммы состояния трехкомпонентных систем на основе соединений А4В6 // Изв. АН СССР. Неорган. материалы. − 1990. − т.26, №6. − С.1184−1188

Web of Science Core Collection

8.                   

Царенко О.М.

Жовнир Г.И., Домбругов М.Р., Царенко О.Н., Серый В.И. Жидкофазная эпитаксия структур PbSnTe/PbTe с планарной гетерограницей. // Изв. АН СССР. Неорган. материалы. − 1990. − т.26, №3. − С.646−647

Web of Science Core Collection

9.                   

Царенко О.М.

Жовнир Г.И., Царенко О.Н. Жидкофазная эпитаксия ГС на основе теллуридов свинца-олова с варизонной областью.// Изв. АН СССР. Неорган. материалы. − 1991. − т.27, №8. − С. 1767−1768

Web of Science Core Collection

10.               

Царенко О.М.

Жовнир Г.И., Царенко О.Н. Особенности гомоэпитаксии PbSnТе из растворов-распловов. // Изв. АН СССР. Неорган. материалы. − 1991. − т.27, №10. − С. 1902−1904

Web of Science Core Collection

11.               

Царенко О.М. Рябець С.І.

Жовнир Г.И., Царенко О., Трейгер Б.А., Волков Л.А., Рябец С.И. Некоторые свойства слоев твердых растворов PbSnTe, выращенных на монокристаллах КСl .// Изв. АН СССР. Неорган. материалы. − 1991. − т.27, №3. − С.491−494

Web of Science Core Collection

12.               

Царенко О.М. Рябець С.І.

Жовнир Г.И., Царенко О.Н., Рябец С.И., Трейгер Б.А. Легирование PbSnTe пeреходными материалами. // Изв. РАН. Неорганические материалы. − 1992. − т. 28, №4. − С. 899−901.

Web of Science Core Collection

13.               

Царенко О.М. Рябець С.І.

Жовнир Г.И., Царенко О.Н., Рябец С.И., Трейгер Б.А. Гомоэпитаксия СdТе из растворов-расплавов.// Изв. РАН. Неорганические материалы. − 1992. − т.28, №4. − С. 897−898.

Web of Science Core Collection

14.               

Царенко О.М. Рябець С.І.

Жовнир Г.И., Царенко О.Н., Рябец С.И. Омические контакты к твердым растворам PbSnTe.// Изв. РАН. Неорганические материалы. − 1993. − т.29, №5. − С.719−720

Web of Science Core Collection

15.               

Царенко О.М. Рябець С.І.

Жовнир Г.И., Царенко О.Н., Рябец С.И. Влияние термообработки на качество гетеропереходов РbSnТе/РbTeSе.// Изв. РАН. Неорганические материалы. − 1993. − т.29, №3. − С.437−439

Web of Science Core Collection

 

1996-2005 роки

Перелік наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричної бази Scopus, або Web of Science Core Collection штатних науково-педагогічних та наукових працівників кафедри ТМТПОПБЖ

№з/п

Прізвище, ініціали працівника ЗВО

Назва та реквізити публікації

Назва наукометричної бази

1.                   

Царенко О.М. Рябець С.І.

Zhovnir G.I., Tsarenko O.N., Ryabets S.I. Liquid-phase epitaxy of graded PbSnTe layers // Inorganic Materials. 1996. - V. 32. -№ 6.- P. 606-608.

Web of Science Core Collection,

Scopus

2.                   

Царенко О.М.

Рябець С.І.

Tsarenko O.N., Raybets S.I. Relaxative liquid-phase epitaxy of Pb-Sn-Te-Se solid solutions // Inorganic Materials. 1999. - V. 35.- № 4.-P. 336-338

Web of Science Core Collection,

Scopus

3.                   

Царенко О.М.

Рябець С.І.

Tsarenko O.N., Raybets S.I. Liquid-phase epitaxy and electrical properties of PbSnTeSe layers on BaF2 // Inorganic Materials. 1999. - V. 35. - № 9. - P. 892-894.

Web of Science Core Collection,

Scopus

4.                   

Ткачук А.І.

Tkachuk A.I. Preparation and properties of Pb1-xSnxTe1-ySey epilayers / A.I. Tkachuk, O.N. Tsarenko // Inorganic Materials. – 2001. – Vol. 37, № 3. – P. 288-291.

Web of Science

5.                   

Царенко О.М.

Рябець С.І.

Ткачук А.І.

Tsarenko O.N., Raybets S.I. Preparation and properties of PbSnTeSe epilayers // Inorganic Materials. - 2001. - V. 37. - № 3. - P. 224-226.

Web of Science Core Collection,

Scopus

6.                   

Царенко О.М.

Рябець С.І.

Ткачук А.І.

Tsarenko O.N., Tkachuk А.I., Raybets S.I. Production and investigation of Cu/thin intermediate tunnel-transparent dielectric oxide layer/n-PbSnTeSe/in schottky barrier structures // Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics. 2002.- V. 5. № 1. P. 51-57.

Web of Science Core Collection,

Scopus

7.                   

Царенко О.М.

Рябець С.І.

Ткачук А.І.

Tsarenko O.N., Tkachuk А.I., Raybets S.I. Schottky photodiode arrays on the basis of n-Pb1-xSnxTe1-уSey epitaxial layers, lattice matched with (100)KCl substrates. // Proceedings of SPIE. – 2003. – Vol. 5065. – P. 251−255.

Web of Science Core Collection

 

2006-2015 роки

Перелік наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричної бази Scopus, або Web of Science Core Collection штатних науково-педагогічних та наукових працівників кафедри ТМТПОПБЖ

№з/п

Прізвище, ініціали працівника ЗВО

Назва та реквізити публікації

Назва наукометричної бази

1.                   

Ткачук А.І.

Volodymyr Tetyorkin, Andriy Sukach and Andriy Tkachuk. Chapter 20. InAs Infrared Photodiodes / Advances in Photodiodes // Edited by Gian-Franco Dalla Betta. – Published by InTech. – 2011. – P. 427-446.

Web of Science Core Collection

2.                   

Ткачук А.І.

V. Tetyorkin, A. Sukach and A. Tkachuk. Infrared Photodiodes on II – VI and III – V Narrow-Gap Semiconductors. In: Photodiodes – from fundamentals to applications // Ed. Ilgu Yun, INTECH open, 2012. P. 403 – 426, ISBN № 980-953-307-563-6. (2,7 д.а.)

Web of Science Core Collection

3.                   

Ткачук А.І.

Tetyorkin V.V. Heterostructure ohmic contacts to p-CdTe polycrystalline films / Tetyorkin V.V., Sukach A.V., Tkachuk A.I. // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. – 2014. – V. 17, № 3. – P. 268-271. (0,35 д.а.)

Scopus

4.                   

Ткачук А.І.

Tetyorkin V. Carrier transport mechanisms in InSb diffusion p-n junctions / V. Tetyorkin, A. Sukach, A. Voroschenko, A. Tkachuk, M. Kravetskii, I. Lucyshyn // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. – 2014. – V. 17, № 4. – P. 325-330. (0,48 д.а.)

Scopus

5.                   

Ткачук А.І.

Tetyorkin V.V. Characterization of grain boundaries in CdTe polycrystalline films / V.V. Tetyorkin, A.V. Sukach, V.A. Boiko, A.I. Tkachuk // Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics. – 2015. – V. 18, № 4. – P. 428-432. (0,57 д.а.)

Scopus

6.                   

Ткачук А.І.

Tetyorkin V.V. Carrier transport mechanisms in reverse biased InSb p-n junctions / Tetyorkin V.V., Sukach A.V., Tkachuk A.I. // Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics. – 2015. – V. 18, № 3. – P. 267-271. (0,55 д.а.)

Scopus

7.                   

Садовий М.І., Трифонова О.М.

Хомутенко М.В., Садовий М.І., Трифонова О.М. Комп’ютерне моделювання процесів в атомному ядрі // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2015. – Т. 45, №1. – C. 78-92. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1191#.VPM03Cz4TGh; ISSN Online: 2076-8184.

Web of Science Core Collection

 

2016-2020 роки

Перелік наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричної бази Scopus, або Web of Science Core Collection штатних науково-педагогічних та наукових працівників кафедри ТМТПОПБЖ

№ з/п

Прізвище, ініціали працівника ЗВО

Назва та реквізити публікації

Назва наукометричної бази

1.      

Ткачук А.І.

Tetyorkin V.V. Electrical properties of InSb p-n junctions prepared by diffusion methods / Tetyorkin V.V., Sukach A.V., Tkachuk A.I. // Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics. – 2016. – V. 19, № 3. – P. 295-298. (0,51 д.а.)

Scopus

2.                   

Єжова О.В.

Yezhova O. Prognosing development of textile nanotechnologies // Vlakna a Textil 2017, 24 (4), pp. 66-69. ISSN 1335-0617. http://vat.ft.tul.cz/2017/4/VaT_2017_4_11.pdf

Scopus

3.                   

Чистякова Л.О.

Chystiakova L.O. The project method at design and technology lessons in terms of reforming the new Ukrainian school // Science and education. – 2017. – №5/CLVIII. – С.62-68

Web of Science Core Collection

4.                   

Єжова О.В. Манойленко Н.В.

Yezhova O.V. Comparative analysis of foreign models of fashion education / Yezhova O.V., Pashkevich K.L., Manoilenko N.V. // Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. - 2018, Vol. 10, Issue 2, p. 88-101. doi: https://doi.org /10.18662/rrem/48, http://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/642/pdf ISSN 2066-7329, e-ISSN 2067-9270 (0,8 д.а.)

Web of Science Core Collection

5.                   

Єжова О.В.

Pashkevich K. Designing of the complex forms of women’s clothing, considering the former properties of the materials / Pashkevich K., Yezhova O., Kolosnichenko M. , Ostapenko N., Kolosnichenko E. // Man-Made Textiles in India. - 2018, Vol. 46, Issue 11, p. 372-380. ISSN 03777537 (1 д.а.)

Scopus

6.                   

Єжова О.В.

Pashkevich K. Study of Properties of Overcoating Fabrics during Design of Women’s Clothes in Different Forms / Pashkevich K., Kolosnichenko M., Yezhova O., Kolosnichenko O., Ostapenko N. // Tekstilec, 2018, 61(4), p. 224-234 DOI:10.14502/Tekstilec2018.61.224-234 ISSN 0351-3386 e-ISSN 2350-3696 (1 д.а.)

Scopus, Web of Science Core Collection

7.                   

Єжова О.В. Абрамова О.В.

Yezhova O. Provision of the quality of decoration of semi-finished fashionable clothes, made of suiting fabrics with cotton content (denim type) / Yezhova O., Pashkevich K., Kolosnichenko M., Abramova O., Nazarchuk L. // Vlakna a Textil. - 2018, Vol. 25, 4, p. 94-102. ISSN 1335-0617 (1 д.а.)

Scopus

8.                   

Єжова О.В.

Liu Jiangxin. Traditional elements of Chinese culture in logo design/ Liu Jiangxin, Krotova T., Yezhova O., Pashkevich K. // International Circular of Graphic Education and Research. - 2018. Is. 11, p. 66-75. ISSN 1868-0712 , e-ISSN 1868-0879 (1 д.а.)

Web of Science Core Collection

9.                   

Ткачук А.І.

Tetyorkin V.V. 1/f noise and carrier transport mechanisms in InSb p+-n junctions / V.V. Tetyorkin, A.V. Sukach, A.I. Tkachuk, S.P. Trotsenko // Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics. – 2018. – V. 21, № 4. – P. 374-379 (0,47 д.а.).

Web of Science Core Collection

10.               

Царенко О.М.

Рябець С.І.

Ткачук А.І.

Tsarenko O.N., Tkachuk А.I., Raybets S.I. IR Photodetectors Based on Isoperiodic Epitaxial Layers of Lead Tin Chalcogenides // TECHNICAL PHYSICS, 2019, Vol. 64, №3   P. 368-372

DOI: 10.1134/S1063784219030253

Web of Science Core Collection,

Scopus

11.               

Царенко О.М.

Рябець С.І.

Ткачук А.І.

Царенко О.Н., Ткачук А.И., Рябец С.И. Фотоприемники ИК-диапазона на основе изопериодических эпитаксиальных слоев халькогенидов свинца-олова. // Журнал технической физики, 2019. – т. 89. − №3. – С. 404−408. DOI: 10.21883/JTF.2019.03.47176.78-18

Web of Science Citation Index Expanded

12.               

Єжова О.В.,

Yezhova O. V. , Pashkevich K L. , Gryn D. V. Development of technology students’ ICT competence while teaching computer aided fashion design // Information Technologies and Learning Tools. 2019, Vol 73, №5. с. 15-27

ISSN: 2076-8184.

DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v73i5.2547

https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2547

Web of Science Core Collection

13.               

Єжова О.В.

Kuzminskyi A.I., Bida O. A., Kuchai О. V., Yezhova O. Vl., Kuchai T.P. Information support of educationalists as an important function of a postgraduate education system // Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. 11(3), 263-279. doi:10.18662/rrem/150

ISSN 2066-7329, e-ISSN 2067-9270

http://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/1464

Web of Science Core Collection

14.               

Єжова О.В., Абрамова О.В.,

Пуляк О.В. Чистякова Л.О.

Mykhyda S.P., Yezhova O. V., Abramova O. V., Puliak O. V., Сherkasov V. F., Chystiakova L. O. Environmental Education of Young People in Carrying out Design Projects on the Basis of Literary and Musical Folklore // Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. 2019. 11 (4), с. 175-192.   DOI: http://dx.doi.org/10.18662/rrem/165

http://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/1562  

Web of Science Core Collection

15.               

Царенко О.М.

Volchanskyi O.V., Kovalov Yu.G. Tsarenko O.N. Liquid Phase Epitaxy of Thin Isoperiodic Heterostructures of Pb1 – xSnxTe1 – ySey Solid Solutions// Journal of nano- and electronic physics. Vol. 11 No 6, 06026(5pp) Published 2019; DOI: 10.21272/jnep.11(6).06026

https://jnep.sumdu.edu.ua/download/numbers/2019/6/articles/jnep_11_6_06026.pdf

Scopus

16.               

Єжова О.В., Абрамова О.В.,

Мироненко Н.В.

Serhii Mykhyda, Vladymyr Сherkasov, Olga Yezhova, Oksana Abramova, Natalia Myronenko Formation of Pedagogical University Students’ Readness for Undergraduate and Graduate Research // Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. 2020. Vol. 12 Is.1. – p.53-65. DOI: http://dx.doi.org/10.18662/rrem/199.

Web of Science Core Collection

17.               

Садовий М.І., Трифонова О.М.

Establishing conditions for the occurrence of dynamic auto-balancing in a rotor on two elastic-viscous supports / G. Filimonikhin, I. Filimonikhina, V. Pirogov, S. Rahulin, M. Sadovyi, G. Strautmanis, O. Tryfonova, M. Yakymenko. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. Vol 1, № 7 (103) Applied mechanics. С. 50–57. URL: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/192598

Scopus

18.               

Садовий М.І.

Searching for the two frequency motion modes of a three mass vibratory machine with a vibration exciter in the form of a passive auto balancer / V. Yatsun, G. Filimonikhin, A. Haleeva, L. Krivoblotsky, Y. Machok, M. Mezitis, N. Podoprygora, M. Sadovyi, G. Strautmanis. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. Vol 4, № 7 (106) Applied mechanics. С. 103–111. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.209269

Scopus

19.               

Чистякова Л.О.

Honcharuk, V.V., Honcharuk, V.A., Zadorozhna, O.M., Sulym, V.T., Patiyevych, O.V., & Chystiakova, L.O. (2020). Developing Environmental Culture in Future Teachers during Professional Training. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 12(1), 244-264.

Web of Science Core Collection