Наукова діяльність кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності зорієнтована на виконання та публікацію результатів викладачами кафедри наукових та науково-методичних досліджень, співпрацю з партнерами (посилання на "співпрацю з партнерами"), які займаються розв’язанням споріднених проблем, апробацію результатів досліджень на наукових конференціях і семінарах, підготовку науково-педагогічних кадрів, залучення до науково-дослідної роботи студентів.

На кафедрі працює __ науково-педагогічних працівників (посилання на "Склад кафедри"): штатних працівників університету – __, за внутрішнім суміщенням – __. З них: (деталізація за науковим фахом)

Наукові теми кафедри:

  • (формулювання теми кафедри з посиланням на її опис у розділі "Наука" на сайті факультету)

Спільні наукові теми з (вказати суб’єкта співпраці з посиланням на відповідний розділ на її сайті)

Спеціалізована вчена рада Д 23.053.04 (посилання на стрінку на сайті університету про відповідну спец. раду)

Співпраця з партнерами (перелік суб’єктів співпраці з зазначенням основних напрямків співпраці)

Конференції і семінари (посилання на перелік конференцій за останні 4 роки – сторінка на сайті університету)

Студентська наука

"Наукові записки молодих учених"

Науково-популярні публікації студентів

Магістерські та бакалаврські роботи (посилання на перелік магістерських та бакалаврських робіт за останні 4 роки – тексти робіт, презентації, рецензії, відгуки)

Підготовка науково-педагогічних кадрів

Навчання в докторантурі університету:

 

Робота над докторською дисертацією поза докторантурою:

 

Навчання в аспірантурі університету:

 

Робота над кандидатською дисертацією поза аспірантурою:

 

Звіти з наукової роботи кафедри за роками – 2019 рік, 2018 рік

Результати рейтингового оцінювання науково-педагогічних працівників за роками – 2018-2019 н.р., 2017-2018 н.р.