Наукова діяльність кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності зорієнтована на виконання та публікацію результатів викладачами кафедри наукових та науково-методичних досліджень, співпрацю з партнерами, які займаються розв’язанням споріднених проблем, апробацію результатів досліджень на наукових конференціях і семінарах, підготовку науково-педагогічних кадрів, залучення до науково-дослідної роботи студентів.

На кафедрі працює 19 науково-педагогічних працівників: штатних працівників університету – 16, за внутрішнім суміщенням – 3. З них: 3 доктори наук, 15 кандидатів наук.

 Наукові теми кафедри:

Спільні наукові теми:

 Спеціалізована вчена рада Д 23.053.04

Співпраця з партнерами:

угоди ЦДПУ ім. В. Винниченка з вітчизняними навчальними закладами

угоди ЦДПУ ім. В. Винниченка з зарубіжними навчальними закладами

договори з загальноосвітніми закладами середньої освіти

договори з професійно-технічними навчальними закладами

договори про проведення практики студентів

договори та угоди з підприємствами, виробництвами

договори про співпрацю із розробниками програмного забезпечення

акти та довідки про впровадження результатів студентських наукових робіт

Студентська наука.

Звіти з наукової роботи кафедри за роками –2020 рік2019 рік2018 рік

Публікаційна активність (Scopus Web of Science)

Міжнародні підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри ТМТПОПБЖ в Україні

Міжнародні конференції кафедри