Свою історію кафедра теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності розпочала у грудні 1961 року, коли у Кіровоградському державному педагогічному інституті було створено кафедру технічних наук, яку очолив кандидат технічних наук, доцент М. К. Іпатов. У складі кафедри працювали – старший викладач О. І. Мінін, викладачі A. M. Константінов, М. А Раскевич, асистент В. В. Пустовойт. Кафедра брала активну участь у підготовці студентів за спеціальністю «Фізика та загально-технічні дисципліни». У травні 1962 року її реорганізовано в кафедру загально технічних наук (завідувач – кандидат технічних наук, доцент М К. Іпатов). Навчання студентів за спеціалізацією «Загально технічні дисципліни» передбачало підготовку майбутніх учителів трудового навчання для загальноосвітніх шкіл.

Микола Андрійович Раскевич та студент Олійник Станіслав (1962).

Микола Андрійович Раскевич та студент Олійник Станіслав (1962).

Теоретичні та практичні заняття для студентів спеціальності «Фізика та ЗТД» проводились на загальній навчальній базі фізико-математичного факультету. Для організації навчального процесу за спеціалізацією «Загально-технічні дисципліни» кафедра мала у своєму підпорядкуванні три майстерні – столярну, слюсарну та механічної обробки металу, а також лабораторію із матеріалознавства. Окрім того хімію вивчали на базі факультету фізичного виховання. Навчання студентів проводилось за однією програмою для хлопців і дівчат.

Навчальні майстерні були добре обладнанні, зокрема, столярна та слюсарна майстерні мали достатню кількість інструментів та обладнання для ручної обробки матеріалів. Столярна та механічна майстерні мали верстати для механічної обробки деревини та металу, зокрема, столярна майстерня – фугувальний, рейсмусний, токарні, свердлильні та інші верстати, а механічна – промислові токарні, фрезерні, свердлильні та стругальний верстати. Усі студенти, згідно навчального плану, опановували технологічні операції з ручної та механічної обробки матеріалів. 

Ректоратом було створено відповідну матеріальну базу для проведення практичних занять з автосправи, придбано необхідне навчально - методичне забезпечення, обладнано навчальний автомобіль та мотоцикли. Інструкторами з керування вантажним автомобілем був водій Л. Г. Козак, а з керування мотоциклом лаборанти В. І. Ярошенко, А. А. Дишловий, А. Ф. Можний. Зазначені лаборанти проводили також теоретичні заняття з правил дорожнього руху та будови й обслуговування автомобілів та мотоциклів Після закінчення курсів студенти складали відповідні екзамени в ДАІ й одержували посвідчення на право керування вантажним автомобілем або мотоциклом.

1 травня 1963 року: навчальний майстер Григорій Петрович, викладач хімії Тищенко А.Ф., начальнок ЦО Пронюшкін П.Я., навчальний майстер Шостак І.С.

1 травня 1963 року: навчальний майстер Григорій Петрович, викладач хімії Тищенко А.Ф., начальнок ЦО Пронюшкін П.Я., навчальний майстер Шостак І.С.

Значний вклад у розвиток кафедри внесла низка її співробітників. Понад 30 років (з повоєнних до 70-х років) навчальним майстром столярної майстерні працював О.Т. Хромочкін. У механічній майстерні тривалий час працювали навчальні майстри І. С. Шостак, М. К. Мошинський, А. Д. Медведєв, А. М. Охота, І. Й Терентьєв.

Навчальний майстер столярної майстерні О.Т. Хромочкін.Викладач А.М.Константінов.

Навчальний майстер столярної майстерні О.Т. Хромочкін.                                     Викладач А.М.Константінов.

Завідувач кафедри Г.О.Дубовов та студент Л.Волков.

Завідувач кафедри Г.О.Дубовов та студент Л.Волков.

навчальний майстер І.Й.Терентьєв.

Навчальний майстер І.Й.Терентьєв.

З червня 1963 року кафедру очолював Д. М. Луцьковський, кандидат технічних наук, доцент, а з вересня 1964 року – Г. О. Дубовов, кандидат фізико-математичних наук, доцент. У січні 1967 року кафедру загально технічних наук приєднано до кафедри фізики, якою керував І. А. Захальов. У зв’язку з цим столярну майстерню законсервовано, а слюсарна та механічна майстерні використовувались студентами спеціальності «Фізика» при вивченні окремих спецкурсів.

Група Б спеціальності "Фізика та ЗТД": Чубар Василь, Флоренко Люда, Шурдук Надя, Олійник Станіслав, Драчук Люда, ..., Шевченко Петро (1962 рік).

Група Б спеціальності "Фізика та ЗТД": Чубар Василь, Флоренко Люда, Шурдук Надя, Олійник Станіслав, Драчук Люда, ..., Шевченко Петро (1962 рік).

У березні 1984 року згідно Наказу Міністерства освіти на базі кабінету ТЗН було створено університетський відділ технічних засобів навчання, Він підпорядковувався проректору з навчально-виховної роботи Б. В. Кучинському. Начальником відділу було призначено Ю. В. Колтка, завідуючими лабораторіями – О. М. Царенка та В. Г. Ніколенка. Відділ виконував важливу місію – забезпечення матеріального переоснащення, оновлення й розширення матеріальної бази вузу: оснащення аудиторій затемненням, новими кінопроекторами, слайдпроекторами, озвученням, придбання й виготовлення дидактичного матеріалу для демонстрацій, виготовлення фонограм та аудіо записів. Працівники відділу забезпечували озвучення актової зали, озвучення виїзних концертів, виступів ансамблю «Юність». У перші роки роботи відділу обладнані і автоматизовані аудиторії № 9, 214, 304, 306, 30 та 38; пізніше змонтовані в аудиторіях № 6, 25 навчального корпусу № 1 лінгафонні кабінети для вивчення іноземної мови, обладнані аудиторії на мистецькому факультеті й факультеті фізичного виховання, радіофіковані факультети педагогічний та історичний.

Начальник відділу ТЗН Ю.В.Колтко

Начальник відділу ТЗН Ю.В.Колтко

У різні часи у відділі працювали: О. В. Колтко, О. М. Бугров, М. К. Мошинський, К. В. Назаров. Зі швидким розвитком відеотехніки було закуплено велику кількість навчальних відеофільмів, які використовувались викладачами під час лекцій та практичних занять.

Завідувач лабораторії ТЗН О.М.Царенко.

Завідувач лабораторії ТЗН О.М.Царенко.

Оскільки столярна, слюсарна й механічна майстерні знаходились у підвальному приміщенні і не відповідали санітарним нормам до навчальних приміщень, то 1986 року всі майстерні були закриті. У зв’язку з цим заняття в них не проводились, а студенти-фізики займались технічним конструюванням у лабораторії електротехніки. У кінці 80-х років ректоратом інституту прийнято рішення про будівництво гаражів і майстерень. На той час матеріальна база майстерень перебувала в підпорядкуванні кафедри теоретичної фізики та загально технічних дисциплін, якою завідував доцент В. Ф. Гамалій, а з 1993 року – доцент В. В. Чубар. При погодженні проекту будівлі виникла проблема. Приміщення, яке передбачалося для механічної майстерні, виявилось замалим і не могло вмістити всі промислові металообробні верстати.

Завідувач кафедрою ЗТД та МТН доцент В.В.Чубар.

Завідувач кафедрою ЗТД та МТН доцент В.В.Чубар.

Після закінчення будівництва розпочались роботи над облаштуванням майстерень. В цей час у зв'язку із пенсійним віком звільнився з роботи навчальний майстер І. Й. Терентьєв і на цю посаду призначено А. Ф. Тарана. Членами кафедри була виконана достатньо складна робота з переміщення промислових металообробних верстатів із підвального приміщення в нову механічну майстерню. Однак частина промислових металообробних верстатів залишилась у підвалі, а один верстат  продано. У зв’язку з цим нова механічна майстерня не могла повністю забезпечити підгрупу студентів навчальними місцями.

Кафедра теоретичної фізики та загально-технічних дисциплін: (зліва направо) 1 ряд - О.В.Волчанський, С.БОлогова, В.В.Чубар, 2 ряд - Ю.В.Колтко, І.Лісовенко,  А.Ф.Таран, П.В.Сірик, Б.Д.Починок (1995 рік).

Кафедра теоретичної фізики та загально-технічних дисциплін: (зліва направо) 1 ряд - О.В.Волчанський, С.БОлогова, В.В.Чубар,    2 ряд - Ю.В.Колтко, І.Лісовенко, А.Ф.Таран, П.В.Сірик, Б.Д.Починок (1995 рік).

Для нової навчальної слюсарно-механічної майстерні було замовлено нові слюсарні верстати, які згодом встановили, а також закуплені 4 шкільні токарно-гвинторізних верстати та 2 свердлильні, які встановили на другому поверсі майстерні. У цей час завідувач кафедри В. В. Чубар перед ректоратом порушував питання щодо виділення коштів для купівлі нових столярних верстаків для облаштування столярної майстерні, але у проханні відмовили, а приміщення передали під художні майстерні психолого-педагогічного факультету. Механічна й навчальна слюсарно - механічна майстерня були повністю обладнанні й прийняті в експлуатацію відповідною комісією і почали функціонувати й забезпечувати навчальний процес. У цей час за станом здоров'я звільняється з роботи навчальний майстер А. Ф. Таран і на його посаду призначено М. К. Мошинського.

М.К.Мошинський, П.В.Сірик, М.Т.Дерполюк

М.К.Мошинський, П.В.Сірик, М.Т.Дерполюк

В цей час університетський відділ технічних засобів навчання був приєднаний до кафедри теоретичної фізики та загально технічних дисциплін. Завідував відділом Ю. В. Колтко.

Кафедра ЗТД та МТН: 1-й ряд - Царенко О.М., Чубар В.В., Лубенець Л.В., Марченко В.В., Таран А.Ф., 2-й ряд - Манойленко Н.В., Єжова О.В., Волчанський О.В., Рябець С.І., Починок Б.Д., Колтко Ю.В., Нагірний О., Клименко А., Назаров К.В.

Кафедра ЗТД та МТН: 1-й ряд - Царенко О.М., Чубар В.В., Лубенець Л.В., Марченко В.В., Таран А.Ф., 2-й ряд - Манойленко Н.В., Єжова О.В., Волчанський О.В., Рябець С.І., Починок Б.Д., Колтко Ю.В., Нагірний О., Клименко А., Назаров К.В.

У вересні 1994 року на базі природничо-географічного факультету відкрито спеціальність «Праця та прикладна творчість». Деканом факультету призначено кандидата педагогічних наук, доцента А. Б. Рацула, а з 1 вересня 1995 року – Л. В. Бабенка, кандидата педагогічних наук, доцента. Для організації навчального процесу кафедра праці та прикладної творчості використовувала матеріальну базу ПТУ № 2.

У березні 1996 року створено інженерно-педагогічний факультет (декан – кандидат педагогічних наук, доцент Л. В. Бабенко).

З вересня 1996 року кафедру праці та прикладної творчості очолював професор А.Г. Щеколдін. Конструювання, моделювання й технологію швейних виробів викладала доцент Л.П. Зарічна. Оскільки до 1996 року факультет не мав власних майстерень, тому технологія швейних виробів вивчалась теоретично. Для вироблення практичних умінь студенти власноруч виготовляли прості швейні вироби.

Технологію обробки харчових продуктів студенти вивчали на базі професійно-технічного училища № 2. Там же вони складали кваліфікаційний іспит і одержували диплом кухаря. Технологічну практику студенти проходили на базі відпочинку на узбережжі Чорного моря.

У 1996 році університету передано корпус реорганізованого колишнього професійно-технічного училища № 18 (провулок Театральний, 8). кафедра праці та прикладної творчості одержала дві швейні майстерні з обладнанням: чотирма універсальними, двома спеціальними машинами, петельним напівавтоматом. З фондів училища до наукової бібліотеки університету було передано велику кількість навчальної і методичної літератури з технології, конструювання швейних виробів, а також швейного обладнання і матеріалознавства. Ця література використовується в організації навчального процесу з основ швейного виробництва.

З вересня того ж року на кафедрі працює майстром виробничого навчання, а згодом (після виходу на пенсію А. П. Зарічної) старшим викладачем О.В. Єжова, яка на той час захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Технологія швейних виробів» у Державній академії легкої промисловості України.

Заняття у швейній майстерні проводить О.В.Єжова.

Заняття у швейній майстерні проводить О.В.Єжова.

З вересня 1996 по січень 1997 рр. відбувалося формування колективу кафедри, організація якісного викладання основ швейного виробництва: введення в експлуатацію майстерні, узгодження навчальних програм. Завідувала майстернею В.П. Бугайова, яка багато років працювала в педагогічному університеті й мала досвід адміністративної роботи й співпраці з підрозділами навчального закладу.

Після виходу на пенсію професора А. Г. Щеколдіна кафедру очолює доцент Л.В. Бабенко.

У зв’язку з реорганізацією інженерно-педагогічного факультету з ініціативи декана О. М. Царенкау січні 1997 року на фізико-математичному факультеті створено кафедру загально технічних дисциплін та методики трудового навчання (ЗТД та МТН). Студентів, які вступили на спеціальність «Трудове навчання і прикладна творчість», переведено на спеціальність «Трудове навчання і основи інформатики». Кафедру праці та прикладної творчості об'єднано з секцією загально технічних дисциплін фізико-математичного факультету. Згідно наказу ректора інституту було створено «Кафедру загально технічних дисциплін та методики трудового навчання». Вона стала провідною у підготовці студентів зі спеціальності «Трудове навчання та основи інформатики».

15

На той час на кафедрі працювали: В. В. Чубар – кандидат педагогічних наук, доцент, відмінник освіти України (1984 р.), завідувач;В. І. Сірий – кандидат фізико-математичних наук, доцент; Л.В. Бабенко – кандидат педагогічних наук, доцент; О.В. Волчанський– кандидат фізико-математичних наук, ст. викладач; Є. І. Чемерис – кандидат технічних наук, ст.. викладач; О. В. Єжова – кандидат технічних наук, ст. викладач; П. Г. Брайко – асистент: О. А. Ногальський – асистент.

Окрім того для роботи зі студентами спеціальності «Трудове навчання та основи інформатики» було призначено досвідчених викладачів кафедри інформатики, які змогли не лише навчити більшість студентів непростій науці інформатиці, а й переконати їх, що з новим фахом вони мають більше можливостей на сучасному ринку праці. До того ж заняття в сучасних аудиторіях, спілкування з однокурсниками інших груп, участь у багатьох факультетських виховних заходах сприяло формуванню розуміння причетності до великої студентської спільноти фізико- математичного факультету.

Членами кафедри під керівництвом декана факультету О. М. Царенка була виконана значна робота з ліцензування та акредитації спеціальності «Трудове навчання» (технічна та обслуговуюча праця).

Співробітники кафедри виконали значний обсяг роботи для розширення навчальної бази нової спеціальності, зокрема, створено лабораторії матеріалознавства та робочих машин (професор О. М. Царенко, доцент С. І. Рябець, завідувач лабораторією К. В. Назаров), технічної механіки (доцент В. В. Чубар, навчальні майстри А. Ф. Таран, М. К. Мошинський), теплотехніки та гідравліки (доцент С. О. Кононенко, завідувач лабораторією К. В. Назаров), кабінет з охорони праці та безпеки  життєдіяльності (доцент О. М. Царенко, старший лаборант І. Л. Царенко).

Було придбано для курсу «Практикум з електромонтажних робіт» необхідне обладнання, підготовлено методичні матеріали до лабораторних занять з курсу електротехніки (доцент В. В. Чубар, завідувач лабораторією Л. І. Ковальчук) та металообробки (доценти В.В. Чубар, В.І. Сірий). До організації навчального процесу та створення навчальної та методичної бази кафедри залучалися провідні освітяни міста. Так, методику трудового навчання (обслуговуюча праця) викладала методист відділу трудового навчання обласного інституту післядипломної освіти вчителів Д.В. Кримська, а методику трудового навчання (технічна праця) – заступник начальника обласного управління освіти Л.М. Капченко, технологію приготування страв навчала завуч професійного ліцею № 2 В.М. Легедза. Для опрацювання курсу «Технічна творчість» запрошено одного з кращих вчителів трудового навчання м. Кіровограда – В.К. Полудень.

Заняття у майстерні проводить В.І.Сірий.

Заняття у майстерні проводить В.І.Сірий.

Для ознайомлення зі специфікою спеціальності у квітні 1997 року О. В. Єжова проводить перший показ моделей одягу – «Палітра моди». Цей захід мав великий успіх і став традиційною частиною «Тижня факультету» в університеті. Неодноразово про показ моделей розповідалося в обласних і міських засобах масової інформації (телебачення, радіо, преса). Гостями й учасниками свята були танцювальні колективи, які виступали в костюмах, створених співробітниками й студентами кафедри загально технічних дисциплін та методики трудового навчання.

Учасниці факультетського шоу "Палітра моди".

Учасниці факультетського шоу "Палітра моди".

1997 року здійснюється перший набір на заочну форму навчання з вище названої спеціальності. Серед студентів-заочників чимало спеціалістів, з досвідом роботи за фахом в школах та професійних ліцеях, які виявили бажання здобути вищу освіту. Це стимулювало викладачів до вдосконалення навчальних дисциплін, створення якісних навчально-методичних матеріалів, включаючи і друковані видання.

1999 року змінено спеціалізацію й розпочато прийом студентів на спеціальність «Трудове навчання та основи підприємницької діяльності». Для підготовки спеціалістів з високим рівнем знань з економічних технологій на кафедрі з 2001 року відкрито спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання та основи економіки». Більшість випускників за названою спеціальністю працює в загальноосвітніх школах, профтехучилищах та інших закладах освіти.

Кафедра ЗТД та МТН: (сидять) З.Ю.Філер, Ю.В.Колтко, В.В.Чубар, К.В.Назаров, І.Л.Царенко, О.М.Царенко, С.О.Кононенко, Т.В.Куценко, О.В.Єжова, (стоять) О.Моспан, А.Безкровна, І.Шевченко, Ю.Дорофєєва, О.М.Щирбул, В.В.Марченко, Н.В.Манойленко, О.В.Гур'янова.

Кафедра ЗТД та МТН: (сидять) З.Ю.Філер, Ю.В.Колтко, В.В.Чубар, К.В.Назаров, І.Л.Царенко, О.М.Царенко, С.О.Кононенко, Т.В.Куценко, О.В.Єжова, (стоять) О.Моспан, А.Безкровна, І.Шевченко, Ю.Дорофєєва, О.М.Щирбул, В.В.Марченко, Н.В.Манойленко, О.В.Гур'янова.

На цей час погоджено складне питання із санітарним лікарем про можливість проведення занять у приміщенні старої столярної майстерні, в якій було проведено капітальний ремонт, частково реконструйовано деревообробні верстати, перероблені вхідні східці та ін.

Переведено швейну майстерню із ПТУ № 2 в просторе, світле університетське приміщення, яке дозволило підключити все наявне обладнання й навіть розширити парк машин, зокрема додатково встановити чотири спецмашини та дві побутові.

1999 року під керівництвом викладача М.Б. Рахманової студентки брали участь у міському конкурсі дизайнерів одягу «Чарівна голка», де представляли власні моделі одягу. Це рік найбільшого тріумфу студентів факультету на Всеукраїнському творчому конкурсі: студентки Мосьпан Оксана і Крюк Валентина посіли 1 місце в конкурсі молодих дизайнерів одягу, проведеного програмою «Сніданок з 1+1». Створена ними колекція суконь з природних матеріалів «Голос землі» викликала захоплення членів журі і визнана переможцем з-поміж робіт професійних дизайнерів. Цього ж року поновлено набір на спеціальність «Трудове навчання та основи підприємницької діяльності».

З 2003 року кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент С.О. Кононенко. Цього року розпочато підготовку студентів старших курсів за спеціалізаціями «Автосправа» та «Конструювання і моделювання одягу».

Заняття проводить С.О.Кононенко.

Заняття проводить С.О.Кононенко.

В 2003 року студенти спеціальності «Трудове навчання та основи підприємницької діяльності» вперше під керівництвом доцента О. В. Єжової беруть участь у II турі Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання у м. Глухові Сумської області. Незважаючи на відсутність досвіду й екстремальні умови роботи над завданнями, наша команда виступила успішно: Глущенко Юлія посіла 4 місце, а Михайленко Володимир – 6-е (із 30 команд-учасниць).

21

Цього ж року створюється кабінет кулінарії в аудиторії № 300 і заняття з технології приготування страв проводяться на власній базі. Завідувачем кабінету призначено Олійник Юлію – кращу випускницю кафедри.

Заняття проводить О.В.Гур'янова.

Заняття проводить О.В.Гур'янова.

З 2004 року кафедра активно співпрацює з мистецьким факультетом. У швейній майстерні викладачами О. В. Єжовою та Т. В. Куценко, завідувачами лабораторій А. Безкровною, Л. Лубенець, Т. Хріненко та студентами створено значну кількість сценічних костюмів для ансамблю бального танцю КДПУ «Арт». Старший викладач О. В. Єжова розробила, виготовила та оздобила сценічні костюми для соліста Кіровоградської обласної філармонії, заслуженого артиста України Сергія Дьоміна.

Швейна майстерня на той час була обладнана переважнозастарілою технікою, яка не дозволяла забезпечувати якісну практичну підготовку фахівців, тому з 2007 року швейні майстерні переведено в 304 та 306 аудиторії навчального корпусу № 4, в яких починають працювати дві майстерні. За активної участі декана факультету Р.Я. Ріжняка вони були обладнані новим обладнанням – побутовими багатоопераційними та промисловими універсальними і спеціальними машинами: швейними машинами PROTEX, TEXTIMA, BRATHER та комп’ютерною технікою.

Заняття проводить І.В.Дорофєєва.

Заняття проводить І.В.Дорофєєва.

У зв'язку з виділенням для швейної майстерні приміщень в корпусі № 4 обладнано навчальну столярну майстерню, яка за активної участі декана факультету Р. Я. Ріжняка була обладнана сучасними токарними та свердлильними верстатами фірми JET

У приміщенні старої майстерні створено навчально-виробничу майстерню з виготовлення меблів для університету, яка була забезпечена сучасними деревообробними верстатами, зокрема рейсмусним, фугувальним та ін.

24

Після приєднання до мережі Інтернет лабораторія ТЗН була оснащена сучасними ПЕОМ, цифровою аудіо- та відеотехнікою, мультимедійним проектором. Вся ця техніка надійшла за результатами співробітництва керівництва факультету та кафедри прикладної математики, статистики та економіки з європейськими інституціями в межах гранту за програмою ТЕМПУС. У лабораторіях почала використовуватися сучасна цифрова демонстраційна апаратура.

З 2005 року розширено ліцензований обсяг прийому на спеціальності «Трудове навчання» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Спеціаліст» та «Бакалавр» до 60 осіб на денну та заочну форми навчання, а також введено спеціалізацію «Технічний дизайн».

2007 року випускниця кафедри О. В. Гур'янова після захисту кандидатської дисертації з теорії та історії педагогіки обрана на посаду старшого викладача кафедри.

2009 року на кафедрі опубліковано перший посібник з основ швейного виробництва, який рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, «Конструювання одягу», який містив курс лекцій автора О.В. Єжової. Цим посібником користуються викладачі та студенти не лише нашого вишу, а й Київського національного університету технологій та дизайну.

Кафедра співпрацює з провідними швейними підприємствами міста – швейними фабриками «Зорянка» та «Куртаж». Для студентів проводяться ознайомлювальні екскурсії на ці підприємства. Кращі робітники фабрик навчаються на заочному відділенні нашого факультету. Після одержання диплому випускники мають можливість працювати на інженерних посадах на фабриці «Зорянка». Так, випускники 2008 року Т. Півнєва працює технологом, а В. Кузнєцова – модельєром-конструктором.

Колектив кафедри активно працював над створенням та модернізацією кабінетів: кулінарії, шкільної декоративної справи, безпеки життєдіяльності та охорони праці, будови автомобіля, правил дорожнього руху, методики трудового навчання; лабораторій: теплотехніки та гідравліки, технічної механіки, радіоелектроніки, електротехніки, матеріалознавства, технічних засобів навчання; майстерень: швейних та столярних, одна з яких є навчальною, а друга виробничою, що уможливило виготовлення меблів для університету. Багато зусиль для створення матеріальної бази кафедри, яка мала 7 лабораторій, 6 майстерень, відділ ТЗН, 6 спеціалізованих кабінетів доклали доценти кафедри С. О. Кононенко, В. І. Сірий, В. В. Чубар, О. М. Царенко, завідувачі лабораторіями та майстернями – А. І. Ковальчук, М. К. Мошинський, І. П. Донець, Д. В. Бобров, Ю. В. Колтко, В. В. Марченко та інші.

Заняття проводить О.М.Царенко

Заняття проводить О.М.Царенко

На початку 2009 року на кафедрі працювало 15 викладачів, з них кандидатів наук – 10, без вченого ступеня та звання – 5, зокрема: С. О. Кононенко – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри;В. І. Сірий – кандидат фізико-математичних наук, доцент, відмінник освіти України (2003 р.); С. І. Рябець – кандидат технічних наук, доцент, відмінник освіти України (2005 р.); В. В. Чубар – кандидат педагогічних наук, доцент, відмінник освіти України (1984 р.);А. І. Ткачук – кандидат технічних наук, доцент; М. В. Анісімов – кандидат педагогічних наук, доцент (має 14 нагород); О. В. Єжова – кандидат технічних наук, доцент; О. М. Царенко – кандидат педагогічних наук, доцент;О. В. Пуляк – кандидат педагогічних наук, доцент;О. В. Гур'янова – кандидат педагогічних наук, старший викладач; Т. В. Куценко – старший викладач; О. М. Щирбул – асистент;С. М. Богомаз-Назарова– викладач; І. В. Дорофєєва – викладач; І. Л. Царенко – викладач.

Заняття проводить О.М.Щирбул.

Заняття проводить О.М.Щирбул.

Кафедра проводила активну науково-дослідну роботу. У середньому на кожного викладача припадало декілька публікацій на рік. Науковці мали публікації у вітчизняних та зарубіжних журналах, посібники з грифом МОН України. Результат наукової роботи – це нагороди у 2007 та 2009 роках на фестивалі факультетів, які здійснюють підготовку фахівців з трудового навчання, дипломи II ступеня. У цілому по університету кафедра мала стабільний рейтинг – у першій десятці серед 33 кафедр університету. Кожен викладач кафедри приймав активну участь у розробці та модернізації навчально-методичного забезпечення дисциплін, навчальних планів, державних галузевих стандартів, навчально-методичних комплексів. Проводилась активна робота зі студентами при написанні курсових та дипломних робіт, з підготовки до участі у Всеукраїнських олімпіадах. Традиційними стали щорічні виставки творчих доробок студентів, показ моделей тощо.

В цей період було реорганізовано університетський відділ технічних засобів навчання. На той час у відділі працювали Ю. В. Котко та Р. В. Кривошия. Після реорганізації відділу вони були включені до складу кафедри ЗТД та МТН.

З 2012 року до нині завідувач кафедри доктор педагогічних наук, професор М.І. Садовий. 2013 року кафедру загально технічних дисциплін та методики трудового навчання (ЗТД та МТН) перейменовано на кафедру теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності.

27

На даний час матеріальна база кафедри становить 7 лабораторій, 6 майстерень, 6 спеціалізованих кабінетів. Кафедра теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності є випусковою за напрямом підготовки 6.010103 «Технологічна освіта» та спеціальністю 7.01010301 «Технологічна освіта». 2013 року відкрито магістратуру за спеціальністю 8.01010301 «Технологічна освіта», яку акредитовано 2015 року. Кафедра забезпечує навчальний процес із фахових курсів на вищевказаному напрямі та спеціальності, організовує різні види практик для студентів, а також із курсів безпеки життєдіяльності, охорони праці та технічних засобів навчання для студентів усіх факультетів університету.

Кафедра постійно проводить активну роботу із учнями шкіл та абітурієнтами. Для формування майбутнього контингенту студентів розроблено відповідні заходи, згідно з якими планується і здійснюється профорієнтаційна робота в загальноосвітніх навчальних закладах. Викладачі кафедри проводять різну за змістом і формою інформаційну роботу зі школами, профтехучилищами, технікумами, коледжами. Традиційними стали виступи викладачів кафедри з доповідями на методичних об'єднаннях, семінарах, січневих та серпневих конференціях, підготовка відкритих уроків, рецензування робіт школярів, які беруть участь у конкурсах, організованих Малою академією наук. Відбору та заохоченню талановитої молоді значною мірою сприяють районні, міські, обласні та всеукраїнські олімпіади з технічної та обслуговуючої праці, в яких беруть участь викладачі кафедри.

28

На даний час навчальні майстерні кафедри забезпечені сучасним обладнанням, навчальні кабінети мають вихід до мережі INTERNET. У лабораторіях використовується сучасна цифрова вимірювальна апаратура.

Переможці Всеукраїнського конкурсу дизайнерів Fashion Show «Мода без кордонів» О.В.Гур'янова та студентки О.Кедряк та О.Бабій (2015 рік).

Переможці Всеукраїнського конкурсу дизайнерів Fashion Show «Мода без кордонів» О.В.Гур'янова та студентки О.Кедряк та О.Бабій (2015 рік).

На даний час у складі кафедри теорії і методики технологічної освіти, охорони праці та безпеки життєдіяльності працюють:

завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, професор М. І. Садовий, депутат Верховної Ради України IV та V скликань (2005–2007 рр.), депутат Кіровоградської обласної ради Двадцять другого скликання (1994–1998 рр.), депутат Кіровоградської міської ради, відмінник народної освіти України, нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України, медаллю А. С. Макаренка, знаком Петра Могили та ін.;

доктор педагогічних наук, доктор філософії з професійної педагогіки професор М. В.  Анісімов, член-кореспондент Аерокосмічної академії України, заслужений раціоналізатор професійно-технічної освіти СРСР; 

кандидат педагогічних наук, доцент В. В. Чубар, відмінник освіти України;

кандидат технічних наук, доцент С. І. Рябець, відмінник освіти України;

кандидат педагогічних наук, доцент С. О. Кононенко

кандидат технічних наук, доцент О. В. Єжова

кандидат педагогічних наук, доцент О. М. Царенко

кандидат технічних наук, доцент А. І. Ткачук

кандидат педагогічних наук, доцент О. В. Пуляк

кандидат педагогічних наук, доцент О. В. Гур’янова

кандидат педагогічних наук, доцент Л. О. Чистякова, заступник декана з навчально-виховної роботи фізико-математичного факультету;

кандидат педагогічних наук, старший викладач І. Л. Царенко

кандидат педагогічних наук, старший викладач Н. В. Манойленко

кандидат педагогічних наук, старший викладач С. М. Богомаз-Назарова

кандидат технічних наук, старший викладач Д. В. Гринь;

кандидат педагогічних наук, старший викладач Н. В. Мироненко

кандидат педагогічних наук, старший викладач О. М. Щирбул

старший викладач Т. В. Куценко;

старший лаборант, секретар кафедри К. О. Гавриленко;

завідувач лабораторією технічних засобів навчання В. В. Марченко;

завідувач швейною майстернею Т. В. Хріненко;

завідувач лабораторіями електротехніки, радіоелектроніки, технічної механіки Л. М. Аксьонова;

навчальний майстер столярно-виробничої майстерні В. В. Курлов;

завідувач столярно-виробничою майстернею Д. В. Бобров;

завідувач навчально-столярною майстернею І. П. Донець;

завідувач слюсарною майстернею О. В. Назаренко;

старший лаборант кабінету кулінарії Н. В. Остапчук;

завідувач лабораторіями матеріалознавства, правил дорожнього руху, будови автомобіля Р. В. Кривошия;

завідувач швейною майстернею О. В. Щербула;

старший лаборант кабінету кулінарії І. О. Приблуда;

старший лаборант лабораторій теплотехніки та робочих машин О. Ю. Мошуренко.