1. Спеціальність 014 Середня освіта Трудове навчання та технології (баклавр)

Освітньо-професійна програма

Анотації дисциплін

Зміст підготовки фахівця

Література

Періодичні видання

2. Спеціальність 014 Середня освіта Трудове навчання та технології (магістри)

Освітньо-професійна програма

Анотації дисциплін

Зміст підготовки фахівця

Література

Періодичні видання

3.  Спеціальність 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

 Анотації дисциплін

Зміст підготовки фахівця

Література

Періодичні видання