3 курс 5 семестр

  1. Методика навчання природничих наук основної школи (фізика) (залік) - Трифонова Олена Михайлівна

Робоча програма                  Силабус

  1. Загальна фізика  (екзамен) -  Трифонова Олена Михайлівна

Робоча програма                  Силабус

  1. Іноземна мова за професійним спрямуванням (залік) - Смірнова Ліна Леонідівна

Робоча програма                  Силабус

  1. Теоретична фізика (екзамен)-  Подопригора Наталія Володимирівна

Робоча програма                  Силабус

  1. Екологія (залік) -  Гулай Віталій Володимирович

Робоча програма                  Силабус

  1. Лабораторний практикум з оптики та квантової фізики (диференційований залік) - Трифонова Олена Михайлівна

Робоча програма                  Силабус

  1. Аналітична хімія  (екзамен) - Бохан Юлія Володимирівна

Робоча програма                  Силабус

  1. Фізіологія людини і тварин  (екзамен) - Боброва Марія Сергіївна

Робоча програма                  Силабус 

  1. Навчальна практика з педагогіка  (залік) - Кравцова Тетяна Олександрівна

Робоча програма                  Силабус