2 курс 4 семестр

  1. Українська мова та культура мовлення (екзамен) Громко Тетяна Василівна

Робоча програма                   Силабус

  1. Філософія (екзамен) Русул Олег Васильович

Робоча програма                   Силабус

  1. Іноземна мова за професійним спрямуванням ( залік) - Смирнова Ліна Леонідівна

Робоча програма                   Силабус

  1. Педагогіка ( екзамен) - Кравцова Тетяна Олександрівна

Робоча програма                   Силабус

  1. Зоологія (екзамен) - Гулай Віталій Володимирович

Робоча програма                   Силабус

  1. Загальна фізика (екзамен) - Трифонова Олена Михайлівна

Робоча програма                   Силабус

  1. Токсилогічна хімія (залік) - Бохан Юлія Володимирівна

Робоча програма                   Силабус

  1. Дендрологія (залік) - Гулай Віталій Володимирович

Робоча програма                   Силабус

  1. Комплексна біологічна практика (залік) - Гулай Віталій Володимирович

Робоча програма                   Силабус