1 курс 1 семестр

  1. Іноземна мова (залік) - Смірнова Ліна Леонідівна

Робоча програма                   Силабус

  1. Інформаційно-комунікаційні технології – Дроговоз Наталія Анатоліївна

Робоча програма                   Силабус ( залік)

  1. Безпека життєдіяльності та охорона праці  -Пуляк Ольга Василівна

Робоча програма                   Силабус  ( залік)

  1. Вища математика – Войналович Наталія Михайлівна

Робоча програма                   Силабус  (залік)

  1. Психологія  (залік) - Уличний Ігор Любомирович

Робоча програма                   Силабус

  1. Ботаніка (екзамен) - Аркушина Ганна Феліксивна

Робоча програма                   Силабус

  1. Математичні методи фізики  (екзамен) - Подопригора Наталія Володимирівна

Робоча програма                   Силабус

  1. Загальна та неорганічна хімія (екзамен) - Терещенко Оксана Василівна

Робоча програма                   Силабус

  1. Фізичне виховання – Собко Сергій Григорович (залік)

Робоча програма                   Силабус