2 курс 3 семестр

  1. Українська мова за професійним спрямуванням (залік) - Гуцул Лариса Іванівна

Робоча програма                      Силабус

  1. Іноземна мова за професійним спрямуванням (залік) - Смірнова Ліна Леонідівна

Робоча програма                      Силабус

  1. Педагогіка(екзамен) - Кравцова Тетяна Олександрівна

Робоча програма                      Силабус

  1. Зоологія  (екзамен) -  Гулай Віталій Володимирович

Робоча програма                      Силабус

  1. Загальна фізика (екзамен) - Трифонова Олена Михайлівна

Робоча програма                      Силабус

  1. Теоретична фізика (залік) -  Подопригра Наталія Володимирівна

Робоча програма

  1. Загальна та неорганічна хімія (екзамен) - Терещенко Оксана Василівна

Робоча програма                     Силабус

  1. Органічна хімія  (диференційований залік)  - Клоц Євген Олександрович

Робоча програма                     Силабус

  1. Техніка хімічного експерименту (залік) - Форостовська Тетяна Олександрівна

Робоча програма                     Силабус

  1. Навчальна практика з психології (залік) -  Мельничук Сергій Констянтинович

Робочі програми                       Силабус