1 курс 2 семестр

  1. Історія та культура України (екзамен) -  Мельничук Костянтин Сергійович

Робоча програма                  Силабус

  1. Іноземна мова за професійним спрямуванням  (залік) -   Смірнова Ліна Леонідівна

Робоча програма                  Силабус

  1. Психологія (екзамен) - Уличний Ігор Любомирович

Робоча програма                   Силабус

  1. Вікова фізіологія та валеологія (залік)  -  Козлова Ольга Борисівна

Робоча програма

  1. Зоологія  (залік) -  Гулай Віталій Володимирович

Робоча програма                Силабус

  1. Загальна фізика  (екзамен) - Трифонова Олена Михайлівна

Робоча програма                Силабус

  1. Загальна та неорганічна хімія  (екзамен) - Терещенко Оксана Василівна

Робоча програма                Силабус

  1. Комплексна практика з біології  (диференційований залік)  - Аркушина Ганна Феліксівна, Гулай Віталій Володимирович

Робоча програма                Силабус

  1. Органічна хімія  (залік)-  Клоц Євген Олександрович

Робоча програма                Силабус

  1. Лабораторно-хімічна практика (диференційований залік) -  Форостовська Тетяна Олександрівна

Робоча програма                Силабус