1 курс 1 семестр

  1. Інформаційно-комунікаційні технології (залік) - Андронатій Павло Іванович

Робоча програма                                Силабус

  1. Математичний аналіз(екзамен) - Гаєвський Микола Вікторович

Робоча програма                                Силабус

  1. Вища математика(екзамен) - Войнолович Наталія Миколаївна

Робоча програма                                Силабус

  1. Психологія (екзамен)- Уличний Ігор Любомирович

Робоча програма                                Силабус

  1. Ботаніка (екзамен)- Аркушина Ганна Феліксівна

Робоча програма                                Силабус

  1. Загальна та неорганічна хімія  (екзамен) - Терещенко Оксана Василівна

Робоча програма                                Силабус

  1. Латинська мова (залік) - Лелека Тетяна Олександрівна

Робоча програма                                Силабус

  1. Іноземна мова за професійним спрямуванням  (залік)-  Смірнова Ліна Леонідівна

Робоча програма                                Силабус

  1. Безпека життєдіяльності та охорона праці в галузі (залік) Пуляк Ольга Василівна

Робоча програма                               Силабус