3 курс 6 семестр

  1. Іноземна мова за професійним спрямуванням (екзамен) - Смірнова Ліна Леонідівна

Робоча програма                    Силабус

  1. Методика виховної роботи (залік)-  Кравцова Тетяна Олександрівна

Робоча програма                    Силабус

  1. Методика навчання природничих наук основної школи (фізика) (екзамен) -  Трифонова Олена Михайлівна

Робоча програма                    Силабус

  1. Загальна фізика (екзамен) - Трифонова Олена Михайлівна

Робоча програма                    Силабус

  1. Теоретична фізика: квантова механіка (екзамен) - Подопригора Наталія Володимирівна

Робоча програма                    Силабус

  1. Лабораторний практикум з оптики та квантової фізики (залік) -  Трифонова Олена Михайлівна

Робоча програма                    Силабус

  1. Фізична і колоїдна хімія (залік) - Форостовська Тетяна Олександрівна

Робоча програма                    Силабус

  1. Аналітична хімія (екзамен) - Бохан Юлія Володимирівна

Робоча програма                    Силабус

  1. Основи наукових досліджень (залік) - Трифонова Олена Михайлівна

Робоча програма                    Силабус

  1. Курсова робота з фаху ( диференційований залік )

Методичні рекомендації