4 курс 8 семестр

  1. Історія розвитку природознавства (залік) - Трифонова Олена Михайлівна

Робоча програма                                  Силабус

  1. Анстрономія (екзамен)-  Волчанський Олег Володимирович

Робоча програма                                  Силабус

  1. Фізико –хімічні методи дослідження (екзамен) - Бохан Юлія Володимирівна

Робоча програма                                  Силабус

  1. Фізична і колоїдна хімія (екзамен)- Форостовська Тетяна Олександрівна

Робоча програма                                  Силабус

  1. Виробнича практика у школі (диференційований залік)

Робоча програма                                 Навчально-методичний посібник

  1. Практика зі шкільного фізичного експерименту (залік) - Трифонова Олена Михайлівна 

Робоча програма                                  Силабус

  1. Курсова робота з педагогіки/ психології/ методики фаху (диференційований залік)

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт  з фізики та методики навчання фізики

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту  курсових робіт  з методики навчання хімії

Методичні рекомендації до виконання та оформлення курсових робіт з біологічних дисциплін та методики їх викладання

  1. Державний екзаменаційний екзамен з загальної та теоретичної, неорганічної та органічної хімії, ботаніки, зоології, анатомії людини, фізіології людини і тварини, методики навчання природничих наук основної школи (фізика,хімії, біології), психології та педагогіки.

Робоча прогама