4 курс 7 семестр

  1. Методика навчання природничих наук основної школи (хімія) (екзамен) - Плющ Валентина Миколаївна

Робоча програма                               Силабус

  1. Методика навчання природничих наук основної школи (біологія)  (екзамен) - Калініченко Надія Андріївна

Робоча програма                               Силабус

  1. Фізіологія рослини (диференційований залік) - Аркушина Ганна Феліксівна

 Робоча програма                              Силабус 

  1. Техніка хімічного експерименту (залік) - Плющ Валентина Миколаївна

 Робоча програма                              Силабус

  1. Генетика з основами антропогенетики (екзамен)-  Гулай Олександр Володимирович

Робоча програма                               Силабус

  1. Теоретична фізика: термодинаміка і статистична фізика (екзамен) - Подопригора Наталія Володимирівна

Робоча програма                               Силабус

  1. Фізико –хімічні методи дослідження (залік)-  Бохан Юлія Володимирівна

Робоча програма                               Силабус

  1. Фізична і колоїдна хімія (залік) -  Форостовська Тетяна Олександрівна

 Робоча програма                              Силабус