3 курс   6 семестр

 1. Іноземна мова за професійним спрямуванням  (диференційований  залік) - Смірнова Ліна Леонідівна

Робоча програма                                   Силабус

 1. Методика виховної роботи (залік)-  Кравцова Тетяна Олександрівна

 Робоча програма                                  Силабус

 1. Методика навчання природничих наук основної школи (фізика)  (екзамен) - Трифонова Олена Михайлівна

Робоча програма                                   Силабус

 1. Загальна фізика (екзамен) - Трифонова Олена Михайлівна

Робоча програма                                   Силабус

 1. Фізіологія рослини (диференційований залік) - Аркушина Ганна Феліксівна

Робоча програма                                  Силабус

 1. Теоретична фізика: квантова механіка (екзамен) - Подопригора Наталія Володимирівна

Робоча програма                                    Силабус

 1. Лабораторний практикум з оптики та квантової фізики (залік) - Трифонова Олена Михайлівна

Робоча програма                                    Силабус

 1. Фізична і колоїдна хімія (залік) - Форостовська Тетяна Олександрівна

Робоча програма                                    Силабус

 1. Аналітична хімія (екзамен) - Бохан Юлія Володимирівна

Робоча програма                                    Силабус

 1. Лабораторно-хімічна практика (залік)  Форостовська Тетяна Олександрівна

Робоча програма                                     Силабус

 1. Курсова робота з фаху (диференційований  залік)

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з фізики та методики
навчання фізики

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту  курсових робіт  хімічного напрямку

Методичні рекомендації до виконання та оформлення курсових робіт з біологічних дисциплін та методики їх викладання