3 курс 5 семестр

  1. Методика навчання природничих наук основної школи (фізика) (залік) - Трифонова Олена Михайлівна

Робоча програма                           Силабус

  1. Фізіологія людини і тварини (екзамен) - Боброва Марія Сергіївна

 Робоча програма                          Силабус

  1. Загальна фізика (екзамен) - Трифонова Олена Михайлівна

Робоча програма                           Силабус

  1. Органічна хімія (екзамен) -  Клоц Євген Олександрович

Робоча програма                           Силабус

  1. Іноземна мова за професійним спрямуванням  Смірнова Ліна Леонідівна

Робоча програма                           Силабус

  1. Теоретична фізика (екзамен) - Подопригора Наталія Володимирівна

 Робоча програма                          Силабус

  1. Екологія (залік) - Гулай Віталій Володимирович

Робоча програма                           Силабус

  1. Лабораторний практикум з оптики та квантової фізики (залік)- Трифонова Олена Михайлівна

Робоча програма                            Силабус

  1. Аналітична хімія(залік) - Бохан Юлія Володимирівна

Робоча програма                             Силабус