2 курс 3 семестр

  1. Українська мова за професійним спрямуванням (залік) - Гуцул Лариса Іванівна

Робоча програма                     Силабус

  1. Іноземна мова за професійним спрямуванням (диференційований залік)-  Лабенко Олександр Віталійович

Робоча програма                    Силабус

  1. Педагогіка(екзамен) - Кравцова Тетяна Олександрівна

Робоча програма                    Силабус

  1. Ботаніка  (диференційований  залік) - Аркушина Ганна Феліксівна

Робоча програма                    Силабус

  1. Зоологія(екзамен) - Гулай Віталій Володимирович

Робоча програма                   Силабус

  1. Загальна фізика  (екзамен) - Трифонова Олена Михайлівна

Робоча програма                   Силабус

  1. Теоретична фізика (залік) - Подопригоа Наталія Володимирівна

Робоча програма                   Силабус

  1. Загальна та неорганічна хімія (екзамен) - Терещенко Оксана Василівна

Робоча програма                   Силабус

  1. Органічна хімія (залік)-  Клоц Євген Олександрович

Робоча програма                   Силабус