1 курс 2 семестр

  1. Безпека життєдіяльності та охорона праці в галузі - Пуляк Ольга Василівна (залік)

Робоча програма

  1. Історія та культура України (екзамен) - Мельничук Костянтин Сергійович

Робоча програма

  1. Іноземна мова за професійним спрямуванням  (диференційований  залік) -  Смірнова Ліна Леонідівна

Робоча програма

  1. Психологія (екзамен)- Уличний Ігор Любомирович

Робоча програма

  1. Вікова фізіологія та валеологія (залік) - Козлова Ольга Борисівна

Робоча програма

  1. Ботаніка (екзамен) -  Аркушина Ганна Феліксівна

Робоча програма

  1. Зоологія (залік) -  Гулай Віталій Володимирович

Робоча програма

  1. Загальна фізика - Трифонова Олена Михайлівна  (екзамен)

Робоча програма

  1. Загальна та неорганічна хімія (екзамен) - Терещенко Оксана Василівна

 Робоча програма

  1. Комплексна практика з біології  (диференційований залік) -  Аркушина Ганна Феліксівна, Гулай Віталій Володимирович

Робоча програма