1 курс 1 семестр

  1. Інформаційно-комунікаційні технології (залік) - Андронатій Павло Іванович

 Робоча програма

  1. Математичний аналіз (екзамен) -  Гаєвський Микола Вікторович

 Робоча програма

  1. Вища математика  (екзамен)-  Войнолович Наталія Миколаївна

 Робоча програма

  1. Психологія  (залік) - Уличний Ігор Любомирович

Робоча програма

  1. Ботаніка    Аркушина Ганна Феліксівна

Робоча програма

  1. Зоологія   Гулай Віталій Володимирович

Робоча програма

  1. Загальна та неорганічна хімія (екзамен) -  Терещенко Оксана Василівна

Робоча програма

  1. Латинська мова (залік) - Лелека Тетяна Олександрівна

Робоча програма

  1. Основи наукових досліджень (залік) - Боброва Марія Сергіївна

Робоча програма