Авраменко Ольга Валентинівназавідувач кафедри прикладної математики, статистики та економіки,

доктор фізико-математичних наук, професор

Тема докторської дисертації «Поширення гідродинамічних хвиль у системах з неоднорідною структурою»(2004 р.).

Наукові інтереси: математичне моделювання, стохастичні хвильові процеси, системи комп’ютерної алгебри, дослідження складних систем, вимірювання в освіті, статистична обробка результатів тестування,  статистичні показники гендерної рівності.

Наукова та міжнародна діяльність:

Координатор від КДПУ ім. В.Винниченка двох міжнародних проектів: «Гендерні студії: крок до демократії та миру у сусідніх до ЄС країнах з різними традиціями» за програмою Erasmus+ (2015-2018 рр.) та «Освітні вимірювання, адаптовані до стандартів ЄС» за програмою TEMPUS (2009-2012 рр.).

Керівник двох державних бюджетних проектів (2011-2013 рр., 2008-2010 рр.), присвячених дослідженню стохастичних та детермінованих хвильових рухів в гідродинамічних системах.

Публікації: Має понад 130 публікацій: монографія, 10 навчально-методичних посібників, більше 70 статей у вітчизняних та закордонних фахових журналах з прикладної математики та гідромеханіки, серед яких є видання, що внесені до міжнародних наукометричних баз.

 

filerдоктор технічних наук, кандидат фізико-математичних наук, професор

Теми дисертацій

  • Кандидатська дисертація: «Асимптотичні методи дослідження диференціальних рівнянь, що описують поведінку коливальних систем разом з двигуном», 1966 р.
  • Докторська дисертація: «Динаміка вібраційних систем у взаємодії з електродвигунами та навантаженням», 1987 р.

Наукові інтереси: в 1960 – 1990 рр. динаміка вібраційних машин у взаємодії з електродвигунами і технологічним навантаженням. З 1979 р. досліджує проблеми сонячної активності та її впливу наПриродуіСоціум, методи прогнозу майже періодичних процесів, розробка самих прогнозів.У 1992 р. був учасником Установчого з’їзду Української Академії оригінальних ідей (УАОІ), в 1993 обраний академіком УАОІ. Організував Кіровоградське відділення УАОІ. Призначений керівником секції математики та фізики УАОІ.

Має понад 700 наукових праць, співавтор програмного продукту для прогнозування майже періодичних процесів, систематично подає до СМІ науково-популярні повідомлення. 

haletskaкандидат фізико-математичних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: Напівдсконалі 2-кільця та модулі над ними (1995 р.)

Наукові інтереси: алгебра, математична логіка, актуарна математика, впровадження сучасних засобів навчання при викладанні математичних курсів у внз

Має понад 40 наукових публікацій.

pasichnik

доктор історичних наук, професор

 Тема докторської дисертації: Університетська фінансово-правова наука і освіта на терені України ХІХ – поч. ХХ ст. (2018 р.).

Тема кандидатської дисертації: Формування інтересу старшокласників до підприємницької діяльності у процесі вивчення предметів соціально-економічного циклу (2001 р.).

 

 Наукові інтереси: історія економічної думки України; дослідження якості освіти; маркетингова діяльність на ринку освітніх послуг.

Має понад 150 наукових публікацій. 

lutchenkoкандидат педагогічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів 7-9 класів при вивченні математики» (2003р.)

Має біля 100 наукових та науково-методичних публікацій. Брала активну участь у роботі всеукраїнських та міжнародних наукових та науково-практичних конференцій. Автор і співавтор 22 навчальних та навчально-методичних посібників, два з них з грифом Міністерства освіти і науки України.

dovgenkoкандидат економічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: Статистичний аналіз ринку зерна України (2009 р.)

Має біля 30 наукових та науково-методичних публікацій. Брала активну участь у роботі всеукраїнських та міжнародних наукових та науково-практичних конференцій.

Автор і співавтор 12 навчальних та навчально-методичних посібників.

gurtovyiкандидат фізико-математичних наук, доцент

 Тема кандидатської дисертації: Поширення слабконелінійних хвильових пакетів у двошаровій рідині (2008 р.)

Наукові інтереси: хвильові рухи в шаруватих рідинах; моделювання фізичних процесів за допомогою сучасних програмних засобів.

Має понад 40 наукових публікацій. Учасник ряду держбюджетних тем, присвячених дослідженню хвильових рухів в гідродинамічних системах .

koretskaкандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри

 Тема кандидатської дисертації: Становлення та розвиток лекційно-практичної системи навчання у загальноосвітніх навчальних закладах (2011 р.)

Наукові інтереси: дослідження проблем становлення та розвитку педагогічних інноваційних технологій навчання, аналіз їх основних ідей з метою впровадження в навчально-виховний процес загальної середньої та вищої педагогічної школи.

akbash2кандидат фізико-математичних наук

доцент

Тема кандидатської дисертації: «Асимптотична поведінка екстремальних значень випадкових векторів» (2013 р.)

Наукові інтереси: теорія екстремальних значень, статистичний аналіз даних та комп’ютерна статистика.

Автор понад 30 наукових та методичних друкованих праць, серед яких навчальний посібник з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України».

makarchukкандидат фізико-математичних наук

доцент кафедри

Тема кандидатської дисертації: Поглиблення теореми Джессена-Вінтнера для нескінченних згорток Бернуллі та їх узагальнень (2014 р.)

Наукові інтереси: розподіли випадкових рядів з дискретними доданками, характеристичні функції розподілів типу Джессена-Вінтнера..

Має понад 15 наукових публікацій..

narodoviyкандидат технічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: Моделювання внутрішніх та поверхневих слабконелінійних хвильових пакетів в шаруватих рідинах

Наукові інтереси: хвильові рухи в стратифікованих рідинах; методи обчислень та сучасні CAS.

Має 26 науково-методичних публікацій. Учасник ряду держбюджетних тем, присвячених дослідженню хвильових рухів в гідродинамічних системах різного типу. Науковий керівник секції «Математичне моделювання» МАН України.

 

 

lunova

старший лаборант 

Освіта: у 2007 р. закінчила КДПУ ім. В. Винниченка за спеціальністю «Інформатика»; у 2012 р. закінчила КНТУ, де навчалась на спеціальності «Фінанси та кредит»; у 2015 р. закінчила КДПУ ім. В. Винниченка та здобула кваліфікацію спеціаліста з розробки комп’ютерних програм. З 2016 р. навчаюсь в аспірантурі – спеціальності 113 Прикладна математика.

Коло наукових інтересів: математичне моделювання, система комп’ютерної алгебри Maple, стохастичні хвильові процеси.