Авраменко Ольга Валентинівназавідувач кафедри прикладної математики, статистики та економіки,

доктор фізико-математичних наук, професор

Тема докторської дисертації «Поширення гідродинамічних хвиль у системах з неоднорідною структурою»(2004 р.).

Наукові інтереси: математичне моделювання, стохастичні хвильові процеси, системи комп’ютерної алгебри, дослідження складних систем, вимірювання в освіті, статистична обробка результатів тестування,  статистичні показники гендерної рівності.

Наукова та міжнародна діяльність:

Координатор від КДПУ ім. В.Винниченка двох міжнародних проектів: «Гендерні студії: крок до демократії та миру у сусідніх до ЄС країнах з різними традиціями» за програмою Erasmus+ (2015-2018 рр.) та «Освітні вимірювання, адаптовані до стандартів ЄС» за програмою TEMPUS (2009-2012 рр.).

Керівник двох державних бюджетних проектів (2011-2013 рр., 2008-2010 рр.), присвячених дослідженню стохастичних та детермінованих хвильових рухів в гідродинамічних системах.

Публікації: Має понад 130 публікацій: монографія, 10 навчально-методичних посібників, більше 70 статей у вітчизняних та закордонних фахових журналах з прикладної математики та гідромеханіки, серед яких є видання, що внесені до міжнародних наукометричних баз.

 

haletskaкандидат фізико-математичних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: Напівдсконалі 2-кільця та модулі над ними (1995 р.)

Наукові інтереси: алгебра, математична логіка, актуарна математика, впровадження сучасних засобів навчання при викладанні математичних курсів у внз

Має понад 40 наукових публікацій.

pasichnik

доктор історичних наук, професор

Тема докторської дисертації: Університетська фінансово-правова наука і освіта на терені України ХІХ – поч. ХХ ст. (2018 р.).

Тема кандидатської дисертації: Формування інтересу старшокласників до підприємницької діяльності у процесі вивчення предметів соціально-економічного циклу (2001 р.).

 

 Наукові інтереси: історія економічної думки України; дослідження якості освіти; маркетингова діяльність на ринку освітніх послуг.

Має понад 150 наукових публікацій. 

lutchenkoкандидат педагогічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів 7-9 класів при вивченні математики» (2003р.)

Має біля 100 наукових та науково-методичних публікацій. Брала активну участь у роботі всеукраїнських та міжнародних наукових та науково-практичних конференцій. Автор і співавтор 22 навчальних та навчально-методичних посібників, два з них з грифом Міністерства освіти і науки України.

dovgenkoкандидат економічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: Статистичний аналіз ринку зерна України (2009 р.)

Має біля 30 наукових та науково-методичних публікацій. Брала активну участь у роботі всеукраїнських та міжнародних наукових та науково-практичних конференцій.

Автор і співавтор 12 навчальних та навчально-методичних посібників.

gurtovyiкандидат фізико-математичних наук, доцент

 Тема кандидатської дисертації: Поширення слабконелінійних хвильових пакетів у двошаровій рідині (2008 р.)

Наукові інтереси: хвильові рухи в шаруватих рідинах; моделювання фізичних процесів за допомогою сучасних програмних засобів.

Має понад 40 наукових публікацій. Учасник ряду держбюджетних тем, присвячених дослідженню хвильових рухів в гідродинамічних системах .

koretskaкандидат педагогічних наук, доцент

 Тема кандидатської дисертації: Становлення та розвиток лекційно-практичної системи навчання у загальноосвітніх навчальних закладах (2011 р.)

Наукові інтереси: дослідження проблем становлення та розвитку педагогічних інноваційних технологій навчання, аналіз їх основних ідей з метою впровадження в навчально-виховний процес загальної середньої та вищої педагогічної школи.

akbash2кандидат фізико-математичних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Асимптотична поведінка екстремальних значень випадкових векторів» (2013 р.)

Наукові інтереси: теорія екстремальних значень, статистичний аналіз даних та комп’ютерна статистика.

Автор понад 30 наукових та методичних друкованих праць, серед яких навчальний посібник з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України».

makarchukкандидат фізико-математичних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: Поглиблення теореми Джессена-Вінтнера для нескінченних згорток Бернуллі та їх узагальнень (2014 р.)

Наукові інтереси: розподіли випадкових рядів з дискретними доданками, характеристичні функції розподілів типу Джессена-Вінтнера..

Має понад 15 наукових публікацій..

narodoviyкандидат технічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: Моделювання внутрішніх та поверхневих слабконелінійних хвильових пакетів в шаруватих рідинах

Наукові інтереси: хвильові рухи в стратифікованих рідинах; методи обчислень та сучасні CAS.

Має 26 науково-методичних публікацій. Учасник ряду держбюджетних тем, присвячених дослідженню хвильових рухів в гідродинамічних системах різного типу. Науковий керівник секції «Математичне моделювання» МАН України.

 

 

lunova

старший лаборант 

Освіта: у 2007 р. закінчила КДПУ ім. В. Винниченка за спеціальністю «Інформатика»; у 2012 р. закінчила КНТУ, де навчалась на спеціальності «Фінанси та кредит»; у 2015 р. закінчила КДПУ ім. В. Винниченка та здобула кваліфікацію спеціаліста з розробки комп’ютерних програм. З 2016 р. навчаюсь в аспірантурі – спеціальності 113 Прикладна математика.

Коло наукових інтересів: математичне моделювання, система комп’ютерної алгебри Maple, стохастичні хвильові процеси.