Авраменко Ольга Валентинівназавідувач кафедри прикладної математики, статистики та економіки,

доктор фізико-математичних наук, професор

Тема докторської дисертації «Поширення гідродинамічних хвиль у системах з неоднорідною структурою»(2004 р.).

Наукові інтереси: математичне моделювання, стохастичні хвильові процеси, системи комп’ютерної алгебри, дослідження складних систем, вимірювання в освіті, статистична обробка результатів тестування,  статистичні показники гендерної рівності.

Наукова та міжнародна діяльність:

Координатор від КДПУ ім. В.Винниченка двох міжнародних проектів: «Гендерні студії: крок до демократії та миру у сусідніх до ЄС країнах з різними традиціями» за програмою Erasmus+ (2015-2018 рр.) та «Освітні вимірювання, адаптовані до стандартів ЄС» за програмою TEMPUS (2009-2012 рр.).

Керівник двох державних бюджетних проектів (2011-2013 рр., 2008-2010 рр.), присвячених дослідженню стохастичних та детермінованих хвильових рухів в гідродинамічних системах.

Публікації: Має понад 130 публікацій: монографія, 10 навчально-методичних посібників, більше 70 статей у вітчизняних та закордонних фахових журналах з прикладної математики та гідромеханіки, серед яких є видання, що внесені до міжнародних наукометричних баз.

Плічко А Мдоктор фізико-математичних наук, професор

Тема докторської дисертації: Студії з теорії дуальності просторів Банаха. (1993 р.).

Тема кандидатської дисертації: Деякі питання теорії двоїстості банахових та топологічних векторних просторів (1975 р.).

Наукові інтереси: функціональний аналіз, теорія ймовірностей, історія математики.

Має понад 100 наукових публікацій. 

haletskaкандидат фізико-математичних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: Напівдсконалі 2-кільця та модулі над ними (1995 р.)

Наукові інтереси: алгебра, математична логіка, математика фінансів і страхування, дослідження сучасних засобів освіти

Автор та співавтор понад 50 наукових та науково-методичних публікацій

pasichnik доктор історичних наук, професор

Тема докторської дисертації: Університетська фінансово-правова наука і освіта на терені України ХІХ – поч. ХХ ст. (2018 р.).

Тема кандидатської дисертації: Формування інтересу старшокласників до підприємницької діяльності у процесі вивчення предметів соціально-економічного циклу (2001 р.).

Наукові інтереси: економіка та  історія економічної думки; оцінювання та вимірювання в освіті; міждисциплінарні дослідження.

Має понад 150 наукових публікацій. 

Має сертифікат про знання іноземної мови на рівні В2.

lutchenkoкандидат педагогічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів 7-9 класів при вивченні математики» (2003 р.)

Має більше 100 наукових та науково-методичних публікацій. Брала активну участь у роботі всеукраїнських та міжнародних наукових та науково-практичних конференцій. Автор і співавтор 30 навчальних та навчально-методичних посібників, шість з них з грифом Міністерства освіти і науки України.

dovgenkoкандидат економічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: Статистичний аналіз ринку зерна України (2009 р.)

Наукові інтереси: Статистичний аналіз продовольчої безпеки та продовольчих ринків України

Має біля 50 наукових та науково-методичних публікацій. Брала активну участь у роботі всеукраїнських та міжнародних наукових та науково-практичних конференцій. Автор і співавтор 20 навчальних та навчально-методичних посібників.

gurtovyiкандидат фізико-математичних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: Поширення слабконелінійних хвильових пакетів у двошаровій рідині (2008 р.)

Наукові інтереси: хвильові рухи в шаруватих рідинах; моделювання фізичних процесів за допомогою сучасних програмних засобів.

Автор понад 70 наукових, навчально-методичних праць, серед яких публікації у виданнях, включених до наукометричних баз даних Scopus і Web of Science Core Collection. Учасник ряду держбюджетних тем, присвячених дослідженню хвильових рухів в гідродинамічних системах.

koretskaкандидат педагогічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: Становлення та розвиток лекційно-практичної системи навчання у загальноосвітніх навчальних закладах (2011 р.)

Наукові інтереси: дослідження проблем становлення та розвитку педагогічних інноваційних технологій навчання, аналіз їх основних ідей з метою впровадження в навчально-виховний процес загальної середньої та вищої педагогічної школи.

Має сертифікат про знання іноземної мови на рівні В2.

akbash2кандидат фізико-математичних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Асимптотична поведінка екстремальних значень випадкових векторів» (2013 р.)

Наукові інтереси: теорія екстремальних значень, аналіз даних та комп’ютерна статистика, міждисциплінарні дослідження.

Автор понад 50 наукових та методичних друкованих праць, серед яких навчальний посібник з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України».

Має сертифікат про знання іноземної мови на рівні В2.

makarchukкандидат фізико-математичних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: Поглиблення теореми Джессена-Вінтнера для нескінченних згорток Бернуллі та їх узагальнень (2014 р.)

Наукові інтереси: розподіли випадкових рядів з дискретними доданками, характеристичні функції розподілів типу Джессена-Вінтнера..

Має понад 15 наукових публікацій.

Має сертифікат про знання іноземної мови на рівні В2.

narodoviyкандидат технічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: Моделювання внутрішніх та поверхневих слабконелінійних хвильових пакетів в шаруватих рідинах

Наукові інтереси: хвильові рухи в стратифікованих рідинах; методи обчислень та сучасні CAS.

Має більше 30 наукових та науково-методичних публікацій. Учасник ряду держбюджетних тем, присвячених дослідженню хвильових рухів в гідродинамічних системах різного типу.

Має сертифікат про знання іноземної мови на рівні В2.

lunova

старший лаборант кафедри прикладної математики, статистики та економіки

Тема дисертації на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 113 Прикладна математика: Моделювання внутрішніх хвильових процесів у шаруватих рідинах (2021 р.)

Наукові інтереси: математичне моделювання, система комп’ютерної алгебри Maple, стохастичні хвильові процеси.