(історичний триллер з прологом, але без епілогу) 

Пролог. Кафедра прикладної математики була створена на фізико-математичному факультеті на основі кафедр математики та інформатики. Днем народження кафедри вважається 30 червня 2003р.

Цій події передували бурхливі дискусії серед членів двох потужних кафедр, від згуртованих колективів яких відрізались частинки душі. Різали по живому - і це відчували всі: і ті, хто йшов, і ті, хто залишався.

Проблема обговорювалась на двох спільних зборах кафедри математики та кафедри інформатики за участю проректора з науково-педагогічної роботи Царенка О.М. Думки розділилися. Одні члени колективу не були впевнені, що ще одна кафедра потрібна; не зрозуміло було, яке навантаження буде віднесено до неї, хто із викладачів наважиться на ризикований крок – перехід на новостворену кафедру. Інші не заспокоювались - нова кафедра не може не з’явитися, це питання давно назріло. Нове покоління викладачів фізико-математичного факультету вимагало самореалізації.

Відповідно до наказу № 58-ун від 2.07.2003 за підписом ректора професора Радула В.В. було остаточно визначено: кафедрі прикладної математики бути. 

Професорсько-викладацький склад

Перший професорсько-викладацький склад кафедри: завідувач кафедри Авраменко О.В., професор Плічко А.М., доценти Ганжела І.П., Євладенко В.М., Ізюмченко Л.В.,Халецька З.П., викладач Лутченко Л.І., асистенти Корецька В.О., Поперешняк С.В., старший лаборант Шевченко Н.Г. 

 

Після розформування кафедри соціально-економічних дисциплін (наказ № 25-ун від 3.04.2004) до кафедри прикладної математики був приєднаний сектор економіки: професор Дратвер Б.Л., доцент Пасічник Н.О., ст. викладач Дігтяр Б.С., асистент Кривенко Н.А. З тих пір вважається, що кафедра має три джерела - три кафедри: кафедру математики, кафедру інформатики та кафедру соціально-економічних дисциплін. А Бог трійцю любить! 

Поєднання прикладного математичного та економічного напрямів дало поштовх новим науковим дослідженням та методичним розробкам викладачів кафедри. Значно розширилося коло навчальних курсів. Курс економічної теорії читається на всіх факультетах університету, викладаються окремі економічні курси на природничо-географічному, філологічному та інших факультетах. Зміни, які відбулися всього за три роки у професорсько-викладацькому складі, а також у якості та кількості навчальних курсів кафедри прикладної математики, призвели до того, що з 31.08.2006 р. вона реорганізована у кафедру прикладної математики, статистики та економіки (ПМСЕ).

Кожного року відбувалися зміни викладацького складу кафедри. Так, у 2005 р. на кафедру був переведений доктор технічних наук, професор Філер З.Ю. - один із провідних науковців нашого університету; з 2008 р. на кафедрі працює кандидат фіз.-мат. наук, доцент Каленникова Т.О. Асистент Кривенко Н.В. звільнилася у зв’язку із закінченням строкового трудового договору у 2005 р. Лутченко Л.І. з 2006 р. посідає посаду доцента кафедри; Корецька В.О. з 2004 р. - посаду старшого викладача; у 2007 р. Шевченко Н.Г. переведена з посади старшого лаборанта на посаду викладача, а у з 2008 - на посаду старшого викладача.

Нажаль, були і втрати. У 2009 р. помер професор Дратвер Б.Л., фахівець високого класу, учасник Великої вітчизняної війни, автор слів гімну фізико-математичного факультету, добра світла людина.

У тому ж 2009 році на пенсію вийшов доцент Ганжела І.П. - досвідчений викладач, неперевершений лектор, принциповий і чесний чоловік. Іван Пилипович підтримує зв’язки з колективом, зокрема, бере участь у написанні історії факультету.

На кафедрі ПМСЕ систематично з’являються талановиті молоді співробітники. Микитенко (Яременко) Д.Ю. працює на кафедрі з 2005 р., Гуртовий Ю.В. – з 2006 р., Гаєвський М.В. та Білецька Ю.Г. - з 2007 р., Нарадовий В.В. - з 2008 р., Акбаш К.С. та Янчукова Н.В. - з 2009 р. 

Кафедра ПМСЕ успішно співпрацює з колегами з інших кафедр, окремі курси по кафедрі ПМСЕ у різний час читали професор Волков Ю.І., зав. кафедри інформатики, доцент Паращук С.Д., доценти Вдовенко В.В., Вороний О.М., Лупан І.В., Романов В.О, Шевченко К.М., ст. викладач Демиденко С.М. На засадах зовнішнього сумісництва працювали зав. кафедри економіко-правових дисциплін КірЮІ ХНУВС доцент Лисова В.Л. та доцент КНТУ Стародубцев В.В. У 2009 р. на кафедру запрошена для роботи доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник КНУ ім. Т.Шевченка Зінченко Н.М., яка читає спецкурси, керує написанням дипломних робіт та надає консультації молодим викладачам-науковцям кафедри.

5 Протягом 2003-2009 рр. викладачі кафедри успішно захистили: Авраменко О.В. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук – 2003 р.; Лутченко Л.І. – дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – 2003 р.; Поперешняк С.В. – дисертацію на здобуття наукового ступеня канд. фіз.-мат. наук – 2008 р. Гуртовий Ю.В. – дисертацію на здобуття наукового ступеня канд. фіз.-мат. наук – 2008 р. Закінчила навчання в аспірантурі та підготувала дисертацію до захисту ст. викладач Корецька В.О. На даний час за цільовим направленням кафедри в аспірантурі навчаються Акбаш К.С., Білецька Ю.Г., Макарчук О.П., Нарадовий В.В. Асистент Гаєвський М.В. підтримує зв’язки з науковим керівником, затверджено тему дисертаційної роботи.

За високі показники у науковій та навчально-методичній роботі члени кафедри були нагороджені відзнаками різного рівня. У 2007 р. звання Заслуженого працівника освіти України присвоєно професору Філєру З.Ю. Звання Відмінника освіти присвоєно доценту Євладенко В.М. у 2003 р. та завідувачу кафедри, професору Авраменко О.В. у 2007 р.

Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України нагороджений доцент Євладенко В.М. за високі досягнення у навчально-метотодичній роботі (2004 р.); Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України нагороджена доцент Ізюмченко Л.В. за підготовку призерів ІІІ етапу конкурсу-захисту учнівських робіт у Малій академії наук (2005 р.); Почесною грамотою Управлінням освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації нагороджена професор Авраменко О.В. за досягнення високих показників по підвищенню ефективності та якості навчально-методичної, наукової та виховної роботи (2005 р.); Відзнакою ректора Краківської Політехніки за високі наукові досягнення нагороджений професор Плічко А.М. (2005 р.); Почесною грамотою Кіровоградської міської Ради та виконавчого комітету нагороджений професор Дратвер Б.Л. (2006 р.), Почесною грамотою Кіровоградської облдержадміністрації нагороджений доцент Євладенко В.М. (2006 р.); Почесною грамотою Управлінням освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації нагороджений професор Філер З.Ю. (2008 р.); Управлінням освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації нагороджена Почесною грамотою доцент Лутченко Л.І. (2009 р.).

Протягом 2003-2009 рр. грамотами, подяками або преміями від ректорату університету нагороджені професори Авраменко О.В., Дратвер Б.Л., ФілерЗ.Ю., доценти Ганжела І.П., Ізюмченко Л.В., Лутченко Л.І., Пасічник Н.О., Халецька З.П., ст.викладач Шевченко Н.Г. Деканатом фізико-математичного факультету грамотами нагороджені доценти Ізюмченко Н.Г., Халецька З.П.; ст..викладачі Корецька В.О., Шевченко Н.Г.

За високі показниками у науковій діяльності за 2009 р. кафедра ПМСЕ посіла 5 місце серед кафедр університету, за що була нагороджена Почесною грамотою. 

Навчально-методична робота кафедри ПМСЕ 

З моменту заснування кафедра прикладної математики стала випусковою для популярної непедагогічної спеціальності «Інформатика», яка була ліцензована ще до створення кафедри ПМ.

Навесні 2004 р. за активного сприяння проректора з науково-педагогічної роботи Царенка О.М., декана фізико-математичного факультету Бобочка В.М., завідувача кафедри прикладної математики Авраменко О.В. Кіровоградський педагогічний університет отримав ліцензію на підготовку фахівців спеціальності «Статистика», з того часу кафедра стала випускаючою і для цієї нової сучасної спеціальності.

Викладачі кафедри завжди забезпечували викладання окремих навчальних курсів на педагогічних спеціальностях фізико-математичного факультету «ПМСО Математика», «ПМСО Фізика» та «ПМСО Трудове навчання», читаються також окремі курси для інших факультетів.

Протягом невеликого терміну існування кафедра систематично проходила перевірки, а також експертні ліцензійні та акредитаційні експертизи:

2003 р. - Державна інспекція навчальних закладів Міністерства освіти і науки України з метою перевірки рівня підготовки студентів спеціальності 8.080201 «Інформатика»;

2004 р. - ліцензування спеціальності 6.080100 «Статистика»;

2005 р. - Державна інспекція навчальних закладів Міністерства освіти і науки України з метою перевірки;

2006 р. - акредитація спеціальності 6.080200, 7.080201, 8.080201 «Інформатика»;

2007 р. акредитація Кіровоградського державного педагогічного університету на ІV рівень акредитації;

2008 р. - акредитація спеціальності 6.080100 «Статистика»;

2008 р. - ліцензування спеціальності 7.080102, 8.080102 «Статистика»;

2009 р. - акредитація спеціальності 7.080102 «Статистика».

У різні роки до складу комісій входили відомі науковці, серед яких, доктор технічних наук, професор Кузнєцов Г.В.; доктор економічних наук, професор Моторин Р.М.; доктор фіз.-мат. наук, професор Золотарьов В.О.; доктор фіз.-мат. наук, професор Мельничук О.В.; доктор фіз.-мат. наук, професор Козаченко Ю.В. Після кожної експертної перевірки члени кафедри ретельно вивчали та обговорювали на засіданнях кафедри висловлені з боку експертів побажання та зауваження, набували досвіду для вдосконалення навчально-методичної роботи.

На даний час кафедра ПМСЕ є випусковою кафедрою для двох напрямів підготовки: «Інформатика» (галузь знань «Системні науки та кібернетика») та «Математика» (галузь знань «Фізико-математичні науки»). Таких фахівців готує лише один вищий навчальний заклад в регіоні – Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

Магістри, спеціалісти та бакалаври спеціальності «Інформатика» задовольняють зростаючі потреби Кіровоградщини у розробниках та користувачах сучасних інформаційних технологій та комп’ютерних продуктів. Окремі випускники цієї спеціальності успішно працюють та у інших регіонах України та за кордоном.

У зв’язку з широким впровадженням статистичних методів в задачах планування прибутку в бізнесі, керування фінансовими потоками в банківській справі і багатьох інших, потреби забезпечення такими фахівцями по Кіровоградській області зростають. Підготовка бакалаврів напряму підготовки «Математика» («Статистика»), яка спеціалізується на статистичних дослідженнях економічних та соціальних процесів, а також на банківській та страховій справі, ведеться з 2004 р., перший випуск здійснено у 2009 р.


6

По кафедрі прикладної математики, статистики та економіки читається понад 100 курсів, у тому числі: математичний аналіз, алгебра, геометрія, теорія алгоритмів та математична логіка, числові системи, сучасна алгебра, криптографія, методи обчислень, варіаційне числення та дослідження операцій, рівняння в частинних похідних та інтегральні рівняння, фінансовий аналіз і обчислення, дискретні моделі в теорії ймовірностей, теорія ймовірностей, математична статистика, економічна статистика, прикладні статистичні пакети, математична економіка, фінансова математика, шкільний курс економіки, економіка, мікроекономіка, макроекономіка, методика навчання економіки, розміщення продуктивних сил, економічний аналіз, економічні основи виробництва, вибрані питання економічних дисциплін, дослідження операцій в економіці, математичне програмування в економіці, моделювання фізичних та економічних процесів, страхова справа, банківська справа, бухгалтерський облік, прикладні пакети в економіці, вейвлет-аналіз, вибрані питання теорії груп, вибрані питання алгебри та геометрії, нарисна геометрія та інші.

У 2005-2006 н.р. Кіровоградський педуніверситет став учасником експерименту зі вступу України до Болонського процесу та впровадженню кредитно-модульної системи навчання. У цьому ж навчальному році вперше за всі роки існування університету навчання було переведено з семестрового режиму у четвертний, переваги та недоліки якого ще тільки потрібно було зрозуміти та відчути на власному досвіді і студентам, і викладачам. Навчальні плани змінювались з урахуванням нових вказівок та суб’єктивного бачення керівництвом основних принципів Болонського процесу. У створенні фактично нових навчальних планів активну участь брали професор Авраменко О.В. та доцент Ізюмченко Л.В.

Але найнебезпечнішим для фізико-математичної освіти став не злам режиму навчання, а введення системи обов’язкового виставлення заліків та екзаменів автоматично на основі результатів, які студент демонстрував протягом чверті. Нівелювалося поняття екзаменаційної сесії як такої, тобто і сильні і слабі студенти позбавлялись можливості систематизувати складний математичний матеріал. Здавалось, що руйнувалися традиційні основи вищої фізико-математичної школи.

Проблеми обговорювались на засіданнях кафедри, професорсько-викладацький склад одноголосно висловлював своє занепокоєння проблемою. Завідувач кафедри Авраменко О.В. від імені кафедри систематично піднімала питання про повернення до класичних екзаменаційних сесій перед деканом Бобочком В.М., на раді факультету та у ректораті. Нажаль, протягом усього навчального року вона не знаходила розуміння проблеми ні на якому рівні. Ситуація загострювалась, напруження зростало, виникало одне непорозуміння за іншим.

У червні 2006 р. Авраменко О.В. за власним бажанням була переведена з посади завідувача кафедри прикладної математики на посаду професора названої кафедри. Обов’язки завідувача стала виконувати доцент Ізюмченко Л.В.

У серпні 2006 р. було прийнято рішення, яке вивчалось та обговорювалось ще з моменту переводу економічного сектору до складу кафедри прикладної математики, про перейменування кафедри прикладної математики у кафедру прикладної математики, статистики та економіки. На посаду завідувача кафедри була призначена, а після одноголосно обрана колективом кафедри, професор Авраменко О.В.

Практично у той же час під керівництвом новообраного декана Ріжняка Р.Я. за участі нового заступника декана з навчально-методичної роботи Ізюмченко Л.В., а також завідувача кафедри ПМСЕ Авраменко О.В. та завідувача кафедри інформатики Паращука С.Д. були внесені корективи до навчальних планів спеціальностей «Інформатика» та «Статистика», а також «Математика*», щодо відновлення екзаменаційних сесій на фізико-математичному факультеті, а також виправлення інших недоліків.

І знову зміни… Черговий злам режиму навчання – повернення до семестрової системи - стався у 2006-2007 н.р., що потягло за собою переробку всього навчально-методичного забезпечення по всіх більш як 100 навчальних курсах кафедри. І тільки планова перевірка фізико-математичного факультету комісією Вченої ради університету, зокрема, доцентом Фадєєвою Н.О., спонукала професорсько-викладацький склад кафедри швидко та якісно переробити робочі програми та навчально-методичні комплекси відповідно до нових вимог.

В яких би складних умовах кафедра не опинялась, завжди на перше місце ставився високий рівень викладання, надання студентам якісних знань та фахових навичок.

 


З метою поліпшення забезпечення навчального процесу методичними навчальними матеріалами викладачами кафедри щорічно готується та видається у середньому до десяти посібників для студентів, частина з яких рекомендована Міністерством освіти і науки України. Нижче наведено деякі посібники, авторами яких є викладачі кафедри ПМСЕ:

 • Авраменко О.В., Шлянчак С.О. Maple 9 та 1140 інтегралів або Символьні обчислення у математичному аналізі. Частина ІІ.- Навчально-методичний посібник, Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард». – 2007;

 • Аулін В.В, Дігтяр Б.С., Рижиков В.С., Солових Є.К. Страхова справа: навчальний посібник -Видавництво Подіум.-Кіровоград, 2009 (з грифом МОН);

 • Дратвер Б.Л., Пасічник Н.О. Економічна теорія. Навчальний посібник. Кіровоград: Імекс. 2006;

 • Євладенко В.М., Халецька З.П., Нарадовий В.В.,Математична логіка та теорія алгоритмів Навчально-методичний посібник. – Кіровоград: видавництво “Код”, 2009;

 • Ізюмченко Л.В., Гаєвський М.В. Методи обчислень. Частина І. Чисельні методи алгебри. Навчально-методичний посібник, Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2008;

 • Корецька В.О. Фінанси. Навчальний посібник. Кіровоград: РВВ КДПУ, 2005;

 • Лупан І.В., Авраменко О.В. Комп’ютерні статистичні пакети. Завдання та методичні рекомендації до лабораторних робіт.- Кіровоград: РВВ КДПУ, 2009;

 • Лутченко Л.І. Математика та математична статистика: Індивідуальні самостійні роботи та методичні рекомендації до їх виконання для студентів заочної форми навчання.- Навчально-методичний посібник, Кіровоград: КДПУ ім. В.Винниченка, - 2007;

 • Пасічник Н.О. Методика викладання основ економіки. Навчально-методичний посібник. Кіровоград: РВВ КДПУ, 2008;

 • Філер З.Ю., Бібіков Д.С. Випускник нашого університету 1951 року Дундученко Л.О. Кіровоград: КДПУ, 2006;

 • Філер З.Ю., Дрєєв О.М. Стан сонячної активності, її наслідків та їх прогнози. Кіровоград: Поліграф – Сервіс, 2009.

Викладання більшості навчальних курсів підтримується використанням різноманітних програмних засобів, зокрема, сучасних пакетів символьних обчислень. Викладання математичного аналізу (проф. Авраменко О.В., доц.. Гуртовий Ю.В. та ст.викл. Шевченко Н.Г.) та алгебри і геометрії (доц. Халецька З.П.) проводиться з використанням комп’ютерного пакету Maple. З метою закріплення знань з програмування та інформатики та набуття практичних навичок студентами лабораторні роботи з навчальних курсів «Методи обчислень» (доц. Ізюмченко Л.В.) та «Методи оптимізації та дослідження операцій» (проф. Авраменко О.В. та ст.викл. Шевченко Н.Г.) виконуються з використанням різних комп’ютерних засобів, зокрема, С++, Раscal, Delphi, Excel. В рамках економічного циклу спеціальності «Інформатика» студентами вивчаються можливості пакету 1С (ст.викл. Корецька В.О.). Курс теорія ймовірності та математична статистика викладається із застосуванням Excel (доц. Лутченко Л.І.). При викладанні курсу «Аналіз даних» (доц. Лупан І.В.) використовується комп’ютерний пакет SPSS, в якому розроблена система практичних занять. У викладання курсу «Теорія систем та математичне моделювання» впроваджено комп’ютерний пакет MATLAB (проф. Авраменко О.В.). Навчальні курси «Моделювання економічних, екологічних та соціальних процесів» та «Моделювання випадкових величин та процесів» подається з використанням пакетів MathCAD та Maple (проф. Авраменко О.В.). Професор Філер З.Ю. використовує різноманітні комп’ютерні пакети, в тому числі і власний програмний продукт EXTRAPOL, для викладання навчального курсу «Аналіз часових рядів». 

Науково-дослідна робота

Черговою сходинкою у розвитку молодої кафедри стало відкриття аспірантури з двох спеціальностей: 01.01.01 – математичний аналіз та 01.02.05 – механіка рідини, газу та плазми та здійснено набір на державну форму навчання. Наукове керівництво написанням дисертаційних робіт здійснюють проф. Авраменко О.В., проф. Плічко А.М., доц. Болілий В.О.

На кафедрі ПМСЕ формується наукова школа, що вивчає комплексні прикладні задачі, зокрема, аналіз стохастичних динамічних систем, вивчення хвильових процесів у неоднорідних рідких середовищах, тощо. Успішне функціонування аспірантури підтримується високим рівнем комп’ютерного забезпечення кафедри ПМСЕ, експериментальною базою кафедри фізики та МВФ, а також наукових установ, з якими кафедра ПМСЕ підтримує тісні зв’язки, зокрема Державною льотною академією України та Кіровоградським національним технічним університетом.

Доцент Пасічник Н.О. є членом спеціалізованої вченої ради К 23.053.02 з присудження наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, є членом експертних комісій по дисертаційним дослідженням. Доцент Лутченко Л.І. тільки протягом 2009 року підготувала 6 відзивів на дисертації, подані на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання математики.

Теми досліджень кафедри ПМСЕ

 • “Прикладна математика в дослідженні складних систем”. Обґрунтування теми: Необхідність поєднання різноманітних підходів (економічних, математичних, статистичних) до розв’язання комплексних прикладних задач. Завдання теми: аналіз динамічних систем; статистичні методи обробки інформації в економіці та в маркетингових дослідженнях. Виконавці: професори Авраменко О.В., Плічко А.М., Філер З.Ю., доценти Євладенко В.М., Лутченко Л.І., ст. викладач Гуртовий Ю.В., асистент Нарадовий В.В.

 • “Впровадження новітніх технологій у викладанні математико-економічних дисциплін у загальноосвітній та вищій школі”. Обґрунтування теми: необхідність вдосконалення процесу викладання використанням комп’ютерних прикладних пакетів та інших технологій. Завдання теми: поглиблене ознайомлення студентів з можливостями пакетів комп’ютерної алгебри та статистичними методами обробки результатів моніторингу. Виконавці: професори Авраменко О.В., Дратвер Б.Л., Філер З.Ю., доценти Ганжела І.П., Ізюмченко Л.В, Каленникова Т.О., Лутченко Л.І., Пасічник Н.О., Халецька З.П., ст. викладачі Гуртовий Ю.В., Корецька В.О., Дігтяр Б.С., Шевченко Н.Г.

 

Кафедрою прикладної математики, статистики та економіки спільно з кафедрою інформатики були проведені науково-практичні конференції «Математика, економіка, інформатика: актуальні проблеми та методика викладання» (березень-2005, квітень-2006, квітень-2007); студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми прикладної математики та інформатики», (квітень-2005); Відкрита студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми прикладної математики та інформатики» (квітень-2007, квітень-2008, квітень-2009).

 

Аналіз науково-методичної діяльності професорсько-викладацького складу кафедри свідчить про суттєвий ріст кількості наукових праць та поліпшення якості виданих методичних посібників та рекомендацій, оскільки частина публікацій, що готуються і видаються нашими викладачами, мають гриф МОН України. Видавнича діяльність кафедри ПМСЕ за останні роки представлена наступною діаграмою. 

У 2004-2007 рр. професор Плічко А.М є керівником держбюджетної теми «Асимптотики мір та диференціальних рівнянь», яка виконується групою викладачів фізико-математичного факультету.

Метою роботи була побудова диференціального числення для векторних мір, які визначенні на борелевських підмножинах топологічного лінійного простору і приймають значення в банаховому просторі, а також отримання рівномірної асимптотики розв’язку сингулярно збурених диференціальних рівнянь та систем таких рівнянь, придатну в околі, який містить точки звороту.

Найголовніші завдання:

 • дослідити диференціальні властивості добутків скалярних функцій та векторних мір;

 • одержати формули для диференціалів різних порядків (в тому числі варіаційних, напівваріаційних та поточкових) добутків векторних функцій та векторних мір;

 • довести теореми про диференціали добутків векторних мір;

 • побудувати рівномірну асимптотику розв’язку сингулярно збуреного диференціального рівняння Орра-Зоммерфельда з стабільною диференціальною точкою звороту першого порядку, придатну в околі, який містить стабільну точку звороту.

Основні наукові результати

 • Диференціальні властивості добутків скалярних функцій та векторних мір.

 • для диференціалів різних порядків (в тому числі варіаційних, напівваріаційних та поточкових) добутків векторних функцій та векторних мір.

 • Теореми про диференціали добутків векторних мір.

 • Рівномірна асимптотика розв’язку сингулярно збуреного диференціального рівняння Орра-Зоммерфельда з стабільною диференціальною точкою звороту першого порядку, придатну в околі, який містить стабільну точку звороту.

Практична цінність. Розроблено метод побудови рівномірно придатної асимптотики розв’язку сингулярно збуреного диференціального рівняння Орра-Зоммерфельда з стабільною диференціальною точкою звороту першого порядку, придатну в околі, який містить стабільну точку звороту. Досліджена неперервність згорток мір в топологіях збіжності за варіацією, напівваріацією та на системі вимірних множин.

 

З 2008 р. професор Авраменко О.В. є керівником держбюджетного проекту «Взаємодія внутрішніх та поверхневих слабко нелінійних хвильових пакетів у двошаровій рідині» (термін виконання: з 01.01.2008 по 31.12.2010). 

Метою проекту є всебічний аналіз нелінійних процесів у шаруватій гідродинамічній системі з врахуванням поверхневого натягу на поверхні контакту та на вільній поверхні, що передбачає отримання нових аналітичних результатів у нелінійній гідромеханіці.

Основні завдання проекту:

 • Отримати вищі наближення еволюційного рівняння та розв’язки у вищих наближеннях слабко нелінійної задачі еволюції хвильових пакетів вздовж вільної поверхні та поверхні контакту двох рідких середовищ з різними густинами методом багатомасштабних розвинень при активному використані сучасних пакетів символьних обчислень.

 • Виявити та чисельно дослідити умову модуляційної стійкості гравітаційно-капілярних хвиль у вищезгаданій задачі поширення хвильових пакетів, де враховано вплив поверхневого натягу у точній постановці, знайти кількісні та якісні відмінності відповідних діаграм стійкості задач поширення хвиль у системах «півпростір - півпростір», «шар - шар».

 • Провести аналіз форми хвильових пакетів з урахуванням поверхневого натягу на основі значень другої та третьої гармонік. Зробити чисельно-аналітичний аналіз картини капілярних хвиль за умови сильного впливу поверхневого натягу, який виражається у прагненні рідини до зменшення своєї поверхні.

 • Співставлення отриманих аналітичних та чисельних результатів з натурними спостереженнями та експериментальними даними. Аналіз можливості застосування розглядуваної слабко нелінійної моделі у інших розділах гідромеханіки а теоретичної фізики.

 

У 2008-2009 рр. у рамках Регіональної програми науково-технічного та інноваційного розвитку Кіровоградської області виконується науково-дослідна робота «Організація інтенсивної математичної підготовки обдарованих школярів Кіровоградщини» (керівники: проф. Авраменко О.В., проф. Ріжняк Р.Я.). 

Мета - забезпечення системної математичної підготовки обдарованих дітей Кіровоградської області із використанням інноваційних технологій.

Шляхи і засоби розв’язання проблеми

 • Виявлення тенденцій розвитку математичної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах на підставі тих змін, які відбуваються в суспільстві та математиці.

 • Виявлення особливостей та можливостей окремих розділів математики для здійснення навчання обдарованих дітей з використанням інноваційних технологій.

 • Впровадження поглибленого навчання елементарної математики у середню та вищу школу; виявлення шляхів його реалізації у педвузі та школі.

 • Обґрунтування напрямку модифікації шкільної освіти, який направлений на посилення ролі математичних дисциплін.

Завдання, заходи та результативні показники.

 • Створення на базі фізико-математичного факультету КДПУ «Центру математичної підготовки».

 • Створення банку даних математично обдарованих дітей Кіровоградщини.

 • Підготовка методичного забезпечення по розв’язанню задач підвищеної складності, створення відповідних навчальних програм та методичної літератури.

 • Розробка програмного забезпечення для дистанційного навчання обдарованих дітей.

 • Розробка веб-сайту для розміщення програмного та методичного забезпечення по розв’язанню задач підвищеної складності та забезпечення зв’язку з обдарованими дітьми області.

 • Видання навчальних та навчально-методичних посібників для вчителів та учнівської молоді.

 • Розробка спецкурсів для вчителів області та для студентів фізико-математичного факультету.

 • Створення системи математичної підготовки обдарованих дітей Кіровоградської області.

 

На громадських засадах проводиться робота з виконання науково-дослідної теми «Прогнозування змін сонячної активності та її наслідків для природи та соціуму» на громадських засадах (керівник проф. Філєр З.Ю.).

Робота є актуальною і важливою не тільки для аграріїв Кіровоградської області, оcскільки результати прогнозів дають змогу економити матеріальні та трудові ресурси та отримувати додаткові прибутки за рахунок науково-обгрунтованого управління та вибору оптимальних технологій. Результати, які стосуються соціально-економічної сфери, важливі не тільки для області, а й стосуються загальнодержавних проблем та міжнародних відносин.

Метою роботи є методологія, алгоритми та програми побудови прогнозів й розробка прогнозів кліматичних змін, урожайності сільськогосподарських культур, розвитку фінансово-економічної сфери, соціальних відносин.

Завдання проекту:

 • розробити методи математичного моделювання складних майже періодичних процесів;

 • розробити алгоритми амплітудно-частотного аналізу таких процесів;

 • побудувати комплекс програм для такого аналізу;

 • розробити метод побудови регресійного рівняння для отримання прогнозів - екстраполяцій, дати оцінку їх надійності;

 • побудувати прогнози погоди на найближчі роки за допомогою інформації про роки-аналоги за станом сонячної активності;

 • на основі аналізу врожайності за 60-70 років побудувати прогнози врожайності на 5-7 років для основних культур в області;

 • аналізувати розвиток економіки та фінансової сфери за 80-90 років з метою прогнозу циклічних змін на наступні 7-12 років;

 • дати прогноз розвитку соціальних процесів на найближчі роки та поради для забезпечення необхідних змін в найменш конфліктних умовах.

Планується залучати до роботи викладачів та студентів Кіровоградського державного педагогічного університету, Кіровоградського національного технічного університету, Льотної академії України, Кіровоградського аграрного інституту

Отримані результати можуть бути корисними органам Агропрому сусідніх областей України, Молдови та Росії та інших сфер управління Держави.. 

Міжнародні зв’язки кафедри ПМСЕ

Кафедрою ПМСЕ підтримуються тісні зв’язки з вітчизняними та закордонними науковими та навчальними закладами: Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова, Інститутом гідромеханіки НАН України, Державною льотною академією України, Кіровоградським національним технічним університетом, Краківським науково-технічним університетом (Польща), Краківською політехнікою (Польща), WSEAS – World Scientific and Engineering Academy and Society (Греція), Lulea University of Technology (Швеція), Universidad de Extremadura (Іспанія). Професор Плічко А.М. є членом Американського Математичного товариства, систематично рецензує статті для журналів “Mathematical Review” та “Zentrablatt fur Mathematik”, є членом редколегії «Математичного Вісника Наукового товариства ім. Т. Шевченка».

У 2009 р консорціумом українських та закордонних вищих навчальних закладів виграно грант на виконання проекту Tempus Joint Project 145029-TEMPUS-2008-SE-JPCR «Освітні вимірювання, адаптовані до стандартів ЄС» за участі таких членів консорціуму від Європейського Союзу:

 • Mälardalen University, (Швеція) (координатор проекту Сільвестров Д. професор кафедри прикладної математики Малардаленського університету);

 • University of Rome “La Sapienza” (Італія) (контактна особа: Манка Р. професор кафедри математичних методів та прийняття рішень в економіці, фінансах та страхуванні);

 • Helsinki University of Technology (Фінляндія) (контактна особа: Валькейла Е. професор кафедри математики та системного аналізу Гельсинського Технологічного університету);

 • The University of Cologne (Німеччина) (контактна особа: Шмидли Х. професор кафедри математики Кельнського університету);

від України:

 • Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка; (контактна особа: Авраменко О.В. завідувач кафедри прикладної математики, статистики та економіки КДПУ);

 • Національний педагогічний університет імені Драгоманова; (контактна особа: Сергієнко В.П. заступник директора Інституту інформатики, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії НПУ);

 • Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя; (контактна особа: Ковальчук Ю.О. доцент кафедри прикладної математики та інформатики НДУ);

 • Міністерство освіти та науки України; (контактна особа: Бондаренко С.І. начальник відділу департаменту вищої освіти МОНУ).

Проект «Освітні вимірювання, адаптовані до стандартів ЄС» має на меті здійснення внеску в реформу вищої освіти в Україні шляхом запровадження підготовки фахівців з освітніх вимірювань, необхідних для загальноосвітньої та вищої шкіл, закладів управління освітою та урядових структур; започаткування освітніх програм, спрямованих на встановлення тісних зв'язків між університетами та місцевим освітнім середовищем; сприяння підвищенню рівня викладання та моніторингу якості освітніх програм у загальноосвітній та вищій школі. Також метою цього проекту є широка популяризація ідеї, суті та методів освітніх вимірювань в українському суспільстві. Проект відповідає національним пріоритетам України в галузі освіти.

Основними завданнями Проекту є створення та вдосконалення сучасних навчальних програм зі спеціалізації «освітні вимірювання» для педагогічних спеціальностей «Математика*», «Фізика*» та «Інформатика*», а також магістерських програм з освітніх вимірювань, заснованих на використанні сучасних методів, інструментів, теорій та систем опису, інтерпретації та розуміння знань, навичок і ставлення як окремих осіб, так і їх груп.

У 2009 році у рамках проекту TEMPUS викладачі фізико-математичного факультету брали участь у підготовці та проведенні Міжнародного семінару з освітніх вимірювань «Workshop on Educational Measurements and Related Topics» (травень 2009, Малардаленський університет, Вастерос, Швеція) та Міжнародної літньої школи «Освітні вимірювання: освіта, дослідження, практика» (3-10 жовтня 2009, Форос, Крим).

Термін виконання Проекту 3 роки (2009, 2009, 2011 рр.), загальний обсяг фінансування на три роки для всіх учасників консорціуму 692210 € із них 140000 € на обладнання. Всі фінансові операції проводяться стороною ЄС.Фінансування на всі три роки, яке заплановано для підтримки Проекту у Кіровоградському педуніверситеті, становить 100.820 €. У 2009 році для Кіровоградського педагогічного університету Європейським Союзом придбано комп’ютерної техніки на суму 37.657,25 €.

Під час відрядження до Швеції у 2009 р. з питань розвитку освітніх вимірювань в Україні Авраменко О.В. та Лупан І.В. разом з іншими членами української делегації відвідали Стокгольм. Найбільше запам’яталися місце вручення Нобелевської премії та міська ратуша, де проводиться банкет з нагоди її вручення. Є ще один вагомий стимул для подальшої науково-дослідницької діяльності!

Зв’язки з освітніми закладами та державними установами Кіровоградщини

Викладачі кафедри співпрацюють з навчально-методичним кабінетом математики Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського: доценти Ізюмченко Л.В. і Лутченко Л.І. читають лекції учителям математики, ведуть спецкурси з актуальних питань оновлення змісту та методики навчання математики в умовах переходу на 12-річний термін навчання та впровадження зовнішнього незалежного оцінювання. Викладачі надають допомогу вчителям з питань підготовки учнів до Всеукраїнського турніру юних математиків та підготовки учнів до обласної та Всеукраїнської олімпіади з математики, консультації з питань викладання нових тем, які вивчаються в курсі математики за новими програмами.

Професор Авраменко О.В. та доценти Ізюмченко Л.В. та Лутченко Л.І. є членами журі обласної олімпіади з математики та членами журі обласного етапу конкурсу «Учитель року» з математики.

Доценти Ізюмченко Л.В. і Лутченко Л.І. беруть активну участь у створенні навчально-методичного забезпечення для заочної фізико-математичної школи при КДПУ, готують обдарованих школярів до математичних олімпіад, змагань, конкурсів; ведуть заняття секції прикладної математики Кіровоградського територіального відділення Малої академії наук учнівської молоді. Вихованці МАН, керівником яких є доцент кафедри ПМСЕ Ізюмченко Л.В. та доцент кафедри математики Вороний О.М., здобували дипломи 1, 2, 3 ступенів на Всеукраїнському етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, у тому числі за останні 5 років: 2004 рік – Лукаш Юрій, 10 клас, диплом 3 ступеня; 2005 рік – Лукаш Юрій, 11 клас, диплом 2 ступеня; 2006 рік – Кобута Євген, 10 клас, диплом 3 ступеня; 2007 рік – Скочко Володимир, 10 клас, диплом 3 ступеня; 2008 рік – Скочко Володимир, 11 клас, диплом 1 ступеня (Президентська стипендія), 2009 рік – Ізюмченко Олександр, 11 клас, диплом 3 ступеня.

Доценти Пасічник Н.О., Лутченко Л.І., Ізюмченко Л.В. є вчителями вищої категорії, працюють у 10-11 класах у Педагогічному ліцеї, у навчальному процесі використовують сучасні педагогічні технології: особистісно-орієнтоване навчання учнів, інтерактивні технології, впроваджують елементи критичного мислення. У 2009 р. доцент Лутченко Л.І. отримала звання вчитель-методист за розробку теми «Методичні особливості викладання теорії ймовірностей» у профільних класах.

Крім освітніх установ області, кафедра підтримує також тісні зв’язки з Головним управлінням статистики (ГУС) в Кіровоградській області та особисто начальником ГУС Дівель Л.Б., де проходить виробничу практику значна кількість студентів спеціальності «Статистика».

Під керівництвом доцента Лутченко Л.І., заступників начальника ГУС Потапенко Н.С. та Заботкіна В.В., а також начальника відділу кадрового забезпечення та державної служби Нестеренко О.А. студенти знайомляться з роботою ГУС, його організаційною структурою, функціями, завданнями, законодавчими та нормативно - правовими актами, які регулюють діяльність органів державної статистики, матеріально-технічною базою. Начальником відділу зведеної інформації та показників національних рахунків Яковенко  В.Г. надається доступ викладачам кафедри ПМСЕ та студентам спеціальності „Статистика" до бібліотечного фонду ГУС з метою використання статистичних даних, що характеризують стан економіки області, для підготовки кваліфікаційних, магістерських робіт та проведення наукових досліджень.

Під час своєї виробничої практики студенти отримують найбільш яскраві враження, адже саме там проявляється і їх самостійність й набуті фахові навички, й уміння працювати в колективі, виконувати перші професійні завдання.

Викладачі кафедри надають наукові розробки та інші матеріали структурним підрозділам ГУС з метою використання їх для підготовки аналітичних доповідей, бюлетенів, збірників, а також беруть участь у підготовці та проведенні навчання працівників управління з метою поглиблення їх теоретичної підготовки в галузі статистики та використання цих знань у практичній діяльності. Розроблено плани семінарів, до яких включено розгляд питань з основ макроекономіки, історії економічних та статистичних наук, а також статистики

Науково-дослідна робота студентів

Значну увагу кафедра приділяє студентській науковій роботі – при кафедрі працюють 8 гуртків та проблемних груп: «Моделювання економічних, біологічних та соціальних процесів» (керівник професор, доктор фіз.-мат. наук Авраменко О.В.), «Чисельні методи» (керівник професор, доктор. техн. наук Філєр З.Ю.), «Сонячна активність та її наслідки» (керівник професор, доктор. техн. наук Філєр З.Ю.), «Формальні мови та їх використання» (керівник доцент, канд. фіз.-мат. наук Євладенко В.М.), «Олімпіадні теоретико-числові задачі» (керівник доцент, канд. фіз.-мат. наук Ізюмченко Л.В.), «Інтерактивні технології навчання» (керівник доцент, канд. пед. наук Лутченко Л.І.), «Деякі питання математичної логіки» (керівник доцент, канд. фіз.-мат. наук Халецька З.П.), «Моделювання фізичних і економічних процесів» (керівник старший викладач, канд. фіз.-мат. наук Гуртовий Ю.В.).

Під керівництвом досвідчених науковців гуртківці готують доповіді на наукові та науково-практичні конференції різного рівня. Назвемо тільки деяких студентів, які отримали цікаві наукові результати. Так, студенти спеціальності «Статистика» Кролік О.С. і Оксещенко В.М. доповідали на ІІ Міжнародній науково-практичній конференції в м. Ялті «Економіка. Менеджмент і маркетинг невиробничої сфери: теорія, практика, перспективи» (2009 р.). Студенти спеціальності «Інформатика» С.Зайцев у 2006 р. та С.Макаренко у 2009 р. робили доповіді на пленарному засіданні щорічної Студентської наукової конференції університету, їх наукові досягнення булі відзначені Грамотами ректорату. Студент Нарадовий В. був призером університетського конкурсу на кращу наукову доповідь у 2008 р., зараз він продовжує навчання в аспірантурі.

Наукові здобутки членів гуртків друкуються в збірниках наукових праць студентів і молодих науковців як нашого університету, так й за межами його, оформляються у вигляді курсових, дипломних та магістерських робіт.

Разом із позитивними результатами науково-дослідної роботи викладачів і співробітників кафедри позитивна динаміка спостерігається і в науково-дослідній роботі студентів. Динаміку написання студентами дипломних і магістерських робіт по кафедрі прикладної математики, статистики та економіки за 2003-2009 рр. ілюструє діаграма.

Студенти беруть активну участь у щорічних студентських наукових конференціях, всеукраїнських науково-методичних конференціях, вузівських та всеукраїнських студентських математичних олімпіадах тощо. Зокрема, щороку студенти публікують власні або співавторські статті в «Студентських наукових записках» та в «Студентському віснику». Динаміка написання студентами кафедри ПМСЕ статей в університетських збірках студентських праць та матеріалах конференцій, журналах представлена наступною діаграмою.Подані вище матеріали переконливо свідчать про якість науково-дослідної та навчально-методичної роботи викладачів кафедри, спрямованої на поліпшення математичної освіти і підготовку висококласного фахівця прикладної математики, статистики, творчого вчителя математики, економіки, інформатики та фізики відповідно до сучасних вимог.

Виховна робота

Викладачі кафедри ПМСЕ працюють над тим, щоб за час навчання на фізико-математичному факультеті закласти в студентів механізми самоосвіти, самовиховання, самореалізації, саморозвитку, саморегуляції, взаєморозуміння, спілкування, співпраці, необхідні для становлення особистості, здатної без сторонньої допомоги оволодівати знаннями і способами діяльності, розв’язувати пізнавальні задачі з метою подальшого перетворення й удосконалення навколишньої дійсності. Цьому сприяє виховна робота кураторів в академгрупах, діяльність молоді в студентських радах університету, факультетів, гуртожитків; вечори та інші загальноуніверситетські чи факультетські масові заходи.

Головну роль в організації виховної роботи відіграє заступник декана доцент кафедри ПМСЕ Каленникова Т.О., енергія та оптимізм якої є рушійною силою у позаурочному житті факультету.

Нещодавно за ініціативою кафедри ПМСЕ на факультеті започаткована традиція святкування 5 грудня Дня статистики. У цей день кращі студенти за успіхи у навчанні нагороджуються Грамотами, Подяками та іншими відзнаками, інколи і жартівливими: «Найкращий статистик», «Найвищий статистик», «Найледачіший статистик», тощо.

В рамках тижня фізико-математичного факультету традиційними стали математичні бої між командами студентів спеціальностей «Статистики» та «Інформатики», де студенти змагаються у розв’язанні логічних, а іноді і парадоксальних, задач.

Активну допомогу студентам в організації названих та інших культурних заходів надає доцент Лутченко Л.І., яка у свої студентські роки була у складі трупи студентського театру «Резонанс».

Кафедрою регулярно організуютьсяекскурсії на підприємства, в установи та організації, які можуть стати місцем майбутньої роботи випускників. Зокрема, це змістовні й цікаві зустрічі з начальником Головного управління статистики в Кіровоградській області Дівель Л.Б., її заступниками Гарник Н.Л., Нестеренко О.А., Заботкіним В.В., Потапенко Н.С. (випускниця фізико-математичного факультету), головними економістами Головко Н.М., Тимошенко А.М. (випускниця фізико-математичного факультету), директором Кіровоградського відділення акціонерної страхової компанії ІНГО Україна Конюх С.М. (випускниця фізико-математичного факультету), директором Кіровоградського відділення Ощадбанку Козинським А.С. (випускник фізико-математичного факультету), проводяться також вечори за участю гостей – шкільних учителів, юристів, економістів та ін., диспути та круглі столи запитань і відповідей за участю викладачів факультету.

Після закінчення університету випускники не забувають рідну кафедру. Так, випускники спеціальності «Інформатика» троє товаришів С.Зайцев, А.Алєксашин та Д.Новицький працюють у різних містах України на посадах, пов’язаних з розробкою нових інформаційних систем, при цьому вони здійснюють спонсорську діяльність, оновлюючи матеріально-технічну базу своєї випускової кафедри.

Таким чином, цілеспрямована організаційна, педагогічна і наукова діяльність викладачів кафедри ПМСЕ підпорядковує всю академічну і позааудиторну роботу студентів формуванню в майбутніх спеціалістів професійних умінь та осмисленого, творчого їх застосування.

Як кафедра ПМСЕ відпочиває

Ще з самого початку створення кафедри під умілим керівництвом завідувача О.В.Авраменко на кафедрі прикладної математики створена атмосфера дружньої співпраці й творчості, що дало можливість відчути кожному її члену комфорт й справжній родинний затишок.

Особливого забарвлення завжди набувало святкування Дня Перемоги, в цей день члени кафедри вітали учасника бойових дій Великої Вітчизняної війни, кавалера Ордена «Вітчизняної війни І ступеня», двох Орденів «Вітчизняної війни ІІ ступеня», двох Орденів «Червоної зірки», а також багатьох медалей та інших нагород, отриманих у військовий та мирний час професора Дратвера Б.Л. У його останній День Перемоги у 2008 р. ветеран читав вірші біля пам’ятника солдатам, які загинули на війні. Це справило незабутнє враження на всіх присутніх. Сумно, у 2009 році був перший День Перемоги без Бориса Леонтійовича…

З дня заснування кафедри традиційними стали святкування Дня іменинника, Дня статистики (05 грудня), Дня учителя , Нового року та інших свят. Під час святкування члени кафедри діляться враженнями, радісними новинами; обговорюються перспективні напрямки творчого застосування потужного наукового й інтелектуального потенціалу кафедри.

16

Так звані «шості» питання порядку денного кафедри завжди слухалися на балконі – кафедральній території «поза стінами університету». Іноді там виникали і гострі дискусії, і гарячі обговорення поточних проблем. Але всі непорозуміння завжди вдавалось владнати з врахуванням інтересів кожного члена кафедри окремо та в інтересах справи взагалі. Наприкінці таких засідань можна почути мелодійні українські пісні, пісні студентського фольклору, пісні радянських часів, адже не можна не підтримати пісню, якщо заспівують професор Філер З.Ю. та старший викладач Шевченко Н.Г.

Деякі викладачі кафедри регулярно займаються спортом, беруть участь у різних спортивних змаганнях у складі команди фізико-математичного факультету, які проводяться в університеті. У шахи грає доцент Євладенко В.М. Старший викладач Гуртовий Ю.В. грає у шашки, а також у волейбол, баскетбол, футбол. Разом з ним рухливими іграми з м’ячем займається і асистент Нарадовий В.В.

15

За прикладом кафедральних спортсменів інші члени кафедри також ризикнули взяти участь у спортивних змаганнях. Так, кафедра ПМСЕ прийняла виклик кафедри математики взяти участь у забігах-естафетах на довгі дистанції. За ініціативи доцента кафедри математики Романова В.О. такі естафети проводилися у 2009 р. двічі. Чоловіча команда кафедри ПМСЕ брала участь у обох забігах, до складу входили: старші викладачі Гуртовий Ю.В., Дігтяр Б.С., викладач Гаєвський М.В. та асистент Нарадовий В.В. Жінки вирішили не відставати від чоловіків та у другому забігу, у якому брали команди всіх п’яти кафедр факультету, сформували та виставили свою команду. До неї увійшли професор Авраменко О.В., доценти Ізюмченко Л.В., Лутченко Л.І., Лупан І.В., Халецька З.П., старший викладач Шевченко Н.Г., аспірантка Добриніна М.О. та старший лаборант Янчукова Н.В. Кожного разу принаймні одна команда кафедри ПМСЕ вигравала у кафедри математики!

У весняно-осінній період кафедра почала освоювати нові перспективні простори – спортивну базу педагогічного університету «Буревісник», де й смачні шашлики можна приготувати, і у волейбол пограти.

За сприяння профспілкового комітету КДПУ традиційними стали виїзди за маршрутами вихідного дня: члени кафедри купалися в морі й відпочивали на базах відпочинку у Луговому та Коблевому Миколаївської області, на мисі Тарханкут у Криму, каталися на лижах у Карпатах біля підніжжя гори Пікуй, відвідували Старовинні замки Мукачівський, загадували бажання біля Великого 200-річного «Залізного дуба» поблизу Кирилівки Черкаської області та у «Печері закоханих» знаменитого Софіївського парку в Умані, побували на екскурсіях у Львові, Чернігові, Севастополі.

З 2008 року під час реалізації проектів «Організація інтенсивної математичної підготовки обдарованих школярів Кіровоградщини» та міжнародного проекту TEMPUS «Освітні вимірювання адаптовані до стандартів ЄС» розпочався новий рівень для творчої праці й відпочинку: конференція в м. Ялта (листопад 2008 р.), під час якої члени кафедри мандруючи південним берегом Криму, побачили вершини Ай-Петрі та «Ластівчине гніздо», відвідали виставку хризантем у Нікітському ботанічному саду, побували на екскурсії в Масандрівському палаці-музеї Олександра ІІІ, прогулялися набережною Ялти, купалися у Чорному морі.

Літня Школа з освітніх вимірювань на Форосі (жовтень 2009р.) насичувала енергією її учасників настільки, що науковцями кафедри були підкорені кримські вершини біля Фороської церкви та Байдарський перевал.

Ще не всі вершини у галузі освітянської та наукової діяльності досягнуті. Є ще задачі, які потрібно розв’язати. Тільки спільними зусиллями, тільки об’єднавшись у єдину Команду можна подолати всі перепони та досягти поставленої Мети!

Далі буде!..