Спеціальність 112 Статистика (магістри)

Освітньо-професійна програма

 

Спеціальність 8.18010022 Освітні вимірювання

Анотації дисциплін

Зміст підготовки фахівця

Література