1. Спеціальність 014 Середня освіта (Математика) (магістри)

Анотації дисциплін

Зміст підготовки фахівця

Література

2. Спеціальність 014 Середня освіта (Математика) (бакалаври)

Анотації дисциплін

Зміст підготовки фахівця

Література