vdovenkoкандидат педагогічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Проблеми початкової освіти України в роботі педагогічних з’їздів (1861-1920 рр.)» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, 2005 р.)

Наукові інтереси: інноваційні технології при викладанні математики в школі, історія освіти (ХІХ – поч. ХХст.). 

Автор понад 40 наукових та методичних друкованих праць, серед яких 6 навчально-методичних посібників.

1996 р. закінчила з відзнакою Кіровоградський державний педагогічний інститут імені В.К. Винниченка за спеціальністю «Математика та фізика».

1996 – 2006 рр. – вчитель математики Кіровоградського обласного державного НВК гуманітарно-естетичного профілю «гімназія-інтернат-школа мистецтв».

З 2001 року – аспірантка кафедри педагогіки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Навчання в аспірантурі поєднувала з роботою в школі. З 2004 року – у вищій школі.

У Кіровоградському державному педагогічному університеті працює з 2007 р. (старший викладач, доцент кафедри математики).

2005 року успішно захистила кандидатську дисертацію у вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ (диплом кандидата наук ДК № 031110).

2011 р. отримала вчене звання доцента (атестат доцента 12ДЦ № 025358).

Тричі брала участь у незалежній експертизі шкільних підручників з математики (2007, 2009, 2012 рр.) 

2015 р. успішно завершила навчання тренінгу за програмою підвищення кваліфікації «Розробка дистанційних курсів» та розробила навчальні курси для дистанційної освіти студентів.

Вдовенко В.В. викладає такі дисципліни: «Методика навчання математики», «Елементарна математика», «Математичні методи в психології» та ін., керує написанням магістерських, дипломних та курсових робіт. Розробила навчально-методичні комплекси, робочі програми, електронні конспекти лекцій, електронні презентації лекційного матеріалу, навчально-методичні посібники до різних дисциплін.

Основні публікації:

  1. Задачі на побудову в програмному середовищі DG. – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2015.
  2. Практикум зі шкільного курсу математики. – У 2-х частинах. – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2014.
  3. Практикум з тригонометрії. – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2012.
  4. Задачі заочної фізико-математичної школи. – Кіровоград: РВВ КДПУ, 2008.
  5. Теоретичні основи початкового курсу математики. – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2010.
  6. Обдаровані учні: вихід за межі стандарту // Математика в школі. – 2011. – № 1-2. – C. 26–30.
  7. Використання технологій вітагенного навчання при викладанні математики в школі // Наукові записки. – Випуск 90. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – С. 40-43.
  8. Стародавня єгипетська задача та сучасні комп’ютерні технології // Математика в школі. – №7. – 2006. – С.43 – 46.