Спеціальність 122 Комп’ютерні науки. Освітній рівень магістр

Анотації дисциплін

Зміст підготовки фахівця

Література

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки. Освітній рівень бакалавр

Анотації дисциплін

Зміст підготовки фахівця

Література

Спеціальність 014 Середня освіта (Інформатика) Освітній рівень: бакалавр

Анотації дисциплін

Зміст підготовки фахівця

Література

 

Спеціальність 112 Статистика

Освітня програма «Статистика (Фінансова, страхова та комп’ютерна статистика)»

  • - другий (магістерський) рівень вищої освіти

освітньо-професійна програма  (набір 2018 р.)

освітньо-професійна програма  (набір 2017 р.)

  • - перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

освітньо-професійна програма (набір 2018 р.)

освітньо-професійна програма (набір 2017 р.)

освітньо-професійна програма (набір 2016 р.)

освітньо-професійна програма (набір 2015 р.)

Анотації дисциплін

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення

Інформаційне забезпечення 1

Інформаційне забезпечення 2

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Освітня програма «Освітні, педагогічні науки  (Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект)»

  • - другий (магістерський) рівень вищої освіти

освітньо-професійна програма  (набір 2018 р.)

освітньо-професійна програма  (набір 2017 р.)

Анотації дисциплін

Зміст підготовки фахівця

Література