Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України

у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті

імені Володимира Винниченка

 

1

З 20 червня 2012 року на фізико-математичному факультеті Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка розпочала свою діяльність Лабораторія дидактики фізики Інституту педагогіки НАПН України. Науковим керівником лабораторії став доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, професор кафедри фізики та методики її викладання Садовий Микола Ілліч.

Науково-експериментальна та дослідна робота членів лабораторії вийшла за межі дидактики фізики, тому логічним продовженням Лабораторії дидактики фізики є відкриття з березня 2018 року Лабораторії дидактики фізики, технологій та професійної освіти.

Діяльність Лабораторії дидактики фізики, технологій та професійної освіти охоплює досить широкий спектр проблем методичного, методологічного, педагогічного та психологічного напрямів, які сконцентровані навколо тем науково-дослідної роботи: «Теоретико-методичні основи навчання фізики і технологій у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах» (номер держ. реєстр. № 0116U005381). Крім зазначеної тематики члени лабораторії працюють над наступними напрямками:

 1. Дидактичні засади формування ресурсно-орієнтованого середовища (номер держ. реєстр. № 0116U005379).
 2. Хмаро орієнтована віртуалізація навчального експерименту з фізики в профільній школі (номер держ. реєстр. 0116U005382).
 3. Теоретико-методичні засади навчання теоретичній фізиці в вищих педагогічних навчальних закладах (номер держ. реєстр. 0116U005380)

Науковий потенціал Лабораторії дидактики фізики, технологій та професійної освіти досить потужний. До складу лабораторії входять 3 доктори наук, 11 кандидатів наук, 4 аспіранти і 1 студент, серед них представники Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, Інституту педагогіки НАПН України, Черкаського національного університету, Державного закладу «Дніпропетровська медична академія», Комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», Знам'янської районної державної адміністрації, Донецького національного медичного університету та закладів загальної середньої освіти Кіровоградської області.

У рейтингу наукових колективів України Лабораторія розміщується у групі починаючи з 258 позиції за загальної кількості представлених наукових колективів України 641 (http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=kollectivy). Індекс Хірша складає 11, десятинний індекс 13, загальна кількість цитувань 660.

До науково-методичного співробітництва залучено колег із-за кордону (Польща, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан, Республіка Молдова, Болгарія) та представників Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури – ЮНЕСКО (Асоціація учителів шкіл США, керівник професор Девід Соколофф, Орегонський університет, розроблено «Стратегії науково-обґрунтованого технологічного навчання студентів» та Свінбернський технологічний університет, професор Алекс Маццоліні, розроблено та впроваджується «Активне навчання STEMed»).

Налагоджена багатоаспектна співпраця з Публічним акціонерним товариством Науково-виробничого підприємства «Радій»:

- дослідження педагогічної, наукової та громадської спадщини Нобелівського лауреата з фізики Ігоря Євгеновича Тамма;

   234

Результати дослідження наукової діяльності Нобелівського лауреата І.Є.Тамма: відкриття пам'ятника (2012 р.)

- дослідження питань ядерної безпеки на сучасних атомних електростанціях.

    

5 ПАТ НВП «Радій» (2014 р.)

Лабораторія дидактики фізики, технологій та професійної освіти тісно співпрацює з Комітетом з питань науки і освіти Верховної Ради України. Зокрема, у питаннях рецензування робіт, що подані на здобуття Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок. М.І. Садовий є членом зазначеної Конкурсної комісії з присудження премій та стипендій.

   67

 Вручення Премії Верховної Ради України (2010 р.)

  8 9

Засідання Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України (2016 р.)

Колективом Лабораторії дидактики дидактики фізики, технологій та професійної освіти під керівництвом Миколи Ілліча Садового започатковано проведення в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка щорічної Міжнародної скайп-Інтернет конференції «Сучасні тенденції навчання природничо-математичних та технологічних дисциплін у загальноосвітній та вищій школі».

1011

 ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі» присвячена 120-річчю від дня народження Ігоря Євгеновича Тамма, 15-16 жовтня 2015 р.

1213 14

ІІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Сучасні тенденції навчання природничо-математичних та технологічних дисциплін у загальноосвітній та вищій школі», 17-22 жовтня 2016 р.

15161718

ІV Міжнародна науково-практична онлайн-інтернет конференція «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті», 17-21 квітня 2017 р.

19 202122

V Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Сучасні тенденції навчання природничо-математичних та технологічних дисциплін у загальноосвітній та вищій школі», 09-13 жовтня 2017 р.

Наукові ідеї членів лабораторії постійно успішно розвиваються і реалізуються у ході підготовки курсових, дипломних, магістерських кваліфікаційних робіт студентів, кваліфікаційних робіт вчителів, керівництва науково-дослідною роботою магістрів, пошукувачів, аспірантів, докторантів.

На ряд наукових винаходів члени лабораторії отримали авторські свідоцтва

2324 25

Накопичений науковий потенціал дав можливість сформувати спочатку спеціалізовану вчену раду К 23.053.04 із захисту кандидатських, а з вересня 2016 року і докторських дисертацій (Д 23.053.04) зі спеціальності 13.00.02 теорія та методика навчання (фізика) (голова спеціалізованої вченої ради: д.пед.н., проф. М.І.Садовий). Це розширює перспективи подальшого наукового становлення наступних поколінь науковців.

Науковці лабораторії

 1. Прізвище, ім’я, по-батькові: Садовий Микола Ілліч (керівник лабораторії)

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: професор

Посада: завідувач кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, професор кафедри фізики та методики її викладання

Місце роботи: Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка Міністерства освіти і науки України

Публікації автора: Список публікацій можливо переглянути на сайті лабораторії або http://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=tVTQam8AAAAJ .

Наукова школа:

Стадніченко Світлана Миколаївна (2007 р. захистила кандидатську дисертацію) (автореферат)

Трифонова Олена Михайлівна (2009 р. захистила кандидатську дисертацію) (автореферат)

Дробін Андрій Анатолійович (2012 р. захистив кандидатську дисертацію) (автореферат)

Єфіменко Світлана Миколаївна (2015 р. захистила кандидатську дисертацію) (автореферат)

Лазаренко Дмитро Сергійович (2015 р. захистив кандидатську дисертацію) (автореферат)

Лунгол Ольга Миколаївна (2015 р. захистила кандидатську дисертацію) (автореферат)

Слюсаренко Віктор Володимирович (2016 р. захистив кандидатську дисертацію) (автореферат)

Суховірська Людмила Павлівна (2017 р. захистила кандидатську дисертацію) (автореферат)

Проценко Євгеній Анатолійович

Руденко Євгеній Володимирович

Пашанов Євгеній Юрійович

Шаховська Анастасія Валеріївна

Кіктєва Алла Володимирівна

Федоренко Владилена Петрівна

Мошуренко Олександр Юрійович 

 1. Прізвище, ім’я, по-батькові: Вовкотруб Віктор Павлович

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: професор

Посада: професор кафедри фізики та методики її викладання

Місце роботи: Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка Міністерства освіти і науки України

Публікації автора: Список публікацій можливо переглянути на сайті лабораторії

Наукова школа:

Подопригора Наталія Володимирівна (1999 р. захистила кандидатську дисертацію) (автореферат)  (2016 р. захистила докторську дисертацію) (автореферат)

Манойленко Наталія Володимирівна (2010 року захистила кандидатську дисертацію) (автореферат)

Ментова Наталя Володимирівна (2009 року захистила кандидатську дисертацію) (автореферат

 1. Прізвище, ім’я, по-батькові: Головко Микола Васильович

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: старший науковий співробітник, доцент

Посада: заступник директора з наукової роботи, провідний науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти

Місце роботи: Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України

 1. Прізвище, ім’я, по-батькові: Дробін Андрій Анатолійович

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Посада: методист лабораторії природничо-математичних дисциплін

Місце роботи: Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»

Публікації автора: Список публікацій можливо переглянути на сайті лабораторії

 1. Прізвище, ім’я, по-батькові: Засєкіна Тетяна Миколаївна

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: старший науковий співробітник

Посада: заступник директора з науково-експериментальної роботи, провідний науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти

Місце роботи: Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України

Публікації автора: https://scholar.google.com.ua/citations?user=4DiBoJIAAAAJ&hl=ru

 1. Прізвище, ім’я, по-батькові: Кулик Людмила Олександрівна

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри фізики

Місце роботи: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Міністерства освіти і науки України

Публікації автора: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ORFwovUAAAAJ&hl=ru

 1. Прізвище, ім’я, по-батькові: Лазаренко Дмитро Сергійович

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Посада: вчитель фізики та інформатики

Місце роботи: комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №1 – дитячий юнацький центр «Перлинка» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області».

Публікації автора: Список публікацій можливо переглянути на нашому сайті .

Сайт: Механіка в ШКФ.

 1. Прізвище, ім’я, по-батькові: Лунгол Ольга Миколаївна

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Посада: викладач кафедри медичної фізики та інформаційних технологій

Місце роботи: Донецький національний медичний університет Міністерства охорони здоров'я України

Публікації автора: Список публікацій можливо переглянути на нашому сайті .

 1. Прізвище, ім’я, по-батькові: Подопригора Наталія Володимирівна

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри фізики та методики її викладання

Місце роботи: Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка Міністерства освіти і науки України.

https://www.linkedin.com/profile/view?id=360169807&trk=nav_responsive_tab_profile.

Публікації автора: Список публікацій можливо переглянути на сайті лабораторії чи http://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=LO9mC0cAAAAJ&sortby=title&view_op=list_works&cstart=40 

Наукова школа:

Гур'євська Олександра Миколаївна (2012 року захистила кандидатську дисертацію) (автореферат)

 1. Прізвище, ім’я, по-батькові:Слюсаренко Віктор Володимирович

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Посада: головний спеціаліст

Місце роботи: відділ освіти, молоді та спорту Знам'янської районної державної адміністрації

Публікації автора: Список публікацій можливо переглянути на сайті лабораторії чи https://scholar.google.com.ua/citations?user=i54g7ocAAAAJ&hl=ua&oi=ao

 1. Прізвище, ім’я, по-батькові: Стадніченко Світлана Миколаївна

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри медико-біологічної фізики та інформатики 

Місце роботи: Державний заклад «Дніпропетровська медична академія» Міністерства охорони здоров'я України

Публікації автора: Список публікацій можливо переглянути на сайті лабораторії чи https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=w5625R4AAAAJ

 1. Прізвище, ім’я, по-батькові: Ткаченко Анна Валеріївна

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри фізики

Місце роботи: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Міністерства освіти і науки України

Публікації автора: https://scholar.google.com.ua/citations?user=2XmI1o8AAAAJ&hl=ru

 1. Прізвище, ім’я, по-батькові: Трифонова Олена Михайлівна

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри фізики та методики її викладання

Місце роботи: Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка Міністерства освіти і науки України

Публікації автора: Список публікацій можливо переглянути на сайті лабораторії чи http://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&btnA=1&user=5Bvgn_UAAAAJ .

Наукова школа:

Хомутенко Максим Володимирович

 1. Прізвище, ім’я, по-батькові: Руденко Євгеній Володимирович

Посада: вчитель фізики та інформатики; аспірант Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Місце роботи: Навчально-виховний комплекс «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа»

Публікації автора: Список публікацій можливо переглянути на сайті лабораторії

 1. Прізвище, ім’я, по-батькові:Суховірська Людмила Павлівна

Посада: аспірант

Посада: старший викладач кафедри медичної фізики та інформаційних технологій

Місце роботи: Донецький національний медичний університет Міністерства охорони здоров'я України

Публікації автора: Список публікацій можливо переглянути на сайті лабораторії чи https://scholar.google.com.ua/citations?user=IVZafqEAAAAJ&hl=ru.

Сайт: Ресурсний центр з фізики

 1. Прізвище, ім’я, по-батькові: Хомутенко Максим Володимирович

Посада: аспірант

Місце роботи: Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка Міністерства освіти і науки України

Публікації автора: Список публікацій можливо переглянути на сайті лабораторії чи https://scholar.google.com.ua/citations?user=58swuvAAAAAJ&hl=uk

 1. Прізвище, ім’я, по-батькові: Кіктєва Алла Володимирівна

Викладач дисциплін: Фізика; Астрономія; Курс користувача ПЕОМ; Основи інформатики та обчислювальної техніки; Офісне програмне забезпечення

Спеціаліст ІІ категорії

Місце роботи: Кам'янський державний енергетичний технікум

Публікації автора: https://scholar.google.com.ua/citations?user=1kHMBOkAAAAJ&hl=uk

 1. Прізвище, ім’я, по-батькові: Вергун Ігор Вячеславович

Посада: вчитель інформатики

Місце роботи: Комунальний заклад Навчально-виховне об’єднання № 35 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів позашкільний центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

Публікації автора: https://scholar.google.com.ua/citations?user=weH1mh8AAAAJ&hl=ru

 1. Прізвище, ім’я, по-батькові: Федоренко Владилена Петрівна

Посада: аспірант

Місце роботи: Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка Міністерства освіти і науки України

 

У січні 2000 року при кафедрі фізики та методики її викладання КДПУ ім. В.Винниченка з ініціативи С.П. Величка і за сприяння директора Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України В.Ю.Бикова (доктора технічних наук, професора, член-кореспондента НАПН України) та його заступника Ю.О. Жука (кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника) організовано Науковий центр розробки засобів навчання, науковим керівником якого став професор С.П. Величко. Це дало можливість значною мірою активізувати науково-дослідницьку роботу кафедри фізики та методики її викладання з метою розробки та створення нових засобів навчання з природничих дисциплін й одночасно розширило перспективи наукових досліджень аспірантів. Разом з тим створення Наукового центру давало можливість викладачам брати участь в оцінці та рецензуванні результатів досліджень кандидатських і докторських дисертацій, а також нових розробок та рекомендацій з даного напрямку, брати участь у семінарах Всеукраїнського масштабу та у підготовці Стандартів на засоби навчання для середніх та вищих навчальних закладів. Завдяки такій співпраці Науковий центр і кафедру в цілому було залучено до часткового виконання у 2000-2005 роках науково-дослідних робіт: «Дидактичні засади формування комп’ютерно-орієнтованого середовища» (держ. реєстраційний №0100U002033) і «Науково-методичне забезпечення використання у дидактичному процесі засобів навчання нового покоління» (держ. реєстраційний №0100U002034), що суттєво підвищило рівень розробок та наукових пошуків викладачів та співробітників кафедри, а аспірантам дало можливість включитися до розробки державних програм.

З моменту співробітництва кафедри фізики та методики її викладання з Інститутом ІТЗН НАПН України пошукова робота Наукового центру стала більш цілеспрямованою, а її результати публікувалися у провідних фахових виданнях спільно з представниками лабораторії навчальних комплексів з фізики. Як приклад цього є видання посібника для студентів вищих навчальних закладів та слухачів закладів підвищення кваліфікації у співавторстві академіка НАПН України А.М. Гуржія, С.П. Величка та Ю.О. Жука; видання монографії за ред. Ю.О. Жука у співавторстві Ю.О. Жука, С.П. Величка, О.М. Соколюк, І.В. Соколової та П.К. Соколова, матеріали яких склали теоретичну основу лекційних занять зі спецкурсу «ЕОТ у навчально-виховному процесі з фізики» з метою організації пошукової діяльності студентів, розробленого і запровадженого на кафедрі фізики та методики її фізики в КДПУ ім. В. Винниченка.

Поряд з цим значно результативнішим стало проведення науково-методичних конференцій, до організації та роботи в яких долучився відомий вчений і методист, випускник 1952 року фізико-математичного факультету спеціальності «Фізика» Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка Семен Устимович Гончаренко – д.п.н., проф., академік НАПН України.

Підвищенню активності й дієвості в організації діяльності Наукового центру безперечно сприяли постійні спільні бесіди і дискусії, які організовувалися і проводилися як в Інституті ІТЗН НАПН України, так і в КДПУ ім. В. Винниченка.

1

Під час обговорення результатів дослідницької роботи Наукового центру розробки засобів навчання з представниками
Інституту ІТЗН НАПН України у лабораторії методики фізики КДПУ ім. В.Винниченка

 

За період роботи Наукового центру на експертну оцінку відділу лабораторних комплексів Інституту ІТЗН НАПН України було представлено низку оригінальних розробок, що відносяться до комплектів навчального обладнання і засобів навчання з природничих дисциплін.

До цих пропозицій, зокрема, відносяться об’єкти інтелектуальної власності, що розроблені під керівництвом і за участю професора Величка С.П. До них відносяться такі навчальні прилади і їхні комплекти:

 1. Навчальний комплект «Оптика»: комплект «Оптика-W»; шкільний комплект «Оптика»; шкільна оптична лава ШОЛ-3;
 2. Комплект «Оптика-класика» для досліджень, які самостійно виконують учні;
 3. Універсальна оптична міні-лава;
 4. Інтерферометр Юнга;
 5. Універсальний спектральний комплект УСК-6; джерело еталонного випромінювання ДЕВ-2м; універсальний спектральний прилад УСП-6;
 6. Комплект кількісної оцінки оптичного випромінювання КООВ: джерело еталонного випромінювання ДЕВ-3Н; фотометр інтегральний ФІ-2; лінійний болометр БЛ-4;
 7. Прилад для графічного запису деформації;
 8. Прилад для вивчення наслідків МКТ (газових законів);
 9. Установка для вивчення вимушеного випромінювання в He-Ne суміші та ін.

2005 року на Всеукраїнському семінарі з проблем створення сучасних засобів навчання, який проводився Міністерством освіти і науки та НАПН України і був організований Інститутом прикладної фізики НАН України (директор Сторіжко В.Ю., доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України), була успішно презентована оптична міні-лава, що розроблена саме у Науковому центрі. Одночасно були подані навчально-методичні матеріали і програмно-педагогічне забезпечення для запровадження персональних комп’ютерів у вигляді комплекту для вивчення рідких кристалів (виконавець: аспірант В.В. Неліпович, 2009 р., керівник: проф .С.П. Величко).

Завдяки плідній діяльності Наукового центру 2004 року кабінет методики фізики КДПУ ім. В. Винниченка було включено до переліку 7 кабінетів педагогічних ВНЗ України, де проводився пілотний експеримент з перевірки навчального обладнання «Кабінет фізики майбутнього». Такий комплект обладнання для майбутнього кабінету фізики середньої загальноосвітньої школи безкоштовно було передано Міністерством освіти і науки України кафедрі фізики на суму 320 тис. грн., що значною мірою поліпшило матеріально-технічну базу кафедри фізики та методики її викладання і КДПУ ім. В. Винниченка в цілому.

Не менш важливим напрямом у діяльності Наукового центру є і те, що з 2000 року кафедра залучається до оцінки результатів створення Стандартів до сучасного обладнання та засобів навчання, які розробляються Інститутом прикладної фізики НАН України (м. Суми, директор: Сторіжко В.Ю., академік НАН і НАПН України). З 2000 року кафедра постійно проводить експертизу наукових досліджень в галузі теорії та методики навчання фізики за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

2

Учасники конференції Засоби і технології сучасного навчального середовища з відомими науковцями, академіками С.У. Гончаренком та В.Ю. Биковим

 

У 2007-2008 роках Науковим центром розроблялася держбюджетна програма за тематикою: ІТ/503-2007 «Інтегрований навчальний практикум «Методика, техніка та сучасні технології у шкільному фізичному експерименті»» (держ. реєстр. № 0107U008123) на суму 120 тис. грн. з розрахунку 60 тис. грн. на рік (наук. кер. проф. С.П. Величко).

Враховуючи позитивні результати наукових пошуків, що були наслідком цілеспрямованої дослідницької діяльності Наукового центру, С.П. Величко залучився до співпраці у відділ лабораторних комплексів на посаду провідного наукового співробітника (за сумісництвом) Інституту ІТЗН НАПН України з січня 2004 року по лютий 2011 року.

Успішному завершенню наукових досліджень аспірантів та апробації отриманих результатів сприяє науково-методичний семінар «Актуальні проблеми дидактики природничих дисциплін» (керівник: проф. С.П. Величко, а секретарем: спершу була О.М. Трифонова, згодом – О.В. Слободяник, а нині – Донець Н.В.), який засновано ще 2001 року. На засіданнях цього семінару попередню апробацію дисертаційних досліджень проводять не лише аспіранти за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика), а й дослідники і науковці різних ВНЗ України та з інших спеціальностей.

У 2012-2014 роках на базі Наукового центру розробки засобів навчання виконане наукове дослідження за держбюджетною темою «Розвиток фундаментальної підготовки вчителів фізики в умовах інтеграції теоретичної та експериментальної складових» (держ. реєстраційний № 0112U002180) об’єктом якого розглядався в цілому навально-виховний процес у курсі загальної фізики в педагогічних вищих навчальних закладах, а конкретизація предмету була сконцентрована на розробці та впровадженні в такому навчальному процесі методики реалізації елементів синергетичного підходу для організації самостійної роботи студентів й використанні сучасного спектрального обладнання, яке має характеристики, що враховують можливості широкого запровадження комп’ютерних технологій в одержані та аналізі навчальної інформації в ході виконання фізичного практикуму з метою спектральних досліджень з оптики та атомної фізики, напрямок цього дослідження реалізований аспірантом С.Г. Ковальовим у кандидатській дисертації (2014 р.).

Основною метою держбюджетної теми було обґрунтування методичних засад, на яких має базуватися організація і керівництво самостійною роботою студентів у навчальному процесі з фізики, що пов’язано було з тематикою дослідження аспірантки О.В. Слободяник (2013 р.) та основних положень для створення сучасного навчального обладнання у поєднанні із засобами ІКТ (напрямок дослідження пошукувача О.В. Задорожної (2014 р.) та аспіранта Д.В. Соменка (2015 р.)) та методичного забезпечення у вигляді посібників з метою виконання дослідницьких експериментальних завдань і фізичного практикуму (дослідження з цього напрямку виконував аспірант О.А. Забара (2016 р.)) у вивченні закономірностей оптичного випромінювання і спектрального аналізу відповідно до програм з фізики для вищих навчальних закладів та виконання досліджень у галузі практичної спектроскопії, а також формування професійних фахових компетентностей у майбутніх учителів фізики.

Варто наголосити, що у ході виконання цього дослідження крім С.П. Величка (керівника теми) та І.В. Сальник та Е.П. Сірика (основних виконавців теми) активну участь взяли молоді дослідники, а саме аспіранти Ковальов С.Г., Слободяник О.В., Соменко Д.В., Забара О.В. та інші. Усі аспіранти за наслідками одержаних результатів захистили кандидатські дисертації, окрім того плідно долучалися до вирішення окремих питань із зазначеної тематики здобувачі, зокрема, здобувач Бузько В.Л. (учитель фізики навчального закладу №6 м. Кіровограда (2014 р.)) успішно завершила і захистила кандидатську дисертацію на тему «Наступність у формуванні пізнавального інтересу до фізики учнів початкової та основної школи», здобувач Задорожня О.В. (викладач Державної льотної академії НАУ (2014 р.)) завершила і успішно захистила дисертаційне дослідження на тему «Методичні засади створення та використання педагогічних програмних засобів у процесі навчання фізики студентів вищих авіаційних навчальних закладів».

3

Представники Наукового центру розробки засобів навчання КДПУ ім. В.Винниченка.
(доц. к.п.н. Е.П. Сірик; доц. к.п.н. І.В. Сальник; проф., д.п.н. С.П. Величко; к.п.н. Д.В. Соменко)

 

Не менш важливим і цікавим наслідком такої дослідницької і пошукової роботи є те, що О.В. Задорожня отримала авторське свідоцтво на ППЗ «Фізика. Механіка» (а.с. №50513 від 31.05.2013р.), В.Л. Бузько підготувала і видала у видавництві «Основа» (м. Харків) 6 посібників для вчителів та учнів з фізики для основної школи; аспірант Ковальов С.Г. розробив, виготовив та апробував в Інституті прикладної фізики НАН України (м. Суми, директор академік НАН України Сторіжко В.Ю.) новий спектральний прилад «Спектрометр-01», який працює в різних режимах (в ручному та автоматизованому) у тісному поєднанні з комп’ютерною технікою і практично може використовуватися з метою реалізації синергетичного підходу в процесі навчання фізики в університеті; аспірант Соменко Д.В. розробив (2015 р.) новий авторський комплект для дослідження фізичних явищ і процесів на базі апаратно-обчислювальної платформи Arduino та методичні рекомендації до використання комп’ютерної техніки в навчально-виховному процесі з фізики, зокрема фізичному навчальному експерименті; аспірант Забара О.А. (2016 р.) розробив відповідні ППЗ та поєднав їх із реальними дослідженнями, що суттєво поліпшили виконання фізичних практикумів з розділів «Оптики» та «Електрики» у курсі загальної фізики педагогічних університетів.

Безперечно, заслуговує на особливу увагу і той аспект, що доцент І.В. Сальник, навчаючись в докторантурі за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика), успішно і завчасно завершила своє дослідницьке завдання, оформила докторську дисертацію і подала її до захисту у спеціалізовану вчену раду Д 23.053.0 в НПУ імені М.П. Драгоманова і вже визначена дата її захисту (червень, 2016 р.). Відтак, Науковий центр варто тісно поєднувати із діяльністю наукової школи професора С.П. Величка, до якої входять достатньо відомі методисти, учителі, керівники освітніх закладів, працівники наукових установ.

Подальші перспективи в роботі Наукового центру пов’язані з науковими пошуками молодих учених і студентів, що 2016 року вступатимуть на навчання за спеціальностями «Фізика, інформатика та економіка» та «Фізика і англійська мова», бо саме володіння іноземною мовою молодим ученим розглядається як вагомий чинник і показник його обізнаності та можливостей входження у систему європейської освіти та її поліпшення з урахуванням здобутків і досягнень і Наукового центру, і наукової школи, яка на сьогодні уже налічує 2 докторів педагогічних наук і 20 кандидатів педагогічних наук.

 

Наш гуртожиток розміщений у 20 хвилинах ходьби від навчального корпусу. Він розміщений у мальовничому районі міста Кіровограда. Поряд розміщений ринок Вечірній, маса продуктових та промислових магазинів, супермаркет АТБ. Недалеко тече річка Біянка. Біля гуртожитку є обладнаний стадіон, спортивний майданчик та майданчик для дітлахів – тут проживають і сімейні студенти. Гуртожиток складається з 4-х блоків. Фізматівські блоки – В (7-поверхів) та Г (2 поверхи).

2

Гуртожиток – наш дім. А блоки – це окремі сім’ї. Ми дійсно сім’я, бо один без одного просто не можемо прожити і дня. Не можемо прожити без щоденних жартів, усмішок, не можемо, щоб по-дружньому не покепкувати один над одним, або не вимкнути комусь світло в душі J. З нами не засумуєш!

3

В нашому гуртожитку існує традиція – щорічно знайомитися з новими жителями блоку, які, вступивши до університету, тільки-но поселилися до нашої великої родини. Це «свято» має назву – «ДЕНЬ БЛОКУ». Всі студенти дуже його люблять і з нетерпінням чекають на нього. Навіть, якщо з’являються якісь проблеми щодо його проведення (наприклад, гучна музика до самої ночі, без якої не обійтися в такий день). Ми враз вирішуємо це питання, без усіляких проблем.

Дійство проходить на кухні блоку, куди зносяться страви, які тільки є у кожній кімнаті. І починається святкування! Спочатку всі просто розмовляють, знайомляться з новими жителями, розповідають цікаві та веселі історії зі свого життя, а згодом все це переростає у справжній концерт. Хто співає, хто танцює, хто анекдоти розповідає, а хто безсилий іде спати. Отож, цей день у нас один із найвеселіших.

4

Також дуже приємно, коли ти не чекаєш, а тебе під дверима твоєї кімнати о дванадцятій годині ночі вітають з Днем народження. А ввечері цього ж дня свято продовжується. Це ще одна дуже гарна традиція.

5

А ще в нашому гуртожитку відбуваються різні цікаві конкурси: Краща кімната гуртожитку і Кращий блок. Переможці, до речі, їдуть безкоштовно на відпочинок до мальовничих Карпат. Кожен житель знайде для себе свою компанію та знайомих, які стануть для нього близькими друзями.

6

Студентський гуртожиток – це вир емоцій, студентських об’єднань, гуртків і змагань між блоками.

І що саме головне – протягом 2015 року в гуртожитку № 3, де проживають студенти фізико-математичного факультету, був проведений капітальний ремонт В-блоків. Тепер тут оновлені душові кабінки. В них змінили старі металеві піддони на нові сучасні керамічні, завдяки яким тепер їх легше мити: на білому тлі краще видно бруд, а гладка поверхня допомагає зручно його позбуватись; швидко стікає вода, а не забивається як раніше.

7

Також оновили плитку на стінах, покращили вентиляційний вихід, замінили крани, поставили нові двері. Враховуючи такі капітальні зміни у душових кімнатах, студентам стало зручніше слідкувати за чистотою малого приміщення та приємно ним користуватись. Тепер тут немає неприємного запаху та плісняви на стінах, тому що за допомогою вентиляції пар відходить під час прийняття душу. Нові крани не протікають і не розплескують воду на підлогу. На кухні зробили косметичний ремонт – оновили вигляд стін, покращили стан підлоги, поклавши нову плитку, яка не ковзає та легко миється.

8

Завдяки різному оформленню стін і підлоги, блоки не схожі один на одного. Тепер новим мешканцям не складно хоча б по кольору знайти свій і не заблукати між поверхами J.

9

10

Отже, як ви вже зрозуміли, у нас дуже весело J. Тому заселяйтесь в гуртожиток і вам точно будуть гарантовані лише позитивні емоції!

11

У жовтні 2015 року виповнилося 85 років від початку діяльності на Кіровоградщині фізико-математичного факультету. За ці роки факультет перебував спочатку у складі Інституту соціального виховання та Вчительського інституту, потім у складі Педагогічного інституту і, нарешті, став структурним підрозділом Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

фізико-математичний факультет

Цей упевнений історичний поступ, глобальна педагогічна трансформація та шалений вир подій перетворили техніко-математичний відділ зразка 1930 року у надсучасний ФІЗМАТ ХХІ століття. ФІЗМАТ на сьогодні став синонімом гордощів за посіяне добре, розумне та вічне, синонімом успіху у навчальній та виробничій діяльності, синонімом престижу та авторитетності його випускників. Важко собі уявити місто Кіровоград та Кіровоградську область без фізико-математичного факультету. Очевидно, з ним пов’язують розвиток фізико-математичної освіти в області та поза її межами, яка на сьогоднішній день має чи не найбагатші національні, культурні та освітні традиції. ФІЗМАТ сьогодні – це унікальна найдавніша, найрезультативніша та найавторитетніша в регіоні система підготовки вчителів з математики та фізики, це одна з найкращих у області шкіл з підготовки фахівців зі статистики, комп’ютерних наук та інформаційних технологій, це єдина і сучасна за матеріально-технічним оснащенням вища школа з підготовки вчителів трудового навчання та технологій. Сучасний ФІЗМАТ – це високотехнологічне обладнання комп’ютерних, фізичних, технічних лабораторій та сучасне оснащення лекційних аудиторій. ФІЗМАТ – це активна патріотична, громадська та соціальна позиція викладачів та студентів факультету при розгляді загальнодержавних та регіональних справ, у яких є необхідність проявити науково-методичну компетентність і творчість. ФІЗМАТ – це продумана та результативна організація високотехнологічних науково-освітніх досліджень, замовниками яких виступають Міністерство освіти і науки України, Кіровоградська обласна державна адміністрація, Кіровоградська міська рада, приватні підприємства області. ФІЗМАТ – це постійний рух вперед, рух до нових наукових, навчальних та соціальних вершин сьогодення.

Фізико-математичний факультет має свої символи – гімн та герб. Автором слів гімну став викладач нашого факультету професор Б.Л.Дратвер, музику написав С.В.Колчин. Тепер на кожне свято факультетом лунають строчки:

З’єднаймо в оваціях руки
І впевнено скажемо в такт:
Було це, і є, і ще буде онукам –
Ти вічний, мій рідний фізмат!

gerb

Герб факультету містить зображення факультетської обсерваторії з надписом «Sapereaude!», що є висловом з «Послань» Горація і перекладається з латини «Відважся бути мудрим!». Цей вислів і став девізом для викладачів та студентів фізмату.

На сьогоднішній день на фізико-математичному факультеті студенти навчаються за п’ятьма основними спеціальностями. На трьох спеціальностях проходять підготовку майбутні вчителі математики, фізики та трудового навчання і технологій. Ми розуміємо, що передати соціальний досвід народу, бути посередником між поколіннями та гарантом буття суспільства в часі може лише вчитель, який обізнаний з останніми досягненнями науки, володіє сучасними інформаційними технологіями та прагне увійти в майбутнє конкурентоспроможним фахівцем. Рівень знань та професійності вчителя значною мірою залежать від його фахової підготовки у вищому навчальному закладі. В цьому сенсі фізико-математичний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка завжди був і є чутливим до вимог часу, оскільки є генератором підготовки молодих педагогічних кадрів для навчальних закладів як Кіровоградщини, так і всієї України.

f3

Наші випускники – майбутні вчителі – завжди затребувані на ринку праці. Випускники спеціальності Математика (додаткові спеціальності – Інформатика, Фізика, спеціалізація – Основи Економіки) крім викладання математики, інформатики, фізики, астрономії та економіки в школах та вищих навчальних закладах можуть займатися науково-дослідною роботою в областях, що використовують математичні методи і комп'ютерні технології; розробляти ефективні прийоми розв'язання задач природознавства, техніки, економіки та управління, виконувати дослідження і розробки в галузі психолого-педагогічних наук; можуть працювати програмістами, системними аналітиками, бізнес-аналітиками, вихователями, педагогами-організаторами, викладати цикл математичних дисциплін.

f4

Випускники спеціальності Фізика (додаткова спеціальність – Інформатика, спеціалізація – Основи Економіки) зможуть викладати фізику, інформатику, астрономію та економіку в школах та вищих навчальних закладах, кваліфіковано застосовувати новітні інформаційні технології при аналізі технологічних та соціальних процесів. Зважаючи на те, що навчальний процес на спеціальності Трудове навчання та Технології будується на основі врахування сучасного рівня розвитку техніки та технології виробництва, випускники цієї спеціальності мають можливість працювати за фахом у школах та вишах (з врахуванням отриманого профілю навчання – конструювання та моделювання одягу, автосправа, готельно-ресторанна справа, радіотехніка та радіоелектроніка), а також відкривати свої підприємства з пошиття та в’язання одягу, виготовлення меблів для дому та підприємств, ремонту автомобілів, організовувати та виконувати індивідуальні й колективні творчі проекти, що робить їх конкурентоспроможними на сучасному ринку праці.

DSC 6939

Дві спеціальності фізико-математичного факультету – Статистика та Комп’ютерні науки та інформаційні технології – є спеціальностями класичного університету. Випускники спеціальності Статистика (спеціалізація – Фінансова, страхова та комп’ютерна статистика) можуть працювати в органах статистики, на державних та приватних підприємствах, фірмах, біржах, в банках, страхових та інвестиційних компаніях, податкових установах – там, де вони розв’язуватимуть актуальні завдання економіки та швидко адаптуватись до сучасних умов, застосовуватимуть уміння аналітиків, які володіють широким інструментарієм математичного моделювання, знаннями прогнозування розвитку бізнесу, його позиціонування на ринку. Випускники спеціальності Комп’ютерні науки та інформаційні технології (спеціалізація – Програмування, адміністрування, менеджмент) зможуть працювати фахівцями з інформаційних технологій та розробниками комп’ютерних програм, програмуючи різними мовами, будуючи моделі та розробляючи алгоритми функціонування комп’ютеризованих систем, створюючи програмне забезпечення різного призначення, вирішуючи широкий спектр задач, пов’язаних з базами та банками даних, проектуючи та створюючи програмні системи захисту інформації на різних рівнях інформаційно-комунікаційної системи, розробляючи програми на основі паралельних та розподілених обчислень і мережевих технологій.

випускникиСеред найбільш визначних випускників нашого факультету можемо назвати академіка Національної академії педагогічних наук України, доктора педагогічних наук, професора Семена Устимовича Гончаренка – провідного методолога педагогічної науки України; доктора педагогічних наук, професора Володимира Костянтиновича Буряка – ректора Криворізького державного педагогічного університету протягом 2000–2010 років; доктора фізико-математичних наук, професора Юрія Івановича Волкова – завідувача математичними кафедрами у Вінницькому політехнічному інституті та Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка; доктора філософських наук, професора Любов Григорівну Дротянко – завідувача кафедр філософії у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка та з 2003 року у Національному авіаційному університеті; доктора фізико-математичних наук, професора Леоніда Омеляновича Дундученка – завідувача кафедри вищої математики Київського політехнічного інституту протягом 1974–1976 років, у подальшому професора Каліфорнійського університету (США); доктора наук, професора Володимира Васильовича Кіндратенка – старшого наукового співробітника лабораторії інноваційних систем Національного Суперкомп’ютерного Центру в університеті штату Іллінойс (США); доктора медичних наук, професора Володимира Івановича Кондратюка – професора Донецького медичного інституту; Заслуженого вчителя України Валентина Івановича Мельника – тренера з підготовки учнів до Всеукраїнських та Міжнародних олімпіад з інформатики; доктора педагогічних наук, професора Сергія Гавриловича Мельничука – проректора Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка протягом 1978–1996 років; Петра Григоровича Осипенка – прокурора УРСР протягом 1983–1990 років, депутата Верховної Ради України; доктора фізико-математичних наук, професора Віктора Павловича Петренка – професора кафедри теорії функцій Харківського державного університету; доктора педагогічних наук, професора Валерія Вікторовича Радула – ректора Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка протягом 2003–2005 років; доктора педагогічних наук, професора Миколу Ілліча Садового – Народного депутата України, проректора з наукової роботи Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка протягом 2011–2015 років; Заслуженого учителя України Івана Гуровича Ткаченка – Героя Соціалістичної праці, учасника партизанського руху, депутата Верховної Ради України.

IMG 4431

Майже вісімдесят відсотків вчителів математики, фізики, астрономії, інформатики, економіки, трудового навчання та технологій, які сьогодні активно працюють в школах міста Кіровограда та області, становлять випускники фізико-математичного факультету – найповажнішого за своїм віком і найпотужнішого структурного підрозділу Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серед випускників факультету є Заслужені вчителі, Заслужені працівники освіти та науки України, доктори та кандидати наук, професори та доценти, керівники освітніх закладів різних рівнів, управлінь та адміністрацій, державних об'єднань та підприємств. Випускники факультету успішно влаштовуються в закладах державного управління, а також на комерційних підприємствах, які займаються фінансовою та банківською діяльністю, страховими операціями та операціями з нерухомим майном, розробкою програмного забезпечення та web-додатків, проектною та дослідницькою діяльністю, IT-розробками та сервісним обслуговуванням. Звертаючись до абітурієнтів та їх батьків, ми запевняємо, що навчання на спеціальностях фізико-математичного факультету гарантує його випускникам вдале працевлаштування.

фізична лабораторія

Навчання студентів на факультеті організоване з урахуванням освітніх потреб учасників навчального процесу в частині опанування програмовим матеріалом. Крім нормативних дисциплін навчальних планів, зміст яких можна визначити з інформаційних пакетів спеціальностей, випусковими кафедрами факультету розробляються й реалізуються в навчальний процес спеціальні курси, зміст та ідея викладання яких передбачають підготовку компетентних у своїй області знань випускників. Назвемо лише деякі з них: «Спеціальний фізичний практикум», «Лазер у викладанні шкільного курсу фізики», «Практикум з шкільного фізичного експерименту», «Фізичні основи роботи елементної бази обчислювальної техніки», «Конкретна математика», «Математичні методи у педагогічних дослідженнях», «Задачі математичних олімпіад», «Теорія стійкості лінійних систем», «Фінансова математика». Особливістю запропонованих спеціальних курсів є те, що вони передбачають лабораторні та практичні заняття, де кожний студент активно включається в розробку актуальних науково-методичних проблем, а одержані результати запроваджує в практику навчання. Основні результати вивчення нормативних дисциплін та дисциплін, що вільно обираються студентами із запропонованих спеціальних курсів, знаходять своє застосування під час проведення практик, які заплановані навчальними планами кожної зі спеціальностей і проводяться у навчальних установах та підприємствах різних галузей України.

швейна майстерня

Для студентів на фізико-математичному факультеті працює оригінальний сервер навчальних матеріалів – в окремих папках, відведених для викладачів, розміщуються тексти лекцій, додаткові матеріали до лекційних курсів, завдання до практичних, лабораторних занять та самостійної роботи. Студенти мають можливість доступу до відповідних навчальних матеріалів із будь-якої комп’ютерної лабораторії університету. У зв’язку з подальшим розвитком інформаційно-комунікаційних технологій на факультеті започаткована і вже функціонує розвинена інформаційна інфраструктура, яка включає сервіси, що надають можливість комунікації між викладачем та студентом для публікації різних інформаційних продуктів: вікі-сайт Вікі-КДПУ; система управління навчанням Moodle-КДПУ; хмарне сховище Хмарка-КДПУ. В межах існування цієї інфраструктури викладачами підготовлені більше 140 електронних навчальних курсів з різних дисциплін, які знаходяться у вільному доступі. Вікі-сайт використовується як платформа для публікації основної інформації про курс та посилань на файли інструктивно-методичних матеріалів, що збережені у Хмарці-КДПУ. Тексти лекцій, завдання до практичних і семінарських занять викладачі завантажують у хмарне сховище у форматі PDF, а посилання на ці файли розміщують на вікі-сторінці навчального курсу. Переглянути електронні навчальні курси на Вікі-КДПУ можна у розділі Аудиторіум.

фізичні лабораторій навчальні майстерні

При викладанні фахових навчальних курсів викладачами факультету активно використовуються різноманітні програмні засоби. Викладання математичного аналізу, алгебри і геометрії проводиться з використанням комп’ютерного пакету Maple, лабораторні роботи з дисципліни «Чисельні методи» виконуються з використанням різних комп’ютерних засобів, зокрема, С++, Раscal, Delphi, Excel. У рамках економічного циклу спеціальностей «Статистика» та «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» студентами вивчаються можливості пакету 1С. При викладанні курсу «Аналіз даних» використовуються комп’ютерні пакети STATISTICA та SPSS, у яких розроблена система практичних занять. До викладання курсу «Теорія систем та математичне моделювання» впроваджено комп’ютерний пакет MATLAB. У кабінеті методики фізики проводяться спеціальні заняття з студентами факультету з питань запровадження інформаційних технологій у навчанні фізики. Суть такої роботи полягає в тому, що оригінальні комплекти «Оптика», «Оптика-W», «Шкільна оптична лава», набір з геометричної оптики на магнітних тримачах, набори «Механіка» і «Теплові явища» в поєднані з комп’ютерною технікою завдяки відповідному інтерфейсному блоку та програмно-педагогічному забезпеченню дозволяють виконувати серії навчальних дослідів в оптимальному співвідношенні реального та віртуального навчального експерименту з фізики.

DSC00661

Факультет – це рідний та затишний дім, і усі ми – дружня факультетська родина, яка спільними зусиллями може втілювати будь-які ідеї та здійснювати будь-які мрії. Студентське самоврядування робить дозвілля студентів максимально захоплюючим та цікавим. Для цього функціонують спеціальні відділи, які займаються організацією та проведенням культурно-масових, спортивних, навчальних та розважальних заходів. Фізмат – це єдиний факультет університету, на якому функціонує радіомережа. Кожної перерви на факультеті звучить музика, яку на свій смак підбирають студенти. До свят та урочистих дат готуються веселі та змістовні тематичні програми. Серед основних розважальних заходів – це конкурси «Міс факультет» та «Містер факультет», творче змагання першокурсників «Вернісаж талантів», традиційне весняне шоу студентів спеціальності «Трудове навчання та технології» «Палітра моди», виставка виробів художнього мистецтва, конкурс на найкращу осінню та новорічну кімнати в гуртожитку, вечори фізики, інтелектуальні ігри та конкурси з інформатики, круглі столи між студентами та викладачами «Розкриття математичних таємниць», тематичні лекції «Про вплив сонячної активності на життя людини». А свято останнього дзвоника перетворюється щороку на найвизначнішу загально-факультетську подію культурного життя.

свято факультету

Важливого значення для досягнення повноцінного розвитку всіх сторін навчально-виховного та виробничого процесів на фізико-математичному факультеті набуває покращення матеріальної бази, створення найзручніших умов для продуктивної праці викладачів, студентів та навчально-допоміжного персоналу. На сьогоднішній день факультет має у своєму розпорядженні 46 робочих приміщень навчального призначення. З них одна лекційна потокова аудиторія на 180 місць, обладнана мультимедійною апаратурою, системою озвучування голосових сигналів, аудіо та відео презентацій; п’ять лекційних аудиторій, з яких дві обладнані мультимедійною технікою; кабінет лекційного демонстрування, що забезпечує навчальний процес у трьох лекційних аудиторіях; вісім аудиторій для проведення практичних занять; одинадцять тематичних лабораторій, де студенти мають можливість проводити експериментальну роботу з фізики та технологій; вісім комп’ютерних лабораторій з виходом до всесвітньої мережі Інтернет, які обладнані мультимедійною технікою для проведення презентацій; сім повністю укомплектованих тематичних кабінетів (шкільні кабінети фізики, безпеки життєдіяльності, кулінарії, естетики, автосправи, правил дорожнього руху), чотири майстерні та виробнича ділянка з виготовлення меблів.

лекційна аудиторія

Усі навчальні приміщення на факультеті є охайними, теплими, гарно оформленими та зручними. У всіх приміщеннях корпусу, в якому розміщений факультет, а також на території перед корпусом працює безкоштовний для студентів та співробітників Wi-Fi для виходу до мережі Інтернет.На факультеті нещодавно відкрився Музей історії техніки, у якому представлені більше 100 експонатів, що ілюструють історію розвитку обчислювальної та комунікаційної техніки – від механічних обчислювачів до моноблоку iMac G3 1998 року випуску, комерційний успіх якого пов’язаний із поверненням легендарного Стіва Джобса до компанії Apple.

лекційна аудиторія

Всі іногородні студенти фізико-математичного факультету за бажанням забезпечуються місцями в гуртожитку, який розміщений за 15 хвилин ходу від корпусу факультету. У 2015 році в гуртожитку проведений капітальний ремонт, тому студентів чекають затишні та теплі кімнати для проживання та підготовки до занять, охайно та естетично оформлені місця загального користування – кухня, санітарний блок, балкони, коридори. В гуртожитку функціонує студентська рада, яка і займається розв’язанням нагальних проблем щодо управління та забезпечення життєдіяльності спільного місця проживання студентів.

студентки фізмату

Отже, якщо Ви відчуваєте потребу в знаннях, креативно мислите, ведете активний спосіб життя, захоплюєтеся сучасними технологіями, є творчою та амбіційною особистістю, яка бажає бути успішною в житті – фізико-математичний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка чекає на Вас, щоб зробити роки нашого співробітництва незабутніми та корисними для Вашої майбутньої кар’єри.