gulaj

в.о.завідувача кафедри фізики, біології та методик їхнього навчання

Освіта: Подільська державна аграрно-технічна академія, 1997; ветеринарна медицина.

Професійна діяльність: після закінчення ВУЗу у 1997 році працював на посадах викладача, доцента, завідувача кафедри біології та методики її викладання, декана.

Вчений ступінь, звання: доктор біологічних наук, професор.

Тема кандидатського дисертаційного дослідження: “Консортивні зв’язки Leptospira interrogans у гідробіоценозах Центральної України”.

Тема докторського дисертаційного дослідження: “Екологічні зв’язки бактерій Erysipelothrix rhusiopatiae у прісноводних біоценозах” (2017 р.)

salnik1

доктор педагогічних наук, професор

Тема докторської дисертації: «Інтеграція реального та віртуального навчального фізичного експерименту в старшій школі»

Коло наукових інтересів: синергетика в освіті, впровадження сучасних інноваційних та інформаційних технологій в освітній процес закладів загальної середньої та вищої освіти.

Публікації: автор більш ніж 180 наукових праць, серед яких одна монографія; 25 навчальних посібників (6 мають рекомендацію МОН України, 2 рекомендовані вченою радою ЦДПУ ім. В. Винниченка).

velichko1

доктор педагогічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, відмінник освіти України

Тема докторської дисертації: «Розвиток системи навчального фізичного експерименту в сучасній середній школі» (захистив у 1998 р. в НПУ ім. М. П. Драгоманова).

Коло наукових інтересів: проблеми дидактики фізики та розробки і конструювання сучасного комп’ютерно орієнтованого навчального середовища, підготовка висококваліфікованих фахівців освітянської галузі.

Публікації: автор понад 640 науково-методичних публікацій, серед них 5 монографій, 3 авторських свідоцтва, більше 60 посібників, 48 з яких мають гриф МОН України, більше 430 статей у фахових виданнях.

Калініченко

Вчений ступінь, звання: професор, доктор педагогічних наук, заслужений учитель України.

Освіта: Уманський державний педагогічний інститут, 1964 р.; спеціальність: біологія та основи сільськогосподарського виробництва; кваліфікація: вчитель біології та основ сільського господарства.

Професійна діяльність: після закінчення ВУЗу у 1964 році працювала на посадах: з 15 серпня 1964 року по 15 серпня 1974 року – заступник директора з навчально-виховної роботи Комишуватської середньої школи Новоукраїнського району Кіровоградської області; з 15 серпня 1974 року по 1 жовтня 1996 року – директор Комишуватської середньої школи Новоукраїнського району Кіровоградської області; з 1 жовтня 1996 року по 31 серпня 2014 року – завідувач кафедри педагогіки і психології Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського; з 1984 року по 31 серпня 2014 року – доцент, професор Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (за сумісництвом). З 1 вересня 2014 року – професор кафедри біології; з 26 грудня 2014 року – завідувач кафедри біології та методики її викладання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Науковий кореспондент Інституту педагогіки Національної Академії педагогічних наук України (1984 – 2012).

volchanskiy

кандидат фізико-математичних наук, доцент, відмінник освіти України

Тема кандидатської дисертації: «Дослідження фотоакустичного ефекту у напівпровідниках» (1993 р.).

Коло наукових інтересів: вивчення властивостей теплових хвиль та їх застосування для безруйнівної діагностики дефектів в конденсованому середовищі, методика навчання фізики, біофізики та астрономії, розвиток дослідницьких здібностей школярів.

 

arkushinaОсвіта: Одеський державний університет ім. І.І. Мечнікова, 1991 р.

Професійна діяльність:

1985-1986 рр. – лаборант кабінетів хімії і біології середньої школи №6 м.    Кіровограда

1986-1991 рр. – навчання в Одеському державному університеті ім.  І.І. Мечникова;

1991 р. – вчитель біології і хімії середньої загальнооствітньої школи №11 м. Кіровограда;

1991-1995 рр. – вчитель біології і хімії навчально-наукового комплексу м. Кіровограда (кібернетично-технічний коледж; спеціалізована школа №8);

З 1995 р. –  викладач, старший викладач КДПУ ім. Володимира Винниченка, доцент кафедри біології та методики її викладання ЦДПУ ім. Володимира Винниченка

Вчений ступінь, звання – кандидат біологічних наук, доцент.

chinchoi1

кандидат педагогічних наук, доцент, відмінник освіти України

Тема кандидатської дисертації: «Дидактичні основи методики і техніки вивчення елементів електротехніки в курсі фізики середньої школи» (1995 р.)

Наукові інтереси: проблема створення і впровадження у навчальний процес засобів наочності.

gulaj vvОсвіта: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2003 р. “ПМСО. Хімія”.

Професійна діяльність: ЗОШ № 24 м. Кіровограда (2002 – 2005); КДПУ ім. Володимира Винниченка, викладач, ст. викладач.

Вчений ступінь, звання: кандидат сільськогосподарських наук.

Тема дисертаційного дослідження: “Екологічні зв’язки вищіх рослин з Leptospira interrogans”.

vovkotrub1професор кафедри фізики та методики її викладання, доктор педагогічних наук, професор

Тема докторської дисертації:«Теоретичні та методичні основи реалізації вимог ергономіки навчального фізичного експерименту» (2007 р.). 

Наукові інтереси: теоретичні і методичні проблеми навчального середовища для вивчення природничих дисциплін.

Публікації: автор 150 науково-методичних публікацій, серед них 3 монографії, 4 посібники, два з яких 3 мають гриф МОН України, більше 180 статей у фахових виданнях.

Під керівництвом В.П.Вовкотруба захищені 3 кандидатські дисертації: Подопригори Н.В.(1999 р.),   Ментова Н.О. (2009р.) та Манойленко Н.В. (2010р.).

defordj

Освіта:

  • Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Спеціальність «Хімія і біологія». Кваліфікація вчитель хімії і біології, 1999 р;
  • Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Ступінь магістра за спеціальністю Біологія. Кваліфікація Біолог. Викладач вищого навчального закладу, 2017 р.

sirik E

кандидат педагогічних наук, доцент

 

Тема кандидатської дисертації: «Дидактичні основи розробки та використання сучасних джерел випромінювання у шкільному фізичному експерименті» (2007р.)

Наукові інтереси: удосконалення системи навчального фізичного експерименту.

podoprigora

старший лаборант кафедри фізики та методики її викладання

 

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (2008 рік).

Спеціальність: «Педагогіка і методика середньої школи. Фізичне виховання»

Кропивницький інститут приватного вищого навчального закладу «Університет сучасних знань» (2017 рік).

Спеціальність: «Психологія»

На посаді лаборанта кафедри фізики та методики її викладання працює з 2018 року

Коло наукових інтересів: психолого-педагогічні особливості підготовки сучасного вчителя

 

antonova

завідувач лабораторіями механіки та молекулярної фізики

 

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна (1982 р.)

Спеціальність: «Фізика та математика»

Коло наукових інтересів: забезпечення навчально-виховного процесу з фізики під час отримання студентами практичних вмінь і навичок та організація самостійної роботи студентів під час підготовки до лабораторних занять.

З 1978-1982 – працює на посаді лаборанта кафедри фізики.

З 1982-1983 – Вчитель фізики Олександрійської СШ №3, м. Олександрія, Кіровоградської області.

З 1983-1994 – вчитель математики та фізики в СШ №155 м.Новосибірськ, Омськ, Російська Федерація.

З 1994 – завідувач лабораторіями механіки та молекулярної фізики кафедри фізики та методики її викладання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Має навчально-методичні праці.

sirik pстарший лаборант кафедри фізики та методики її викладання, Відмінник освіти України

Освіта: Закінчив Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О.С. Пушкіна в 1968 році за спеціальністю «Учитель фізики»

Забезпечує навчальний процес в лабораторії спецфізпрактикуму та в лабораторії атомної фізики.

Наукові інтереси: удосконалення методів експериментального вивчення атомної і ядерної фізики.

Публікації: має понад 15 публікацій.

 

sazonova

Старший лаборант лабораторій Електрики та магнетизму та Оптики.

 

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний Інститут ім. О.С.Пушкіна (1990 р.)

Спеціальність: “Вчитель фізики та математики”.

В Центральноукраїнсьму державному педагогічному університеті ім. В.Винниченка працює з 1990 року.

Коло наукових інтересів: забезпечення навчально-виховного процесу з фізики під час отримання студентами практичних умінь і навичок.

donec

завідувач кабінетом лекційного демонстрування

Освіта: повна вища освіта зі спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика» та дві кваліфікації – вчителя фізики, основ інформатики та астрономії загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів, за дипломом спеціаліста, та магістра педагогічної освіти, викладача фізики, за дипломом магістра Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, який закінчила  у 2007 році.

trifonova

старший лаборант лабораторій методики навчання фізики

 

Освіта: Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (2020 р.).

Спеціальність : 014 Середня освіта (Фізика)

Коло наукових інтересів: забезпечення навчально-виховного процесу та самостійної роботи студентів з методики навчання фізики 

Публікації:  Має 1 публікацію

 

kaznacheeva Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія; кваліфікація: вчитель хімії, біології, основ екології та безпеки життєдіяльності, 2008 р.;

Професійна діяльність:

  • 2008-2009 рр. – лаборант кафедри біології ЦДПУ імені Володимира Винниченка;
  • 2009-2012 рр. – завідувач лабораторії кафедри біології ЦДПУ імені Володимира Винниченка;
  • 2012-2013 рр. – викладач кафедри біології ЦДПУ імені Володимира Винниченка;
  • з 2013 р. – старший викладач кафедри біології та методики її викладання ЦДПУ імені Володимира Винниченка;

KrivenkoПосада: старший лаборант кафедри біології та методики її викладання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Освіта: Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, природничо-географічний факультет, спеціальність: Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, хімія) та здобув кваліфікацію: Магістр освіти. Вчитель біології, здоров’я людини, екології та хімії, 2020 рік.

Напрями наукової та професійної діяльності: «Didinium nasutum як об’єкт навчальної та дослідної роботи».

PinchukПосада: старший лаборант кафедри біології та методики її викладання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Освіта: Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, природничо-географічний факультет, спеціальність: Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) та здобула кваліфікацію: вчитель біології, здоров’я людини та хімії, 2020 рік.

Напрями наукової та професійної діяльності: Культурні та декоративні рослини Кіровоградщини.