salnik1

Завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор

Тема докторської дисертації: «Інтеграція реального та віртуального навчального фізичного експерименту в старшій школі»

Коло наукових інтересів: синергетика в освіті, впровадження сучасних інноваційних та інформаційних технологій в освітній процес закладів загальної середньої та вищої освіти.

Публікації: автор більш ніж 180 наукових праць, серед яких одна монографія; 25 навчальних посібників (6 мають рекомендацію МОН України, 2 рекомендовані вченою радою ЦДПУ ім. В. Винниченка).

velichko1

доктор педагогічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, відмінник освіти України

Тема докторської дисертації: «Розвиток системи навчального фізичного експерименту в сучасній середній школі» (захистив у 1998 р. в НПУ ім. М. П. Драгоманова).

Коло наукових інтересів: проблеми дидактики фізики та розробки і конструювання сучасного комп’ютерно орієнтованого навчального середовища, підготовка висококваліфікованих фахівців освітянської галузі.

Публікації: автор понад 640 науково-методичних публікацій, серед них 5 монографій, 3 авторських свідоцтва, більше 60 посібників, 48 з яких мають гриф МОН України, більше 430 статей у фахових виданнях.

vovkotrub1професор кафедри фізики та методики її викладання, доктор педагогічних наук, професор

Тема докторської дисертації:«Теоретичні та методичні основи реалізації вимог ергономіки навчального фізичного експерименту» (2007 р.). 

Наукові інтереси: теоретичні і методичні проблеми навчального середовища для вивчення природничих дисциплін.

Публікації: автор 150 науково-методичних публікацій, серед них 3 монографії, 4 посібники, два з яких 3 мають гриф МОН України, більше 180 статей у фахових виданнях.

Під керівництвом В.П.Вовкотруба захищені 3 кандидатські дисертації: Подопригори Н.В.(1999 р.),   Ментова Н.О. (2009р.) та Манойленко Н.В. (2010р.).

sadoviy1доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри фізики та методики її викладання, завідувач кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Керівник лабораторії дидактики фізики Інституту педагогіки НАПН України в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка.

Тема докторської дисертації:«Теоретичні і методичні основи становлення та розвитку фундаментальних ідей дискретності та неперервності в курсі фізики загальноосвітньої школи» (2002 р.).

Наукові інтереси: проблеми та сучасні технології професійної освіти.

Публікації: автор більше 490 науково-методичних публікацій, серед яких  статті у фахових виданнях України, статті у наукометричних виданнях України та інших держав, підручник, навчально-методичні посібники, методичні рекомендації, авторське свідоцтво.

Під керівництвом М.І.Садового захищені 6 кандидатських дисертацій.

Згідно з даними Google Scholar індекс Хірша М.І. Садового становить 5

volchanskiy

кандидат фізико-математичних наук, доцент, відмінник освіти України

Тема кандидатської дисертації: «Дослідження фотоакустичного ефекту у напівпровідниках» (1993 р.).

Коло наукових інтересів: вивчення властивостей теплових хвиль та їх застосування для безруйнівної діагностики дефектів в конденсованому середовищі, методика навчання фізики, біофізики та астрономії, розвиток дослідницьких здібностей школярів.

 

chinchoi1

кандидат педагогічних наук, доцент, відмінник освіти України

Тема кандидатської дисертації: «Дидактичні основи методики і техніки вивчення елементів електротехніки в курсі фізики середньої школи» (1995 р.)

Наукові інтереси: проблема створення і впровадження у навчальний процес засобів наочності.

sirik E

кандидат педагогічних наук, доцент

 

Тема кандидатської дисертації: «Дидактичні основи розробки та використання сучасних джерел випромінювання у шкільному фізичному експерименті» (2007р.)

Наукові інтереси: удосконалення системи навчального фізичного експерименту.

donec

завідувач кабінетом лекційного демонстрування

Освіта: повна вища освіта зі спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика» та дві кваліфікації – вчителя фізики, основ інформатики та астрономії загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів, за дипломом спеціаліста, та магістра педагогічної освіти, викладача фізики, за дипломом магістра Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, який закінчила  у 2007 році.

sazonova

Старший лаборант лабораторій Електрики та магнетизму та Оптики.

 

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний Інститут ім. О.С.Пушкіна (1990 р.)

Спеціальність: “Вчитель фізики та математики”.

В Центральноукраїнсьму державному педагогічному університеті ім. В.Винниченка працює з 1990 року.

Коло наукових інтересів: забезпечення навчально-виховного процесу з фізики під час отримання студентами практичних умінь і навичок.

antonova

завідувач лабораторіями механіки та молекулярної фізики

 

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна (1982 р.)

Спеціальність: «Фізика та математика»

Коло наукових інтересів: забезпечення навчально-виховного процесу з фізики під час отримання студентами практичних вмінь і навичок та організація самостійної роботи студентів під час підготовки до лабораторних занять.

З 1978-1982 – працює на посаді лаборанта кафедри фізики.

З 1982-1983 – Вчитель фізики Олександрійської СШ №3, м. Олександрія, Кіровоградської області.

З 1983-1994 – вчитель математики та фізики в СШ №155 м.Новосибірськ, Омськ, Російська Федерація.

З 1994 – завідувач лабораторіями механіки та молекулярної фізики кафедри фізики та методики її викладання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Має навчально-методичні праці.

sirik pстарший лаборант кафедри фізики та методики її викладання, Відмінник освіти України

Освіта: Закінчив Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О.С. Пушкіна в 1968 році за спеціальністю «Учитель фізики»

Забезпечує навчальний процес в лабораторії спецфізпрактикуму та в лабораторії атомної фізики.

Наукові інтереси: удосконалення методів експериментального вивчення атомної і ядерної фізики.

Публікації: має понад 15 публікацій.

 

podoprigora

старший лаборант кафедри фізики та методики її викладання

 

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (2008 рік).

Спеціальність: «Педагогіка і методика середньої школи. Фізичне виховання»

Кропивницький інститут приватного вищого навчального закладу «Університет сучасних знань» (2017 рік).

Спеціальність: «Психологія»

На посаді лаборанта кафедри фізики та методики її викладання працює з 2018 року

Коло наукових інтересів: психолого-педагогічні особливості підготовки сучасного вчителя

 

trifonova

старший лаборант лабораторій методики навчання фізики

 

Освіта: Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (2020 р.).

Спеціальність : 014 Середня освіта (Фізика)

Коло наукових інтересів: забезпечення навчально-виховного процесу та самостійної роботи студентів з методики навчання фізики 

Публікації:  Має 1 публікацію