1. Спеціальність 014.08 Середня освіта (Фізика) Освітній рівень: магістр

Анотації дисциплін

Зміст підготовки фахівця

Література