Drogovoz1

викладач кафедри інформатики та інформаційних технологій, магістр інформатики

Коло наукових інтересів:

       • розвиток творчих здібностей учнів;
       • ІКТ в освіті;
       • технології дистанційного навчання.

Має біля 30 публікацій.

Закінчила фізико-математичний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка за спеціальністю «Математика та основи інформатики» (1997р.) з відзнакою.

У 1997 р. закінчила магістратуру Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка за спеціальністю «Інформатика».

На кафедрі інформатики та інформаційних технологій проводить заняття з циклу дисциплін: «Інформатика», «Інформаційно-комунікаційні технології», «Програмування засобами Delphi », «Програмування мовою Python», «Засоби дистанційної освіти», «Комп'ютерна графіка», «Основи інформатики з елементами програмування та сучасні інформаційні технології навчання» та навчальну інформатичну практику. 

З 2007 року є тренером програми «IntelÒ Навчання для майбутнього». З січня 2015 року є тренером програми «IntelÒ Навчання для майбутнього» за 10 версією. Проводила тренінги магістрантів та студентів університету.

У 2009 році пройшла майстер клас та отримала сертифікат за програмою «Основи комп’ютерної графіки».

Разом з іншими викладачами кафедри інформатики приймає активну участь у розробці Вікі-порталу Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (http://wiki.cuspu.edu.ua) на базі вільного серверного програмного забезпечення MediaWiki.

З 2005 року працює викладачем інформатики Педагогічного ліцею при КДПУ (за сумісництвом). Систематично веде роботу з обдарованими учнями.

Виконує обов’язки профорга кафедри інформатики.

Має більше 30 публікації: 

-наукові

 1. Дроговоз Н.А., Присяжнюк О.В., Рєзіна О.В. Досвід навчання елементів комп’ютерного моделювання майбутніх учителів фізики // Наукові записки. – Випуск 5. – Серія: Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 2. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2014. – С.84-89.
 2. Дроговоз Н.А. Використання методу проектів при вивченні дисципліни «Програмування засобами Delphi»// Комп’ютерні технології та інформаційна безпека: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції. – Кіровоград, КНТУ, 2015. – С. 77-78
 3. Дроговоз Н.А., Матяш В.В. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх вчителів засобами мобільних месенджерів //Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції. – Черкаси, 2019. - С. 198-200.
 4. Дроговоз Н.А., Матяш В.В. Формування цифрових компетентностей студентів педагогічний спеціальностей // Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. – Випуск 168 – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. - С. 151-156.
 5. Дроговоз Н.А., Матяш В.В. Формування цифрових компетентностей студентів засобами вікі-сайту та сервісів Google // Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. / М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв.– Ч.1.– Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2019. – Ч.2. – С. 258-260.

- навчально-методичні 

 1. Методичні рекомендації до навчальної інформатичної практики. – Кіровоград: КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – 16 с.
 1. Присяжнюк О.В. Лабораторний практикум з курсу «Програмування засобами Delphi»: Навчально-методичний посібник / Кіровоград: КДПУ ім. В.Винниченка, 2016. – 46 с.
 1. Методичні рекомендації для самостійної роботи з курсу «Інформатика»/ Кіровоград: КДПУ ім. В.Винниченка, 2017. – 40с.
 2. Рєзіна О.В., Дроговоз Н.А. Програмування мовою Python. Структурний підхід: навчально-методичний посібник. – Кропивницький, 2020. – 141 с.
 3. Дроговоз Н.А., Матяш В.В. Інформаційно-комунікаційні технології: лабораторні роботи. Навчальний посібник. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ імені Володимира Винниченка, 2021. – 56 с.

Профіль Google Scholar