Drogovoz1викладач 

Коло наукових інтересів:

 • розвиток творчих здібностей учнів;
 • ІКТ в освіті;
 • технології дистанційного навчання.

Закінчила фізико-математичний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка за спеціальністю «Математика та основи інформатики» (1997р.) з відзнакою.

У 1997 р. закінчила магістратуру Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка за спеціальністю «Інформатика».

На кафедрі інформатики проводить заняття з циклу дисциплін: інформатика, вибрані питання програмування мовою Паскаль, програмування засобами Delphi, навчальна інформатична практика, основи інформатики та ІКТ, Intel для майбутнього.

З 2005 року працює викладачем інформатики Педагогічного ліцею при КДПУ (за сумісництвом). Систематично веде роботу з обдарованими учнями.

Виконує обов’язки профорга кафедри інформатики.

У 2007 році пройшла навчання «IntelÒ Навчання для майбутнього».

У 2009 році пройшла майстер клас та отримала сертифікат за програмою «Основи комп’ютерної графіки».

У 2015 році пройшла навчання за 10 версією «IntelÒ Навчання для майбутнього».

Має публікації: 

 1. Таран Т.А., Темникова Е.Л., Миценко Н.А. Сборник задач по дискретной математике. / К: Просвіта, 2001.- 61с. 
 2. Дроговоз Н.А. Дослідження етичних цінностей українського студентства для побудови інтелектуальних навчальних систем. // Збірник матеріалів обласної науково-практичної конференції.-Кіровоград.-2005.-С.92-95 
 3. Дроговоз Н.А. Інтерактивні технології навчання на уроках інформатики при вивченні баз даних. // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Математика, економіка, інформатика: актуальні проблеми та методика викладання. – Кіровоград: КДПУ ім. В. Винниченка, 2007. – С. 107-108.
 4. Болілий В.О., Дроговоз Н.А., Копотій В.В., Пузікова А.В., Рєзіна О.В. Завдання до лабораторних робіт з курсу «Основи інформаційних технологій». Навчальний посібник / Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2010. – 56с.
 5. Дроговоз Н.А., Копотій В.В., Пузікова А.В. Використання методу проектів при вивченні інформаційних технологій //Кредитно-модульне навчання: досвід, проблеми, перспективи. Методичний вісник. – Випуск 3. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2010.
 6. Дроговоз Н.А. Використання OpenOffice.org Writer у навчальному процесі \\ Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю фізико-математичного факультету. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2010.
 7. Дроговоз Н.А., Копотій В.В., Присяжнюк О.В. Рєзіна О.В., Шлянчак С.І.  Лабораторний практикум з інформатики. Частини 1-2: Навч. посіб. / За загальною редакцією О.В. Рєзіної. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2013.
 8. Дроговоз Н.А., Присяжнюк О.В., Рєзіна О.В. Досвід навчання елементів комп’ютерного моделювання майбутніх учителів фізики // Наукові записки. – Випуск 5. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної освіти. Частина 2. – Кіровоград: ЗВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2014. – С. 84-89.
 9. Дроговоз Н.А. Використання методу проектів при вивченні дисципліни «Програмування засобами Delphi» // Комп’ютерні технології та інформаційна безпека: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Кіровоград, 2-3 липня 2015 року (електронне видання) / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград: КНТУ, 2015. – С. 77-78

Етапи трудової діяльності:

1997 – старший лаборант кафедри інформатики.

1999 – провідний інженер-програміст кафедри інформатики.

1999 – 2004 аспірант НТУУ «КПІ».

2004 – асистент кафедри інформатики.

2007 – викладач кафедри інформатики.

 Профіль в Google Scholar