andronatiyвикладач 

Коло наукових інтересів:

  • веб 2.0;
  • ІКТ у освіті;
  • технології дистанційного навчання.

Має біля 10 публікацій.

Закінчив фізико-математичний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за спеціальністю «Математика та основи інформатики» (1999 р.)

У 2001 році закінчив магістратуру за спеціальністю «Інформатика».

З листопада 2007 року по жовтень 2011 навчався на заочній формі аспірантури інституту інформатики Київського національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

На кафедрі інформатики проводить заняття з циклів дисциплін: «Основи інформатики та ІКТ», «Інформатика», «Основи інформатики з елементами програмування та СІТН», «ІКТ в освіті та науці», «Комп’ютерні технології в тестуванні», «КТ в роботі з дітьми в ДЗ», «Навчальна інформатична практика» та «Навчальна обчислювальна практика».

У 2007 році пройшов навчання та отримав сертифікат за програмою «IntelÒ Навчання для майбутнього». У червні 2013 року прийняв участь та успішно завершив навчання за 44-годинним оновленим очним курсом за програмою «IntelÒ Навчання для майбутнього» (версія 10.1), м. Одеса. Систематично проводить тренінги за програмою «IntelÒ Навчання для майбутнього» для викладачів та студентів університету.

З січня 2015 року входить у склад творчої групи викладачів-тренерів, які розробили та провели у КДПУ довгострокове підвищення кваліфікації для викладачів у формі тренінгу за програмою: «Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ».

Основні публікації:

  1. Лабораторні роботи з інформатики / П.І. Андронатій, С.І. Ганжела, В.В. Копотій, О.В. Рєзіна, С.О. Шлянчак – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2007. – 132 с. 
  2. Андронатій П.І., Котяк В.В. Комп’ютерні технології в освітніх вимірюваннях: Навчально-методичний посібник. – Кіровоград: Лисенко В.Ф., 2011. – 144 с.
  3. Організація накопичувальної системи оцінювання засобами Moodle. [Електронний ресурс]: Друга міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2014. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». (Київ, КНУБА, 22-23 травня 2014 р.) – Режим доступу до сайту: http://2014.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=63.

 Етапи трудової діяльності

1999-2005 – завідувач комп’ютерною лабораторією; асистент кафедри інформатики за сумісництвом;

травень 2006 – серпень 2006 – начальник інформаційно-обчислювального відділу;

з вересня 2006 по теперішній час – викладач кафедри інформатики.

 Профіль в Google Scholar