Становлення інформатики.

Перше знайомство з інформатикою відбулося в нашому університеті в 1962 році, коли на фізико-математичному факультеті Ганжела Іван Пилипович організував читання спецкурсу «Програмування». Серед перших його слухачів були Алексєєва С.І., Починок Б.Д., який довгий час працював на кафедрі фізики, Ніколаєнко Т. В. та інші. На спецкурсі розглядалося операторне програмування та запис програм у машинних кодах.

З 1963 року у навчальний план підготовки вчителів математики середньої школи вводиться дисципліна «Математичні машини та програмування», яка вивчалася на 4-5 курсах. Також передбачався практикум на ЕОМ. Перші лекції з цієї дисципліни розпочав читати студентам Чашечніков Серафим Михайлович. Серед слухачів лекцій була студентка Алексєєва Світлана Іванівна, яка закінчувала останній курс. Вона вперше познайомилася з практичною роботою на ЕОМ «Мінськ-2» під час першої обчислювальної практики, що була проведена для наших студентів у Бердянському педагогічному інституті. Після закінчення 5 курсу Алексєєва С.І. з вересня 1964 року почала працювати асистентом кафедри вищої математики. Її наукові та викладацькі інтереси тісно пов'язалися з новим напрямком – інформатика.

Надалі лекції читав Чашечніков С.М., а лабораторні і практичні заняття проводили Ганжела І. П. і Алексєєва С. І. Ознайомлення з практичною роботою ЕОМ відбувалося в Бердянському та Київському педагогічних інститутах, які на той час були єдиними педагогічними вузами України, забезпеченими ЕОМ «Мінськ-2».

Навчальні плани 1964, 1970, 1971, 1977, 1978, 80-81 років на спеціальностях «учитель математики і фізики» та «учитель фізики і математики» передбачали вивчення курсу «Алгоритми і математичні машини» та проведення обчислювальної практики. Якщо у 60-х роках вивчали машинну мову програмування, то у 70-х роках перейшли на алгоритмічні мови: ALGOL60, FORTRAN. З середини 70-х років практика проходила на базі Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування (нині КНТУ).

Це була підготовча робота до більш широкого використання обчислювальної техніки. У 1982-1983 роках почалася робота з впровадження ЕОМ в усі сфери освітньої діяльності. Викладачі кафедри вищої математики проводили навчання серед учителів математики на курсах підвищення кваліфікації, навчали лаборантів кафедр використовувати мікрокалькулятори, займалися питаннями впровадження мікропроцесорної техніки в навчальний процес. Був створений методичний посібник з використання програмованих мікрокалькуляторів «БЗ-34».

З 1984 по 1989 роки завідувачем кафедри вищої математики був доцент Євладенко Володимир Миколайович. На цей період припадає впровадження інформатики у середніх навчальних закладах.

У 1984 році на рівні держави приймається рішення про вивчення в середній школі з 1985 року нової навчальної дисципліни – інформатики. У вересні 1984 році викладачі фізико-математичного факультету Алексєєва С.І., Біденко Є.І. брали участь в Першому республіканському семінарі щодо застосування комп’ютерної техніки у загальноосвітній школі, який проводився в м. Світловодську. У квітні 1985 року доценти кафедри вищої математики Алексєєва С.І., Ганжела І.П., Євладенко В.М. були відряджені до Московського інженерно-технічного інституту на семінар-нараду, де розглядались питання впровадження інформатики в навчальні заклади країни.

Протягом літа 1985 року на базі кафедри працювали курси підготовки вчителів області з викладання в середніх школах нового курсу «Основи інформатики та обчислювальної техніки». Основний тягар роботи на курсах ліг на плечі провідних викладачів кафедри – доцентів Алексєєвої С.І., Ганжели І.П. Євладенка В.М., яким самим доводилося оперативно освоювати цей курс. До викладання інформатики в школі протягом літа було підготовлено більше 300 учителів математики та фізики. Машинний практикум проводився на базі програмованих калькуляторах.

Члени кафедри доценти Алексєєва С.І., Ганжела І.П., Євладенко В.М., асистент Біденко Є.І активно включаються в роботу з підготовки вчителів інформатики, беруть участь у різноманітних конференціях (Київ – Завод ВУМ, Світловодськ, Свердловськ, Алма-Ата, Чернівці та інші). Протягом 1984-1985 р.р. кафедра розробляє навчальні програми підготовки фахівців за новими кваліфікаціями: «учитель математики та інформатики» і «учитель фізики та інформатики». У навчальному плані 1985р. для спеціальності «Математика і фізика» були такі дисципліни: «Техніка обчислень та алгоритмізація» (34год.), «Основи інформатики та обчислювальної техніки» (114год.), «Обчислювальна практика/практикум на ЕОМ» (2тижні). Персональних комп’ютерів на той час в інституті не було, тому навчання студентів проводилося на базі 30 програмованих мікрокалькуляторів БЗ-34, які особисто привіз Євладенко В. М. із заводу «Калькулятор» м.Світловодська. Викладачами кафедри розробляється програма навчальної дисципліни «Основи інформатики та ЕОТ» для курсів підвищення кваліфікації вчителів інформатики та відповідні методичні посібники, якими користувалися вчителі декілька років.

У цей період кафедра проводить виїзні засідання в різні райони області, на яких обговорюється питання «Про новий шкільний курс "Основи інформатики та обчислювальної техніки" та перспективи комп’ютеризації в народній освіті». Починає працювати факультетський науково-методичний семінар з питань використання інформаційних технологій (керівник доцент Алексєєва С.І). У листопаді 1985 р. проводиться об'єднане засідання кафедр філософії і наукового комунізму, психології та кафедр фізико-математичного факультету. Розглядалися наступні питання: 1.Філософські проблеми інформації. 2.Практичні питання інформатики і обчислювальної техніки. 3.Завдання щодо забезпечення комп'ютерної грамотності населення.

Старшокласники починають навчатися за новим шкільним підручником під редакцією академіка А.П.Єршова «Основи інформатики і обчислювальної техніки» у 2-х частинах. Відсутність комп’ютерів у школі тимчасово компенсується програмованими калькуляторами.

У 1986 році Міністерство освіти України виділило університету персональні комп'ютери «Ямаха-1». З їх появою на фізико-математичному факультеті була створена перша навчальна комп’ютерна лабораторія № 611, яка почала працювати з 1 квітня 1986 року. Завідуючою кабінетом було призначено асистента кафедри вищої математики Євгенію Іванівну Біденко, яка працювала в педінституті з 1976 року. За представленням адміністрації Кіровоградського педінституту ім. О. С. Пушкіна в 1987 році Біденко Є.І. була нагороджена медаллю «Ветеран праці».

З 1 вересня 1986 р (за сумісництвом) Біденко Є.І працює вчителем інформатики ЗОШ №22 м. Кіровограда, де апробує основи методики навчання шкільному курсу інформатики. З 2 лютого 1987 р. Біденко Є.І переведена на посаду завідуючої кабінетом інформатики та обчислювальної техніки Кіровоградського обласного інституту удосконалення вчителів (ОІУВ, нині Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського). Протягом 1987-2003 р.р. вона працювала там завідуючою кабінетом інформатики та інформаційних технологій і на цій посаді зробила вагомий внесок у становлення і розвиток інформатики в школах області.

Програмне забезпечення комп’ютерів Ямаха-1 було досить бідним – мова програмування Бейсік, прості навчальні програми та деякі ігри. Однак перші враження від нової техніки переповнювали серця, хоча самим викладачам і доводилось багато працювати, опановуючи її. Бракувало навчальної літератури. У комплекті з комп’ютерами було отримано лише один екземпляр вказівок роботи з комп’ютерами та з мовою програмування MSXBasic. Викладачі навчалися методом спроб і помилок.

Навчальна комп’ютерна лабораторія № 611 працювала зранку до вечора. У ній систематично проводилися заняття зі студентами, самонавчалися викладачі інституту, підвищували свою кваліфікацію вчителі шкіл області. Загалом, заняття в лабораторії проводилися для 140 студентів першого курсу, 420 годин було відведено для 5-го курсу. Викладачі кафедри паралельно працювали на курсах підвищення кваліфікації вчителів, на яких знайомили вчителів з азами інформатики. Інтерес вчителів до роботи на персональних комп’ютерах був великий, особливо їм подобалися навчальні програми та ігри. Загалом початковий етап навчання за персональним комп’ютером пройшли близько 400 вчителів, проведено 18 екскурсій.

З січня 1986 р. згідно постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів від 28.03.85 р. при кафедрі проводяться для викладачів всіх кафедр інституту курси підвищення кваліфікації з інформатики та обчислювальної техніки (керівник доцент Євладенко В.М.). Окремо, для викладачів факультету доцент Алексєєва С.І. читала лекції з основ програмування мовою Бейсік. Практичні заняття проводилися в лабораторії № 611.

Колективом кафедри було підготовлено серію методичних рекомендацій для вчителів інформатики як для безмашинного, так і для машинного варіантів вивчення шкільного курсу інформатики. З’явились перші комп’ютерні класи в школах міста Кіровограда та області (“Корвет”, та інші).

Систематично, майже щомісяця, при Київському педінституті (кафедра інформатики, зав. каф. Жалдак М.І.) працював Республіканський науково-методичний семінар з проблем викладання вузівської та шкільної інформатики, у якому активну участь брали Алексєєва С.І., Ганжела І.П., Євладенко В.М. Вони виступали з доповідями і мають серію публікацій в Республіканських науково-методичних збірниках.

У 1987 році відбулася перша обласна олімпіада з інформатики. Члени кафедри готували завдання для учнів. Головою журі була доцент Алексєєва С.І.

До 1987 року на фізико-математичному факультеті здійснювалася підготовка вчителів математики та фізики. Вони отримували спеціалізацію з інформатики, щоб у школі при необхідності навчати дітей інформатики. У 1987 році на факультеті вперше був здійснений набір студентів на 1 курс за спеціальностями «Математика, інформатика», «Фізика, інформатика». Для цих спеціальностей Міністерством освіти були введені нові навчальні плани. Вони збільшували загальну кількість годин на вивчення інформатики у порівнянні з планами попередніх років. Загалом, на спеціальності «Математика, інформатика» передбачалося вивчення таких дисциплін: «Техніка обчислень та алгоритмізація» (50 год.), «Основи інформатики та обчислювальної техніки» (122 год.), «Обчислювальна практика/практика на ЕОМ» (4 тижні), а на спеціальності «Фізика, інформатика» – «Основи інформатики та обчислювальної техніки», «Основи автоматики», «Обчислювальна техніка її експлуатація та обслуговування». Окрім того вводилися дисципліни, пов’язані з методикою навчання інформатики: «Використання обчислювальної техніки у навчальному процесі», «Шкільний курс інформатики та методика його викладання». Тепер перед викладачами кафедри було поставлено завдання не тільки навчати студентів роботи з комп’ютером, але і готувати їх як «повноцінних» вчителів інформатики.

Протягом 1987/88 н.р. при кафедрі вищої математики працює постійний семінар з інформатики. Наш інститут був включений у республіканську тему «Комп'ютер» по підготовці студентів до використання ЕОТ у школі і вузі.

У 1988-89 н.р. інститут отримав два комплекти комп'ютерів "Ямаха-2" (створені лабораторії № 612, № 312), що значно посилило матеріальну базу кафедри.

З 20 листопада 1989 року кафедру вищої математики очолив доктор технічних наук, професор Залмен Юхимович Філер, який перебував на цій посаді до кінця існування кафедри – 31 грудня 1991 року. Колектив кафедри продовжив роботу над становленням інформатики у вузі та школах області.

Загалом протягом 1985-1990 р.р. зусилля викладачів кафедри та кабінету інформатики Кіровоградського ОІУВ були спрямовані як на навчання студентів основ інформатики, так і на підготовку вчителів математики і фізики до викладання інформатики у школі, а також на створення методичного забезпечення навчання інформатики в школі, мета якого полягала у формуванні комп’ютерної грамотності учнів та вчителів-слухачів курсів. У цей період відбувалася комп’ютеризація шкіл області. У школи почали надходити комплекси навчальної обчислювальної техніки «Агат», «Ямаха», «УКНЦ», «Корвет», «Электроника».

У 1990 році на базі трьох комп’ютерних навчальних лабораторій №№ 611, 612, 608, які до цього підпорядковувалися кафедрі вищої математики, створюється інформаційний обчислювальний центр (ІОЦ) як окрема структурна одиниця інституту, що підпорядковувалася проректору з навчальної роботи. Керівником центру був призначений Бондаренко А.Г. У 1991 році його змінює Корольова С.Є., а ІОЦ передається у підпорядкування кафедрі вищої математики і стає окремим її підрозділом.

У перші роки комп’ютеризації ніяких медико-гігієнічних рекомендацій для користувачів ПК не було розроблено, до того ж «Ямаха» не мала екранного захисту, що негативно впливало на здоров’я, особливо на зір викладачів, яким доводилося декілька годин на день сидіти перед дисплеєм. Тільки через рік-півтора на одному з Республіканських семінарів медики дали відповідні рекомендації щодо режиму роботи з ПК. У 1991 році інститут отримав навчальний комплект персональних комп'ютерів «Пошук-1». Була створена четверта навчальна лабораторія № 608. Дисплеї комп’ютерів у цій лабораторії вже були забезпечені захисними екранами.

У 1991 році ряд шкіл області залучилися до участі у міжнародному освітньому проекті «Пілотні школи», започаткованому фірмою ІВМ. Метою проекту було використання ЕОМ при вивченні різних навчальних предметів у школі. У проекті брали участь ЗОШ №18, 20, 22 м. Кіровограда та ЗОШ № 20 м. Олександрії. Кабінети інформатики у цих школах були обладнані персональними комп’ютерами «ІВМ PС» з 286 мікропроцесором. Викладачі кафедри знайомилися з пілотним проектом у ЗОШ № 20, яка тоді була базовою школою кафедри.

Нарощування обчислювальної техніки у вузі та зростання ролі інформатики в суспільстві спричинили необхідність створення кафедри інформатики.

Історія кафедри інформатики

Новий 1991-92 навчальний рік фізико-математичний факультет розпочав з двома математичними кафедрами – математичного аналізу і вищої математики. Кафедра математичного аналізу забезпечувала викладання навчальних дисциплін, пов’язаних з математичним аналізом, шкільним курсом математики та методикою його навчання, а кафедра вищої математики – з геометрією, алгеброю та інформатикою. Завідувачем кафедри вищої математики на той час був доктор технічних наук, професор Філер З.Ю.

У вересні-жовтні 1991 року декан факультету Вороний О.М. розпочав організаційну роботу по створенню нової кафедри інформатики. Розглядалися питання про завідувача кафедри, її викладацький склад та перелік навчальних дисциплін, які забезпечуватиме кафедра. 5 грудня 1991 року було проведене спільне засідання кафедри вищої математики і кафедри математичного аналізу, на якому було прийнято рішення про створення кафедри інформатики.

У результаті реорганізації кафедр вищої математики та математичного аналізу 1 січня 1992 року в Кіровоградському державному педагогічному інституті ім. О.С.Пушкіна були створені дві кафедри – інформатики та математики. Кафедрою математики стала кафедра математичного аналізу, поповнена такими викладачами кафедри вищої математики: професор Філер З.Ю., доцент Шевченко К.М., ст. викладач Костюкевич П.П., ст. викладач Яременко Ю.В. Основна частина викладачів кафедри вищої математики стали викладачами нової кафедри інформатики. Її перший викладацький склад був таким:

1.     Паращук С.Д. – завідувач кафедрою,

2.     Алексєєва С.І. – доцент,

3.     Ганжела І.П. – доцент,

4.     Євладенко В.М. – доцент,

5.     Пашкова Т.Л. – ст. викладач,

6.     Черношвець Т.А. – викладач,

7.     Чинчой С.С. – викладач,

8.     Ванюшина Н.В. – асистент,

9.     Дерій(Богомолова) Н.Б. – асистент,

10.   Присяжнюк О.В. – асистент,

11.   Волкова С.В. – ст. лаборант.

Асистент Халецька З.П. зарахована з 1 листопада 1991 року до аспірантури при кафедрі алгебри Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка на денну форму навчання і тому вона формально закріплювалася за кафедрою інформатики.

У підпорядкування кафедрі був переданий інформаційний центр. До складу центру входили чотири комп’ютерні навчальні лабораторії та відповідний обслуговуючий персонал – завідувач комп’ютерними лабораторіями, старші лаборанти, лаборанти, інженери, інженери-програмісти. У вересні 1992 року за кошти вузу було придбано найкращі на той час комп'ютери АТ-386, АТ-286 і створена ще одна комп’ютерна навчальна лабораторія.

За кафедрою закріплювалася спеціальність «Математика, інформатика», кафедра забезпечувала навчальний процес на фізико-математичному факультеті та решті факультетів університету.

На спеціальності «Математика, інформатика» викладачами кафедри викладалися такі навчальні дисципліни: Алгебра і теорія чисел (лектори Алексєєва С.І., Ганжела І.П.), Геометрія (лектори Євладенко В.М., Пашкова Т.Л.), Шкільний курс інформатики (лектор Ганжела І.П.), Інформатика та обчислювальна техніка (лектори Алексєєва С.І., Паращук С.Д.), Методика інформатики (лектор Ганжела І.П.), Математична логіка (лектор Паращук С.Д.), Чисельні методи (лектори Алексєєва С.І., Ганжела І.П.). Навчальна дисципліна «Інформатика та обчислювальна техніка» вивчалася студентами протягом п’яти семестрів на 2-4 курсах, на 4 курсі проходили двотижневу обчислювальну практику.

На спеціальностях «Математика, фізика» і «Фізика, математика» кафедра забезпечувала викладання дисципліни «Основи інформатики» на першому курсі. Набір на спеціальність «Фізика, інформатика» здійснювався з 1987 по 1990 роки. Тому в 1992 році на час створення кафедри інформатики за цією спеціальністю навчалися лише студенти другого і вище курсів. Для цих студентів членами кафедри викладалися дисципліни, що пов’язані з інформатикою.

На решті факультетах інституту кафедра забезпечувала викладання дисципліни «Обчислювальна техніка» обсягом 20 годин.

У червні 1992 року відбувся перший випуск учителів інформатики – одночасно закінчили навчання студенти спеціальностей «Математика, інформатика» і «Фізика, інформатика».

Викладацький склад кафедри постійно змінювався, поповнюючись талановитою молоддю і досвідченими викладачами.

У 1993 році на кафедру прийшов працювати доктор фізико-математичних наук, професор Волков Ю.І., який очолював її в період з 1 липня 1993 року по 9 березня 1995 року. Юрій Іванович починає викладати «Основи інформатики» на 1 курсі спеціальностей «Фізика, математика» і «Математики, фізика» , курс «Теорія ймовірностей» та спецкурси. У 2000 році він перейшов працювати на кафедру математики.

Влітку 1993 року звільняється з кафедри старший викладач, кандидат фізико-математичних наук Пашкова Тетяна Леонідівна. За час роботи на кафедрі вищої математики, а потім інформатики вона навчала студентів геометрії та основ інформатики. Цього ж року звільнилася з кафедри Черношвець Тетяна Анатоліївна, яка проводила практичні заняття з інформатики.

У 1993-94 н.р. на 0,5 ставки почала працювати асистентом Лупан І.В., яка одночасно ще працювала інженером-програмістом ІОЦ. З наступного навчального року вона повністю була переведена на посаду асистента кафедри. В 1995-96 н.р. асистент Лупан І.В. протягом року проходила стажування при кафедрі інформатики Київського педуніверситету, а після стажування вступиладо аспірантури з методики навчання інформатики з відривом від виробництва при тій же кафедрі. Після закінчення аспірантури вона повернулася на кафедру і почала працювати асистентом з 1 січня 1999 року. Свою навчальну і наукову роботу Лупан І.В. пов’язала з методикою навчання інформатики та програмуванням.

Після завершення навчального року звільнилися асистенти Ванюшина Н.В. і Богомолова Н.Б. Замість них на новий 1994-95 н.р. завідувач кафедрою Волков Ю.І. запросив на кафедру на посаду асистентів Литвиненко (Нічишину) Вікторію Володимирівну та Бондаря Андрія Павловича. До цього вони працювали співробітниками ІОЦ. Сьогодні Литвиненко В.В. є фахівцем з методики навчання математики і працює на кафедрі математики, а Бондар А.П. працює в інформаційному центрі університету. Крім того, Волков Ю.І. запросив на кафедру кандидатів наук на 0,5 ставки за сумісництвом Бондар Ольгу Петрівну та Денисенка Петра Миколайовича, які викладали інформатику в нашому вузі протягом декількох років.

У березні 1995 року Волков Ю.І. звільнився з посади завідувача кафедри і залишився працювати професором кафедри. Новим завідувачем кафедри знову було обрано Паращука С.Д.

Новий 1995-96 навчальний рік кафедра почала в оновленому складі. Звільнилася асистент Чинчой С.С. На посаду асистентів були зараховані Войналович Наталія Михайлівна та Резіна Ольга Василівна, яка працювала до цього в ІОЦ. Войналович Н.М. сьогодні працює на кафедрі математики і є фахівцем з методики навчання математики. У цьому навчальному році Волков Ю.І. почав читати спецкурс за вибором «Елементи дискретної математики», який пізніше став нормативним.

 

 

Весною 1996 року почала працювати Верстакова Ірина Костянтинівна. З вересня 1996 року на кафедру повернулася працювати Халецька Зоя Петрівна на посаду старшого викладача. Вона закінчила денну аспіранту при кафедрі алгебри Київського університету імені Тараса Шевченка і захистила дисертацію кандидата фізико-математичних наук.

З 1 лютого 1998 року на кафедрі почав працювати доцент, кандидат технічних наук Малюга Анатолій Семенович. Кафедра використовує всі можливості для направлення молодих викладачів до аспірантури. На три місяці з 1 лютого по 31 березня 1998 року направляється на стажування асистент Верстакова І.К. на факультет кібернетики Київського університету імені Тараса Шевченка. На час стажування на кафедру зараховується асистентом Буйваленко Олена Володимирівна, яка до цього працювала старшим лаборантом ІОЦ. Вона також направляється на тримісячне стажування з 1 квітня по 30 червня 1998 року на факультет кібернетики. У червні Верстакова І.К. звільняється з посади асистента кафедри за сімейними обставинами, а з 1 жовтня 1998 року Буйваленко О.В. зараховується до денної аспірантури факультету кібернетики.

З 1 вересня 1999 року починає працювати асистентом Ганжела Сергій Іванович, а з 1 листопада 1999 року – асистентом Котяк Віталій Володимирович. До цього вони обидва були співробітниками ІОЦ. З 1 листопада 1999 року Присяжнюк (Дробот) О.В. зараховується до денної аспірантури факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Після закінчення аспірантури повертається у 2003 році на посаду викладача кафедри.

У вересні 2000 року прийняті на посади асистентів Копотій Вікторія Володимирівна та Ауліна (Корецька) Вікторія Олександрівна, а з 1 жовтня зарахований на посаду асистента Болілий Василь Олександрович. 1 листопада 2001 року Рєзіна О.В. вступає до аспірантури з методики навчання інформатики з відривом від виробництва при кафедрі інформатики Київського педуніверситету. Після аспірантури повертається у 2004 році на посаду асистента кафедри.

 

У 2002-03 навчальному році на кафедрі почали працювати асистентами Поперешняк Світлана Володимирівна, Троценко Захар Миколайович.

30 червня 2003 року на фізико-математичному факультеті створюється нова кафедра прикладної математики. ЇЇ основний викладацький склад був сформований із викладачів кафедри інформатики. На кафедру прикладної математики з кафедри інформатики перейшли працювати такі викладачі: доцент Ганжела І.П., доцент Євладенко В.М., доцент Халецька З.П., викладач Ауліна В.О., асистент Поперешняк С.В. На початок 2003-04 навчального року викладацький склад кафедри інформатики був такий: Паращук С.Д. – завідувач кафедрою, доцент, Алексєєва С.І. – доцент, Малюга А.С. – доцент, Лупан І.В. – доцент, Болілий В.О. – викладач, Присяжнюк О.В. – викладач, Ганжела С.І. – викладач, Копотій В.В. – асистент, Котяк В.В. – викладач, Троценко З.М. – асистент, Шлянчак С.О. – асистент. У цьому навчальному році на частину ставки почав працювати асистентом Андронатій Павло Іванович, який одночасно керував ІОЦ кафедри. У наступному році він повністю переходить працювати на кафедру. Також для підсилення якісного складу викладацького колективу кафедри був запрошений працювати за сумісництвом на 0.5 ставки доктор технічних наук, професор Сидоренко Володимир Володимирович, який є завідувачем кафедри програмного забезпечення Кіровоградського національного технічного університету.

У 2004 році починає працювати асистентом кафедри Дроговоз Н.А., а з листопада 2006 року Бібіков Дмитро Сергійович. У вересні 2007 року починає працювати на кафедрі кандидат технічних наук Баранюк Олександр Филимонович.

З часу створення кафедри інформатики постійними її викладачами залишалися Паращук С.Д. та Алексєєва С.І. Решта її викладацького складу постійно змінювалася. Це природно, бо інформатика – молода наука, яка розвивається дуже швидкими темпами, вимагає значних зусиль для оволодіння нею та постійної роботи з програмним забезпеченням.

Питання підготовки викладацьких кадрів високої кваліфікації завжди було актуальним для кафедри інформатики. Воно вирішувалося через направлення молодих викладачів до аспірантури провідних вуз країни. У різні роки навчалися в аспірантурі при Київському національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова, Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Національному технічному університеті Халецька З.П., Лупан І.В., Присяжнюк О.В., Рєзіна О.В., Буйваленко О.В., Ткаченко О.М., Дроговоз Н.А., Котяк В.В., Копотій В.В., Ганжела С.І. Захистили дисертацію на вчене звання кандидата наук і працюють в нашому університеті:

Халецька З.П.кандидат фізико-математичних наукза спеціальністю 01.01.06. «Математична логіка, алгебра і теорія чисел» при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, рік захисту – 1995;

Лупан І.В., – кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 «Теорія  та методика навчання інформатики» при Київському національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова, рік захисту – 2002;

Присяжнюк О.В. – кандидат технічних наук за спеціальністю 01.05.04 «Системний аналіз та теорія оптимальних рішень» при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, рік захисту – 2003;

Рєзіна О.В. – кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика навчання інформатики» при Київському національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова, рік захисту – 2005;

Болілий – кандидат фізико-математичних наукза спеціальністю 01.01.02 «Диференціальні рівняння»,рік захисту – 2003 при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Продовжують навчання в аспірантурі:

Троценко З.М. – аспірантура при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, денна форма навчання, спеціальність – 01.05.03 “Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем”.

Андронатій П.І. – аспірантура при Національному педагогічному університету імені М.П.Драгоманова за спеціальністю 13.00.02 “Теорія і методика навчання інформатики”, заочна форма навчання.

Шлянчак С.О. – аспірантура при кафедрі педагогіки Кіровоградського державного педагогічного університету за спеціальністю «Теорія та методика професійної освіти 13.00.04», заочна форма навчання.

Бібіков Д.С. – аспірантура при Інституті кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, денна форма навчання, спеціальність «01.05.03 Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем».

Викладачі кафедри постійно працювали над створенням навчально-методичного забезпечення, освоювали та розробляли нові навчальні курси. На час створення кафедри студенти вивчали операційну систему MS DOS та відповідне програмне забезпечення. На зміну їй прийшли операційні системи Windowsта Linux, періодично оновлювалося різноманітне програмне забезпечення. Це спонукало викладачів систематично займатися самонавчанням, а потім навчати студентів.

У 1996 року доцент Ганжела І.П. опублікував начальний посібник «Методика викладання інформатики» обсягом 16 д.а. за шкільним підручником – Каймин В.А. и др. "Основы информатики и вычислительной техники". Учебник для 10-11-ых классов средних школ. Це був перший посібник з методики в Україні. А у 1997 році професор Волков Ю.І теж опублікував навчальний посібник «Лабораторний практикум з програмування мовою Паскаль» для студентів спеціальностей «Математика, фізика» та «Фізика, математика».

1995-96 навчальний рік був дуже важливим для інституту в цілому. Вже на початку року ректорат поставив перед факультетами та кафедрами завдання на акредитацію вузу. Всіма кафедрами факультету була проведена велика робота з підготовки матеріалів акредитації та комплексних контрольних робіт. У комп’ютерних лабораторіях кафедри готувалися і друкувалися варіанти контрольних робіт для всіх спеціальностей факультету. Був проведений самоаналіз спеціальностей та подані акредитаційні матеріали в ДАК. У 1996 році були акредитовані спеціальності математика, фізика та інформатика.

У 1996 році МО України затвердило нову програму шкільного курсу інформатики, яка орієнтована на підготовку користувача персонального комп’ютера. Експериментальний варіант цієї програми був запропонований ще в 1993 році. Викладачі кафедри тісно співпрацювали з кабінетом інформатики та інформаційних технологій Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. В. Сухомлинського. Ця співпраця була направлена на створення методичної системи навчання інформатики та підготовки вчителів інформатики відповідно до нової програми шкільного курсу інформатики.

У першій половині 1998 року завідувач кафедрою Паращук С.Д. та декан факультету Царенко О.М. виконують підготовчу роботу з метою набору студентів за спеціальністю «Інформатика». Був створений і затверджений навчальний план, викладачами кафедри розроблялося методичне забезпечення. У вересні 1998 року на 1 курс спеціальності «Інформатика» було зарахованого 38 студентів за контрактною формою навчання. Група отримала номер 14, а куратором групи було призначено доцента Малюгу А.С. Розробка робочих програм, нових навчальних курсів, циклів лабораторних робіт та їх впровадження лягли на плечі викладачів кафедри. Такі викладачі, як доцент Паращук С.Д., доцент Малюга А.С., доцент Алексєєва С.І. в кожному семестрі розробляли та впроваджували нові навчальні курси, які раніше в нашому університеті не читалися. Серед них такі, як «Програмне забезпечення ЕОМ», «Алгоритмічні мови програмування (Аssembler, C++, Delphi, Java, HTML та інші)», «Дискретна математика», «Теорія програмування», «Архітектура ЕОМ», «Бази даних та інформаційні системи», «Спеціальні мови програмування», «АСУ», «Інтелектуальні системи» та навчальні курси зі спеціалізації. До читання нових курсів залучалася молодь, яка поповнювала колектив кафедри – Лупан І.В, Котяк В.В., Болілий В.О., Присяжнюк О,В.

У 2002 році відбувся перший випуск бакалаврів «Прикладної математики» за спеціальністю «Інформатика». Випускників було 24, 18 із них захистили випускну кваліфікаційну роботу на добре і відмінно. Майже всі вони продовжили навчання на 5 курсі. У 2003 році 20 випускників закінчили п’ятий курс та отримали кваліфікацію спеціаліста з «Інформатики». Першими випускниками, що отримали дипломи з відзнакою, були: Алексєєнко С.В. і Литвин К.Л., а випускники Скороход С.В., Колодочко М.Д., Кочерженко О.В., Мусієнко І.В., Рябич Т.Л. та інші вчилися переважно на добре та відмінно. Закінчили магістратуру при нашому університеті Алексєєнко С.В., Литвин К.Л., Скороход С.В., Корецький О.В., Холін С.В. та інші.

Інформаційний обчислювальний центр був невід’ємною частиною кафедри інформатики. Його співробітники забезпечували роботу навчальних комп’ютерних лабораторій та функціонування необхідного програмного забезпечення. З часу створення кафедри інформатики кількість комп’ютерних лабораторій ІОЦ зросла до шести. Співробітниками центру завжди була молодь, деякі з яких ставали викладачами кафедри. Кращі студенти факультету теж працювали в центрі. Для них це була серйозна школа для формування професійних навичок роботи з комп’ютером. Починали свою роботу в центрі Лупан І.В., Рєзіна О.В., Котяк В.В., Ганжела С.І., Андронатій П.І., які сьогодні є викладачами кафедри. Значну допомогу викладачам надавав Стрельчик Костянтин Сергійович, який працював інженером центру та займався питаннями інсталяції програмного забезпечення. На період його роботи припадає освоєння викладачами операційних систем MSDOS, Windows 3.1 та відповідного стандартного програмного забезпечення. З листопада 1996 року по квітень 1999 року в центрі працювала інженером-програмістом Зюкова Антоніна Леонідівна, яка була душею центру та кафедри. Вона була активним організатором дозвілля членів колективу. У різні роки керівниками ІОЦ були завідувачі лабораторіями Корольова С.Є., Рєзіна О.В., Докучаєва О.О.,  Герасименко В.М., Ганжела С.І., Андронатій П.І. В ІОЦ працювало багато хороших людей, які виконували добросовісно свої обов’язки і на належному рівні забезпечували навчальний процес в лабораторіях: Волкова С.В., Сергієнко Г.М., Логвінова Г.Т., Ніколаєнко Т.В., Шерстньова (Кисла) І.А. Бондар А.П., Компан С.В., Чернишова Т.В., Мельник Н.В. та інші.

Постійно оновлювалася матеріальна база ІОЦ. Протягом 1997-2000 років закуплено три комп'ютерні класи, зокрема, у 2000 році – Celeron-500, а в 2004 році сучасний комп’ютерний клас на базі процесора Celeron-2,2Ghz. Навчальні лабораторії були об’єднані в єдину локальну мережу з можливістю доступу до Інтернет-ресурсів.

У 2007 році Інформаційний обчислювальний центр кафедри інформатики ввійшов до складу Інформаційного відділу університету.

Члени кафедри вели плідну наукову роботу за кафедральною темою «Методичні та методологічні основи курсу інформатики у вузі та школі». Постійно приймали участь в міжвузівських та міжнародних конференціях, налагоджували зв'язки з іншими вузами. У 1998 році на кафедру інформатики був запрошений професор із США Колодій О., який прибув за програмою Фулбрайта і викладав інформатику протягом 4 місяців.

Цікавою сторінкою в історії кафедри є активна участь її членів у КВК. У 1989 році за ініціативою С.Д.Паращука та за підтримки і участі тодішнього декана факультету та голови парткому інституту М.І.Садового було створено команду викладачів і відбулися перші змагання між викладачами та студентами. Тодішні КВК між викладачами та студентами – це візитка фізико-математичного факультету 90-х років. Гра відбувалася кожні два роки: 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999. На жаль сезон 2000-го року завершився поразкою команди викладачів – ера КВК закінчилася: на зміну романтичним дев’яностим прийшли прагматичні і політизовані двохтисячні. Активними учасниками команди викладачів були: Паращук С.Д., Авраменко О.В,, Євладенко В.М, Каленникова Т.О, Чубар В.В., Кононенко С.О., Колтко Ю.В., Лутченко Л.І., Вовкотруб В.П., Нічишина В.В., Компан С.В., Лупан І.В., Кліндухова А.П., Ізюмченко Л.В., Котяк В.В., Дубінка М.М., та інші. Кафедра інформатики брала участь в усіх іграх у повному складі за невеликим виключенням. Для всіх співробітників кафедри на час підготовки до КВК оголошувалася тотальна мобілізація: ті, хто не виходив на сцену, однак були задіяні як звукооператори, реквізитори, механіки сцени тощо.

У 2010 році кафедра інформатики налічувала 13 штатних викладачів, з них 8 – доцентів, кандидатів наук (54%), 1 старший викладач (8%), 5 викладачів (38%). На кафедрі працюють такі викладачі: Паращук С.Д. – завідувач кафедри, доцент, Алексєєва С.І. – доцент, Лупан І.В. – доцент, Болілий В.О. – доцент, Присяжнюк О.В. – доцент, Рєзіна О.В. – старший викладач, кандидат педагогічних наук, Баранюк О.Ф. – старший викладач, кандидат технічних наук, Котяк В.В. – старший викладач, Ганжела С.І. – викладач, Копотій В.В. – викладач, Дроговоз Н.А. – викладач, Андронатій П.І. – викладач, Шлянчак С.О. – викладач. За зовнішнім сумісництвом (0,5 ставки) працює  професор, доктор технічних наук Сидоренко В.В., який є завідувачем кафедри програмного забезпечення Кіровоградського національного технічного університету.

Кафедра постійно працює над підвищенням якісного складу викладачів. З відривом від виробництва навчаються в аспірантурі Троценко З.М., Бібіков Д.С., а на заочній формі Шлянчак С.О., Андронатій П.І. Закінчують роботу над дисертаційними дослідженнями Ганжела С.І., Копотій В.В.

Колектив кафедри проводить наукову роботу за темою «Сучасні методичні та методологічні проблеми вивчення інформатики» (керівник: доцент Паращук С.Д.). Основна робота ведеться в напрямку створення навчально-методичного забезпечення курсів інформатики. За 2009 рік опубліковано 32 науково-методичні роботи. Викладачі кафедри публікуються як у вітчизняних так і зарубіжних фахових виданнях. У 2008 році опубліковано два навчальних посібники, що рекомендовані МОН України для студентів вищих навчальних закладів: Болілий В.О., Котяк В.В. «Комп’ютерні мережі», Ганжела С.І, Ганжела І.П. «Інформатика, базовий курс для користувачів». Доцент Болілий В.О. є науковим керівником аспірантки нашого університету Добриніної М.С., яка досліджує окремі види диференціальних рівнянь. Викладач Шлянчак С.О. приймає участь у виконанні держбюджетних тем «Організація інтенсивної математичної підготовки обдарованих школярів Кіровоградщини» та «Інноваційні методи навчання математики»

Викладачі кафедри Лупан І.В., Рєзіна О.В., Паращук С.Д., Котяк В.В., Шлянчак С.О. брали участь у проекті TEMPUS (TEMPUS PROJECT 145029-TEMPUS-2008-SE-JPCR Educational Measurements Adapted to EU Standards), який тривав з 2009 по 2012 р.р. У рамках проекту Лупан І.В. брала участь у семінарах (Київ, березень 2009; Стокгольм, травень 2009). З 3-10 жовтня 2009 року у Форосі проводилася міжнародна літня школа з освітніх вимірювань “Educational Measurements: Education, Science and Practice”. На цій школі з доповідями виступили викладачі Лупан І.В., Рєзіна О.В., Паращук С.Д., Котяк В.В., Шлянчак С.О.

У вказаному проекті TEMPUS брали участь 4 зарубіжні ВУЗи європейських країн (Швеція, Фінляндія, Італія, Німеччина) та МОН України, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Український центр незалежного тестування. Метою проекту є  підготовка фахівців за спеціалізацією «Освітні вимірювання». Викладачами кафедр ПМСЕ та інформатики розробили навчальні курси за вказаною спеціалізацією та вже розпочата підготовка відповідних фахівців на фізико-математичному факультеті.

Важливою ланкою діяльності кафедри є навчально-методична робота. Викладачі постійно працюють над удосконаленням навчально-методичного забезпечення. Систематично оновлюються цикли лабораторних робіт, функціонує сервер навчальних матеріалів, доступ до якихможливий з будь-якої навчальної лабораторії. Викладачі Копотій В.В., Болілий В.О., Котяк В.В. запровадили Вікі-технології у навчальний процес у вигляді Вікі-порталу Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка на базі вільного серверного програмного забезпечення MediaWiki.

Більшість викладачів кафедри активно співпрацюють з талановитою студентською молоддю в рамках студентської науки. При кафедрі працюють 1 гурток і 4 проблемні групи. Доцент Лупан І.В. регулярно проводить заняття зі студентами з метою підготовки їх до участі в олімпіадах. Учасники гуртка систематично беруть участь в Інтернет-олімпіаді Net-OI. У 2009 році студенти Григоржевський Василь, Осауленко Роман, Зеленський Вадим під керівництвом Лупан І.В. брали участь у Зимовій школі з програмування на базі Харківського національного університету радіоелектроніки (Харків, 17-24 лютого 2009 року). Ці самі студенти брали участь у 2 етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування (7-11 квітня 2009 року, м. Сімферополь). Також студенти Тканов Ігор, Затворний Денис брали участь у другому етапі ХПІ Всеукраїнської студентської олімпіади з системного програмування (7-11 квітня 2009 року, м. Харків).

За 2009 рік під керівництвом викладачів кафедри захищено 8 кваліфікаційних робіт, 10 дипломних робіт та 3 магістерські роботи. Практичним результатом більшості цих робіт є програмні засоби, які використовуються у навчальному процесі. За результатами магістерських робіт опубліковано 5 статей у збірнику «Студентські наукові записки» (Збірник наукових статей студентів фізико-математичного факультету). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2009. – Випуск 2. – 96 с.

Кафедри ПМСЕ та інформатики у квітні 2009 року провели ІІІ студентську науково-практичну конференцію «Математика, економіка, інформатика: актуальні проблеми та методи викладання», у якій взяли участь студенти випускних курсів спеціальностей «Інформатика» та «Статистика».

Кафедра інформатики одна з провідних кафедр фізико-математичного факультету Вона проводить навчальну роботу на всіх факультетах університету. Але основна частина цієї роботи виконується на фізико-математичному факультеті, зокрема на спеціальностях "Математика та основи інформатики", "Фізика та основи інформатики", та "Інформатика". Студенти цих спеціальностей мають можливість ґрунтовно оволодіти новими інформаційними технологіями та з успіхом використовувати їх в практичній діяльності. Випускники спеціальностей успішно працюють як у нашій країні, так і за кордоном.

Потенційний ріст кафедри в її молодому поповнені…