Спеціальність 8.04030201 Інформатика

Анотації дисциплін

Зміст підготовки фахівця

Література

Спеціальність 6.040302 Інформатика

Анотації дисциплін

Зміст підготовки фахівця

Література

Спеціальність 014 Середня освіта (Інформатика) Освітній рівень: бакалавр

Анотації дисциплін

Зміст підготовки фахівця

Література

 

Спеціальність 112 Статистика

Освітня програма «Статистика (Фінансова, страхова та комп’ютерна статистика)»

  • - другий (магістерський) рівень вищої освіти

освітньо-професійна програма  (набір 2018 р.)

освітньо-професійна програма  (набір 2017 р.)

  • - перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

освітньо-професійна програма (набір 2018 р.)

освітньо-професійна програма (набір 2017 р.)

освітньо-професійна програма (набір 2016 р.)

освітньо-професійна програма (набір 2015 р.)

Анотації дисциплін

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення

Інформаційне забезпечення 1

Інформаційне забезпечення 2

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Освітня програма «Освітні, педагогічні науки  (Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект)»

  • - другий (магістерський) рівень вищої освіти

освітньо-професійна програма  (набір 2018 р.)

освітньо-професійна програма  (набір 2017 р.)

Анотації дисциплін

Зміст підготовки фахівця

Література