1. Спеціальність 8.04030201 Інформатика

Анотації дисциплін

Зміст підготовки фахівця

Література

2. Спеціальність 6.040302 Інформатика

Анотації дисциплін

Зміст підготовки фахівця

Література

3. Спеціальність 014 Середня освіта (Інформатика) Освітній рівень: бакалавр

Анотації дисциплін

Зміст підготовки фахівця

Література