Даний курс дидактично пов’язаний з іншими дисциплін: "Матеріалознавство та основи технології конструкційних матеріалів", "Основи техніки та технологій" "Обробка металів різанням", "Історія техніки" та інш.

"Основи техніки і технології"

Курс "Основи техніки і технології" являється другим розділом дисципліни "Основи виробництва", яка є профілюючою для спеціальності "Трудове навчання".

У розділі, що поділяється на дві частини "Основи техніки" та "Основи технології", даються загальні поняття про техніку і технологію, машини та технічні системи, технологічні процеси та сучасні методи обробки деталей машин тощо. Основна увага приділяється структурі та функціям цих понять, їх характеристикам та видам класифікацій. При вивченні основ техніки акцентується увага на розрізненні таких понять як "технічний пристрій", "знаряддя праці", "машина", "технічна система", наводяться їх різновиди, будова та принцип роботи. Викладення тем з основ технології повинно сформувати у студентів вміння комплексно аналізувати технологічні процеси з точки зору економічності, технологічності, безпеки тощо. Зразки техніки і приклади технологічних процесів розглядаються, виходячи з останніх досягнень науки та науково-технічного 

412

прогресу.

Даний розділ дидактично пов’язаний з іншими розділами дисцип­лін: "Основи виробництва": "Матеріалознавство та основи технології 

конструкційних матеріалів", "Обробка металів різанням", "Обробка деревини різанням" та інш.