ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

МЕТА КУРСУ:

 • формування та розвиток у студентів наукових знань і вмінь, необхідних і достатніх для розуміння явищ і процесів, які відбуваються у окремих технічних вузлах автомобільної техніки під дією паливно-мастильних та експлуатаційних матеріалів;
 •  набуття практичних вмінь щодо аналізу якості ПММ, вміння використовувати вимірювальні прилади та обладнання, засоби інформаційних технологій як результат самостійного виконання певного кола дослідів;
 •  виховання екологічного мислення і поведінки, національної свідомості та патріотизму, інтернаціоналізму, працелюбності та наполегливості;

ТЕХНОЛОГІЯ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

МЕТА КУРСУ:

 • формування та розвиток у студентів наукових знань і вмінь, необхідних і достатніх для розуміння явищ і процесів, які відбуваються у природі, техніці,   знання основ матеріалознавства та вміння застосовувати ці знання до розв’язування завдань у стандартних та нестандартних ситуаціях;
 • формування у студентів уміння систематизувати результати спостережень явищ природи і техніки, робити узагальнення й оцінювати їхню вірогідність, планувати й проводити експерименти;
 • набуття практичних вмінь використовувати вимірювальні прилади та обладнання, засоби інформаційних технологій як результат самостійного виконання певного кола дослідів;
 • формування у свідомості студентів природничо-наукової картини світу;
 • формування наукового світогляду й діалектичного мислення;
  • озброєння  раціональним методологічним підходом до пізнавальної і практичної діяльності;
  • виховання екологічного мислення і поведінки, національної свідомості та патріотизму, інтернаціоналізму, працелюбності та наполегливості;
  • розвиток логічного мислення, уміння користуватися методами індукції й дедукції, аналізу й синтезу, робити висновки та узагальнення.