Повинні вміти:

- класифікувати автомобілі за відповідними ознаками;

- на основі знань про конструкцію базових автомобілів виконувати аналіз будови та принципу роботи нових моделей;

- використовувати отримані знання з будови автомобілів при вивченні інших профільних дисциплін, а також застосовувати їх у майбутній педагогічній діяльності.

Курс «Будова автомобіля» має тісні між предметні зв’язки з дисциплінами «Вища математика», «Фізика», «Хімія», «Робочі машини», «Основи техніки і технологій», «Основи матеріалознавства та технології конструкційних матеріалів», «Енергетичні машини» тощо.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ КУРСУ

Пізнавальні – вміти аналізувати будову і принцип роботи автомобілів та їх систем.

Методичні – навчити студентів формулювати призначення, будову і принцип роботи агрегатів автомобілів.

Практичні – орієнтуватись у маркуванні та класифікаціях автомобілів, у будові та різновидах характерних функціональних вузлів та систем різних типів автомобілів.

Ремонт та експлуатація автопарку

Мета викладання дисципліни „Ремонт та експлуатація автопарку” є вивчення студентами основ: експлуатації, технічного обслуговування і ремонту автомобілів з використанням сучасних засобів і методів технічного діагностування; зберігання автомобілів і технічного майна; питання охороні навколишнього середовища і ресурсозбереження на автомобільному транспорті.

Завдання вивчення дисципліни – оволодіння студентами наступних знань:

- фізико-хімічні процеси старіння автомобілів;

- забезпечення надійності автомобілів в умовах експлуатації;

- передексплуатаційна підготовка нових автомобілів;

- зберігання технічно справних автомобілів та майна;

- технічне діагностування автомобілів;

- технологія технічного обслуговування та поточного ремонту автомобілів;

- охорона навколишнього середовища від шкідливого впливу автотранспортних засобів;

- ресурсозбереження на автотранспорті;

- основи технології ремонту автомобілів.