Лаюораторія органічної хімія 12Лабораторія органічної хімії забезпечує лабораторний супровід лекційних курсів для студентів спеціальностей 014 (Середня освіта (Природничі науки), 014 Середня освіта (Хімія) та 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), а саме: проходження лабораторних практикумів з органічної хімії, біологічної хімії, хімії високомолекулярних сполук та органічного синтезу для студентів природничо-географічного факультету. Органічна хімія – наука експериментальна. Значна увага приділяється питанням синтезу та аналізу органічних сполук, а у зв’язку із цим – основам сучасних фізичних методів дослідження їх структури, що можуть бути застосовані для контролю технологічних процесів та якості готової продукції. Вивчення властивостей органічних речовин застосовується для інтенсифікації технологічних процесів, а також до перетворення таких речовин в умовах, що є характерними для окремих виробництв.

Студенти здобувають практичний досвід та навички:

  • синтезу органічних речовин;
  • дослідження основних властивості органічних речовин;
  • аналізу складу органічних речовин тощо.

Оснащення лабораторії повністю забезпечує освітній процес у відповідності з програмою навчальних курсів:

  1. Органічна хімія;
  2. Біологічна хімія;
  3. Хімія високомолекулярних сполук;
  4. Органічний синтез;
  5. Методи синтезу біологічно активних речовин.

На базі лабораторії проводяться наукові дослідження за тематикою виконання курсових та кваліфікаційних робіт, що стосується синтезу, аналізу та властивостей органічних речовин.

Дослідження проводять за такими науковими напрямами:

  1. Методи синтезу та очистки органічних речовин;

Експериментальне доведення складу органічних речовин та перевірка їх хімічних властивостей.

Лабораторія органічної хімії 121Лабораторія органічної хімії 122Лабораторія органічної хімії 123Лабораторія органічної хімії 124Лабораторія органічної хімії 125