Лабораторія аналітичної хімії 15 6Аналітична хімія належить до фундаментальних хімічних наук, предметом якої є теорія і практика хімічного аналізу. Лабораторія забезпечує проходження лабораторного практикуму для студентів з аналітичної хімії (супровід лекційного курсу з метою оволодіння студентами навичками використання на практиці теоретичних знань та практичних вмінь щодо питань хімічного аналізу). При підготовці студентів спеціальностей 014 (Середня освіта (Природничі науки), 014 Середня освіта (Хімія) та 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) особливо важливо навчити їх розрізняти речовини, самостійно проводити процеси ідентифікації об’єктів відомого та невідомого складу, визначати кількісний вміст речовин у різноманітних аналітах використовуючи традиційні та сучасні методи дослідження та вміти створювати раціональній алгоритм ходу аналізу речовин відомого та невідомого складу; оволодіти в достатньому обсязі практичними навичками виконання якісного, кількісного та інструментальних методів аналізу.

Студенти здобувають практичний досвід та навички:

 • техніки роботи в аналітичній лабораторії з використанням аналітичного посуду та обладнання;
 • приготуванні розчинів приблизної та точної концентрацій за прописами;
 • проведенні аналізу речовини або суміші речовин невідомого складу;
 • визначенні кількісного складу аналітичних об’єктів традиційними методами хімічного аналізу (титриметричний та гравіметричний аналіз) та сучасними інструментальними методами аналізу;
 • здійсненні вибору певних методик аналізу в залежності від природних властивостей і складу аналітичних об’єктів та проведенні еколого-аналітичних досліджень;
 • проведенні розрахунків, статистичної та графічної обробки результатів дослідження;

Оснащення лабораторії повністю забезпечує освітній процес у відповідності з програмою навчальних курсів:

 1. Аналітична хімія;
 2. Фізико-хімічні методи дослідження.
 3. Сучасні методи дослідження речовини.
 4. Токсикологічна хімія харчових продуктів та екооб'єктів ;
 5. Хімічна екологія
 6. Харчова хімія.

На базі лабораторії проводяться наукові дослідження за тематикою курсових і кваліфікаційних робіт, що стосується еколого-аналітичного моніторингу об’єктів навколишнього середовища, хімічного контролю якості фармацевтичних препаратів та продовольчих й непродовольчих товарів.

Дослідження проводяться за такими науковими напрямами:

 1. Особливості пробопідготовки для інструментального визначення мікрокількостей елементів у промислових матеріалах і об’єктах навколишнього середовища.
 2. Тест-методи аналізу у моніторингу об’єктів навколишнього середовища.
 3. Контроль якості фармацевтичних препаратів та товарів продовольчої й непродовольчої групи.
 4. Розробка нових технологій вивчення основ хімічного аналізу в закладах освіти.

Ще одним напрямом наукових досліджень, що проводяться в лабораторії є виконання учнями різних шкіл міста Кропивницького та області робіт в рамках МАН та підготовки до хімічних турнірів і всеукраїнських олімпіад з хімії. І серед них багато переможців районних, міських, обласних і всеукраїнських конкурсів.

Лабораторія аналітичної хімії 15Лабораторія аналітичної хімії 15 1Лабораторія аналітичної хімії 15 2Лабораторія аналітичної хімії 15 4Лабораторія аналітичної хімії 15 5Лабораторія аналітичної хімії 15 7Лабораторія аналітичної хімії 15 8