Лаборія загальної та неорганічної хімії 11 1Лабораторія загальної та неорганічної хімії забезпечує лабораторний супровід лекційного курсу та проходження лабораторного практикуму з загальної та неорганічної хімії для студентів спеціальностей 014 (Середня освіта (Природничі науки), 014 Середня освіта (Хімія) та 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) з метою формування практичних умінь та навичок студентів з використання на практиці теоретичних знань та практичних умінь і навичок відносно основних законів хімії, закономірностей, що необхідні при вивченні загальних відомостей, фізичних і хімічних властивостей сполук тощо.

Студенти здобувають практичний досвід та навички:

 • техніки роботи в лабораторії з використанням хімічного посуду та обладнання;
 • приготуванні розчинів приблизної та точної концентрацій за прописами;
 • проведенні аналізу речовини або суміші речовин невідомого складу;
 • визначенні кількісного складу аналітичних об’єктів методами титриметричного та гравіметричного аналізу;
 • проведенні розрахунків та графічної обробки результатів дослідження;

Оснащення лабораторії загальної та неорганічної хімії дозволяє забезпечувати освітній процес у відповідності з програмою навчальних курсів:

 1. Загальна хімія;
 2. Неорганічна хімія;
 3. Неорганічний синтез;
 4. Техніка хімічного експерименту.

На базі лабораторії проводяться наукові дослідження за тематикою виконання науково-дослідних робіт, що стосується аналізу природних вод. Дослідження проводяться за такими напрямами:

 1. Вивчення особливостей будови і властивостей кристалогідратів, подвійних та змішаних солей неорганічних сполук.
 2. Якісні дослідження складу комплексних сполук.

Контроль якості природних вод.

Лаборія загальної та неорганічної хімії 11Лабораторія загальної і неорганічної хімія 11Лабораторія загальної та неорганічної хімії 11 6лабораторія загальної та неорганічної хімії 11 7